Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 08/2019 w dniu 27.11.2019 przez Radę Osiedla Wierzbowa.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 11 120  
Naprawa płyt balkonowych i loggi

ul. Brzozowa 36

ul. Brzozowa 42

ul. Brzozowa 44

ul. Wierzbowa 26

ul. Wierzbowa 37

11 120 I-IV
Mała architektura Ogółem: 16 700  
Naprawa nawierzchni asfaltowej przy garażach ul. Topolowa 31a 16 700 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 107 500  
Naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

7 500 I-IV
Remont dźwigu osobowego z udziałem funduszu A - 50%

ul. Modrzewiowa 24

100 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

448 700
 
Montaż pionów nawodnionych p.poż. w budynkach wysokich

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

398 700 I-IV
Rezerwa na wykonanie robót awaryjnych

Osiedle

50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego

Ogółem:

33 330  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 04/2018 w dniu 27.11.2018 przez Radę Osiedla Wierzbowa.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 27 110  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach

Osiedle

7 110 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 45 000  
Realizowana przez Spółdzielnię. Montaż drzwi ppoż w piwnicach ul. Modrzewiowa 24, 24a
ul. Modrzewiowa 24b, 24c
ul. Modrzewiowa 30b, 30c
45 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 100 000  
Prace dekarskie budynków mieszkalnych

ul. Grabowa 5, 5a

50 000 I-IV
Realizacja robót rozpoczętych w 2018

ul. Brzozowa 30

50 000 I
Roboty malarskie Ogółem: 110 000  
Malowanie klatek schodowych

ul. Grabowa 5, 5a

ul. Grabowa 7, 7a
110 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 200 00  
Wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych

ul. Klonowa 33
ul. Wierzbowa 29
ul. Wierzbowa 33

ul. Wierzbowa 40

136 000 I-IV
Realizacja robót rozpoczętych w 2018 - rękawy żywiczne w deszczówce

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

64 000 I
Roboty elektryczne Ogółem: 23 000  
Wykonanie monitoringu w budynku mieszkalnym

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

20 000 I-IV
Wykonanie monitoringu na wiatach z odpadami komunalnymi

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

3 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 3 600  
Montaż ławek parkowych

ul. Grabowa 5, 5a

ul. Klonowa 31, 33

1 600 I-IV
Naprawa nawierzchni asfaltowej przy garażach ul. Brzozowa 26, 26a 2 000 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 15 000  
Naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

15 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

387 190  
Podwyższenie balustrad schodowych w budynkach mieszkalnych do wys 110 cm i zabazpieczenie duszy schodów siatką

ul. Wierzbowa 42

8 000 I-IV
Wykonanie balustrady przy schodach terenowych

ul. Wierzbowa 2, 2a

900 I-IV
Montaż pionów nawodnionych p.poż. w budynkach wysokich

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

321 670 I-IV
Rezerwa na wykonanie robót awaryjnych

Osiedle

56 620 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego

Ogółem:

33 330  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 10/2017 w dniu 27.11.2017 przez Radę Osiedla Wierzbowa.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 57 560  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku

ul. Wierzbowa 38, 40, 42, 44, 46

30 000 I-IV
Realizacja robót rozpoczętych w 2017 Osiedle 7 560 I
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Osiedle 20 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 60 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku. Montaż drzwi ppoż w piwnicach ul. Modrzewiowa 24, 24a
ul. Modrzewiowa 24b, 24c
ul. Modrzewiowa 30b, 30c
60 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 148 130  
Bieżące naprawy dachów

ul. Brzozowa 26, 26a

ul. Brzozowa 30
ul. Brzozowa 40, 40a

ul. Brzozowa 42, 42a

ul. Wierzbowa 1a

ul. Wierzbowa 2, 2a
ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Wierzbowa 35, 37
ul. Wierzbowa 38, 40, 42, 44, 46

57 030 I-IV
Realizacja robót rozpoczętych w 2017

Osiedle

91 100 I
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 33 650  

Bieżące naprawy murarskie

ul. Brzozowa 40, 40a

ul. Grabowa 5, 5a

ul. Grabowa 7, 7a
ul. Klonowa 31, 33
ul. Wierzbowa 1a

ul. Wierzbowa 19, 21
ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Wierzbowa 35, 37
ul. Wierzbowa 38, 40, 42, 44, 46

33 650 II–IV
Roboty malarskie Ogółem: 30 000  
Malowanie klatek schodowych

ul. Brzozowa 44, 46

30 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 254 598  
Uszczelnienie wewnętrznej rury spustowej rękawem żywicznym

ul. Modrzewiowa 24, 24a
ul. Modrzewiowa 30b, 30c

118 598 I-IV
Wymiana instalacji wod-kan

ul. Grabowa 5
ul. Klonowa 31
ul. Wierzbowa 2, 2a

ul. Wierzbowa 28
ul. Wierzbowa 27

ul. Wierzbowa 31

116 000 I-IV
Realizacja robót rozpoczętych w 2017

Osiedle

20 000 I
Roboty elektryczne Ogółem: 30 400  
Wykonanie monitoringu w budynku mieszkalnym

ul. Modrzewiowa 24, 24a
ul. Modrzewiowa 24b, 24c

28 000 I-IV
Regeneracja instalacji odgromowej (konserwatorzy)

ul. Klonowa 34, 34a
ul. Wierzbowa 38, 40, 42, 44, 46

2 400 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 15 450  
Spłata kredytu ul. Modrzewiowa 30b 450 I-IV
Naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

15 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

99 100  
Podwyższenie balustrad schodowych w budynkach mieszkalnych do wys 110 cm

ul. Wierzbowa 38, 40

50 000 I-IV
Montaż zabezpieczenia przestrzeni biegów schodowych na ostatniej kondygnacji

ul. Wierzbowa 1a
ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Wierzbowa 35, 37

8 300  
Rezerwa na wykonanie robót awaryjnych

Osiedle

40 000 I-IV
Podwyższenie balustrady przy schodach do budynku – konserwatorzy

ul. Brzozowa 38

800 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 07.12.2016, Rada Osiedla Wierzbowa na posiedzeniu w dniu 17.01.2017 zatwierdziła uchwałą Nr 01/2017 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 47 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 000 III–IV
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku

Zał. Nr 9 dostępny w Administracji

ul. Grabowa 7, 7a
12 000 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 116 450  
Bieżące naprawy dachów

Zał. Nr 3 dostępny w Administracji

106 300 I-IV
Finansowa kontynuacja robót z 2016

Osiedle

10 150 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 116 540  

Bieżące naprawy murarskie

Zał. Nr 4 dostępny w Administracji

55 200 II–IV
Finansowa kontynuacja robót z 2016 Osiedle 61 340 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 53 000  
Bieżąca naprawa powłok malarskich ścian, balustrad schodowych

Zał. Nr 5 dostępny w Administracji

53 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 201 800  
Bieżąca naprawa i wymiana instalacji wod-kan

Zał. Nr 6 dostępny w Administracji

201 800 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 3 500  
Bieżąca naprawa instalacji odgromowej (konserwatorzy)

ul. Brzozowa 30

ul. Brzozowa 42, 42a

ul. Klonowa 31, 33

ul. Klonowa 34, 34a

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

3 500 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 14 300  
Naprawa tynków zewnętrznych i malowanie ścian hydroforowni ul. Grabowa 5 9 000 II-IV
Mycie elewacji budynku - ściana szczytowa północna ul. Grabowa 7, 7a 5 300 II-IV
Mała architektura Ogółem: 287 050  
Naprawa schodów terenowych, nawierzchni placu zabaw

Zał. Nr 7 dostępny w Administracji

121 000 II-IV
Finansowa kontynuacja robót z 2016

Osiedle

166 050 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 16 100  
Spłata kredytu ul. Modrzewiowa 30b 1 100 I-IV
Drobne naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

15 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

65 790  
Różne prace remontowe

Zał. Nr 8 dostępny w Administracji

41 700 I-IV
Finansowa kontynuacja robót z 2016

Osiedle

24 090 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 15.12.2015, Rada Osiedla Wierzbowa na posiedzeniu w dniu 12.01.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 01/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 35 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. dostępny w Administracji 35 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 84 160  
Drobne prace dekarskie na budynkach mieszkalnych

ul. Brzozowa 26, 26a

ul. Brzozowa 30

ul. Grabowa 5, 5a

ul. Grabowa 7, 7a

ul. Klonowa 31, 33

ul. Wierzbowa 2, 2a

ul. Wierzbowa 19, 21

ul. Wierzbowa 31, 33

ul. Wierzbowa 38, 40, 42

84 160 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 189 110  

Różne prace murarskie

ul. Grabowa 5, 5a

ul. Brzozowa 44, 46

ul. Klonowa 34

ul. Klonowa 31, 33

ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Wierzbowa 27, 29

ul. Wierzbowa 31, 33

ul. Wierzbowa 35, 37

39 110 II–IV
Ułożenie wykładziny i naprawa podłoża ul. Modrzewiowa 30b, 30c 150 000 I–IV
Roboty malarskie Ogółem: 58 770  
Malowanie klatek schodowych, poręczy, balustrad schodów terenowych

ul. Brzozowa 30

ul. Topolowa 31a, 31b

Park Wierzbowa
58 770 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 122 450  
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, uszczelnienie połączeń kielichowych rur kanalizacyjnych

ul. Grabowa 5a

ul. Brzozowa 38, 38a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c
122 450 I-IV
Roboty instalacyjne c.o.

Ogółem:

1 200  
Uzupełnienie ocieplenia rur c.o. ul. Brzozowa 26, 26a 1 200 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 16 200  
Poprawienie oświetlenia wokół budynku i naprawa instalacji odgromowej ul. Wierzbowa 19, 21 16 200 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 9 000  
Naprawa tynków zewnętrznych i malowanie ścian hydroforowni ul. Grabowa 5 9 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 133 200  
Naprawa nawierzchni chodnika, placu zabaw

ul. Grabowa 7, 7a

ul. Klonowa 34, 34a

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c
133 200 II-IV
Remont dźwigów Ogółem: 16 800  
Spłata kredytu ul. Modrzewiowa 30b 1 800 I-IV
Drobne naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

15 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

25 680  
Wymiana ogrodzenia, dostosowanie balustrady schodowej do wymogów prawa budowlanego

ul. Klonowa 34, 34a

ul. Wierzbowa 1a

ul. Wierzbowa 19, 21
25 680 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego

Ogółem:

22 220  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 02.12.2014, Rada Osiedla Wierzbowa na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 13/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 57 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku. Wymiana okienek piwnicznych na szklone podwójnie ul. Grabowa 5, 5a 7 000 I-III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 135 500  
Drobne prace dekarskie na budynkach mieszkalnych

ul. Klonowa 31, 33

ul. Wierzbowa 2, 2a

ul. Wierzbowa 19, 21

ul. Wierzbowa 42

60 500 I-IV
Naprawa dachów i wymiana włazów dachowych z 2014

ul. Brzozowa 38, 38a

ul. Brzozowa 40
ul. Brzozowa 42

ul. Wierzbowa 27, 29

ul. Wierzbowa 31, 33

ul. Wierzbowa 44
75 000 I
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 174 350  

Drobne prace murarskie

ul. Brzozowa 26, 26a
ul. Brzozowa 38, 38a
ul. Brzozowa 40, 40a
ul. Brzozowa 44, 46

31 350 II–IV
Ułożenie wykładziny i naprawa podłoża ul. Modrzewiowa 30b, 30c 130 000 I–IV
Remont schodów zew. do budynku z 2014 ul. Wierzbowa 38, 40

ul. Klonowa 34, 34a

13 000 I–II
Roboty malarskie Ogółem: 266 700  
Malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych

ul. Modrzewiowa 24, 24a

260 000 I-IV
Malowanie ogrodzenia metalowego przy posesji

ul. Klonowa 34, 34a

ul. Topolowa 31a, 31b, 31c, 31d

6 700 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 185 000  
Wymiana pionów instalacji sanitarnej

ul. Grabowa 5

ul. Topolowa 31a, 31b

70 000 I-IV
Wymiana pionów instalacji sanitarnej z 2014

ul. Wierzbowa 44

ul. Grabowa 7, 7a

115 000 I-II
Roboty elektryczne Ogółem: 3 500  
Naprawa instalacji odgromowej ul. Wierzbowa 19, 21 3 500 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 6 000  
Naprawa tynków zewnętrznych i malowanie ścian hydroforowni ul. Grabowa 5 6 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 9 600  
Naprawa nawierzchni chodnika

ul. Brzozowa 26, 26a

ul. Wierzbowa 2, 2a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c
5 800 II-IV
Wykonanie i zamontowanie poręczy przy schodach terenowych i naprawa stopni

ul. Klonowa 31 chodnik do budynku od Morwowej

ul. Modrzewiowa 30b od przedszkola

3 800 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 87 900  
Remont dźwigu osobowego ul. Modrzewiowa 24b, 24c 51 300 I-IV
Modernizacja dźwigów z dostosowaniem do wymogów przepisów p. pożarowych ul. Modrzewiowa 30b, 30c 25 000 I-IV
Spłata kredytu ul. Modrzewiowa 30b 2 600 I-IV
Drobne naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

9 000 I-IV
Inne roboty

Ogółem:

8 800  
Podwyższenie balustrady na ostatniej kondygnacji

ul. Brzozowa 26, 26a

ul. Brzozowa 30

ul. Klonowa 34

ul. Topolowa 31d

ul. Wierzbowa 2a

7 600 I-IV
Naprawa opaski wokół budynków ul. Brzozowa 38, 38a 1 200 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 940  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego 

Ogółem:

33 330  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 18.12.2013, Rada Osiedla Wierzbowa na posiedzeniu w dniu 14.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 55 841  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 841 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 35 000  IV
Roboty dekarskie Ogółem: 119 000  
Prace dekarskie

ul. Brzozowa 38, 38a ; ul. Brzozowa 40;

ul. Brzozowa 42 ; ul. Wierzbowa 27, 29;

ul. Wierzbowa 31, 33 ; ul. Wierzbowa 44; 

ul. Wierzbowa 19, 21 ;

ul. Topolowa 31a, 31b, 31c, 31d

119 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 94 000  
Remont schodów; wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku

ul. Wierzbowa 38, 40

ul. Klonowa 34, 34a 

ul. Brzozowa 36, 36a

54 000 I–IV
Wymiana naświetli stalowych na okna PCV

ul. Klonowa 31, 33

ul. Wierzbowa 26, 28

40 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 234 000  
Malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych

ul. Wierzbowa 19, 21 

ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Modrzewiowa 24b

234 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 235 000  
Prace remontowe instalacji sanitarnej w budynkach

ul. Wierzbowa 44

ul. Wierzbowa 26, 28

ul. Grabowa 7, 7a

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

205 000 I-IV
Wymiana poziomów instalacji sanitarnej ul. Modrzewiowa 30b, 30c 15 000 I-IV
Prace diagnostyczne instalacji sanitarnej zewnętrznej ul. Modrzewiowa 24, 24a  15 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 57 000  
Wykonanie instalacji odgromowej  ul. Brzozowa 40, 40a 12 000 I-IV
Wymiana oświetlenia klatek schodowych i korytarzy na lampy typu LED

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

45 000 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 18 100  
Spłata kredytu ul. Modrzewiowa 30b, 30c 3 100 I-IV
Drobne naprawy dźwigów

ul. Modrzewiowa 24, 24a

ul. Modrzewiowa 24b, 24c

ul. Modrzewiowa 30b, 30c

15 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

9 935  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego 

Ogółem:

33 334  

 OSIEDLE WIERZBOWA W ROKU 2014

 

Tutaj w osiedlu Wierzbowa, pod spółdzielczym dachem, na dużej powierzchni 41.011,08 m2 w 852 lokalach mieszkalnych mieszka 1428 mieszkańców, w budynkach wysokich (ul. Modrzewiowa) i niskich (Wierzbowa, Klonowa, Topolowa, Grabowa, Brzozowa).

 

Na terenie osiedla znajduje się również 8 garaży wbudowanych w budynkach przy ul.:

 

- Brzozowej 36 – 36a – 2szt

- Brzozowej 38 – 38a – 2szt

- Brzozowej 40 – 40a – 2szt

- Brzozowej 42 – 42a - 2szt

 

Mieszkańcy tego osiedla wyrosłego na przekór naturze na poprzemysłowych terenach otulili swoje domostwa zielenią krzewów i drzew. Tym ciszej i przytulniej mieszka się dzisiaj w ich cieniu przy ulicach: Wierzbowej, Brzozowej, Klonowej, Grabowej, Topolowej, a także Modrzewiowej.

 

Spacerując osiedlowymi ulicami, przyglądając się estetycznie prezentującym się budynkom, każdemu udziela się atmosfera panującego ładu i spokoju.

 

Pierwsza Rada ówczesnego Osiedla Wierzbowa-Brzozowa rozpoczęła działalność w lipcu 1962 roku, podejmując prekursorsko rozwiązywanie problemów pierwszego zwartego zespołu budynków naszej Spółdzielni, wzniesionego w latach 1958-60 przy ulicach Wierzbowej i Brzozowej. Najstarsze zasoby osiedla - to przejęte przez KSM budynki z 1949 roku przy ul. Wierzbowej 1, 2 i 2a; najmłodsze - trzy wspomniane już "wieżowce" przy ul. Modrzewiowej, które "przyszły" do Spółdzielni z początkiem lat 90. Przekazało je do KSM Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

 

Na naszym osiedlu przy ul. Klonowej mieści się siedziba Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c). Jesteśmy jednym z biedniejszych osiedli, zamieszkałym w większości przez emerytów, względnie młodych na dorobku. W przeciwieństwie do wielu pozostałych osiedli, nie mamy liczących się dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu nielicznych lokali użytkowych. To samo dotyczy ewentualnych reklam. Planujemy i wydajemy nasze pieniądze rozważnie, z zastanowieniem; rozliczając się co roku przed mieszkańcami na tzw. Zebraniach Przedstawicieli. Należy podkreślić dobrą współpracę Rady Osiedla i Administracji Osiedla z Zarządem KSM i Zakładami Celowymi, która owocuje skutecznością działania zarówno w zakresie planowania jak i prowadzenia prac remontowych.

 


 

Zaległości czynszowe


To nasza bolączka. Nie odbiegamy w tym od innych osiedli. Poziom zadłużenia jest różny. Dłużnicy są wzywani na posiedzenie Rady Osiedla w celu zobowiązania ich do uregulowania należności. Wychodzimy dłużnikom naprzeciw. W uzasadnionych przypadkach dajemy im sposobność rozkładania na raty należności czynszowych. 

 

Rada i Administracja Osiedla czyniły liczne starania w kierunku przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku przeprowadzając okresowe rozmowy z dłużnikami w celu wyjaśnienia przyczyn powstania zadłużenia, informując jednocześnie o możliwości jego spłaty (np. w ratach w oparciu o stosowną zgodę Zarządu KSM ) oraz możliwościach uzyskania pomocy MOPS w postaci zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych. W odniesieniu do uchylających się, uporczywych dłużników, zmuszeni byliśmy kierować ich sprawy do dalszego wewnątrzspółdzielczego postępowania, na rozmowy z Zarządem, Radą Nadzorczą, celem podjęcia przez te organy dalszego działania w ramach obowiązujących procedur do wykluczenia z grona członków KSM włącznie.

 

Niestety często zadłużenia naszych mieszkańców uchylających się od terminowego wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem lokali były windykowane na drodze sądowej, a czasem nawet egzekucji komorniczej. Znaczna część zadłużeń przed skierowaniem ich na drogę sądową windykowana jest przez specjalistyczne firmy, którym łatwiej jest ujawnić majątek dłużników w celu zabezpieczenia roszczeń.

 

Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa Spółdzielni, co z kolei ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji.

 


 

Osiedle nie posiada klubu - Korzystamy z Sali Konferencyjnej KSM.

 

Od kilku lat organizujemy imprezy dla dzieci oraz organizujemy pomoc dla osób starszych. Tak jak w poprzednich latach , w grudniu zorganizowaliśmy imprezę Mikołajkową razem z osiedlem Zgrzebnioka dla dzieci od 3 do 7 lat. Otrzymały paczki, wspólnie bawiły się. Grudzień to szczególny miesiąc, nie można zapominać wtedy o osobach samotnych. To dla nich przygotowaliśmy świąteczne paczki.

 


 

Inne możliwości osiedla

Osiedle posiada:


a) Telewizje Kablową obsługiwaną przez operatora UPC z siedzibą w Katowicach, przy ul. Graniczna 54, oferującą możliwość odbioru programów RTV (tzw. pakiet podstawowy 10 programów, które mogą odbierać wszyscy mieszkańcy (cena 6,06 zł od mieszkania). Dla posiadaczy telewizorów cyfrowych z dekoderem dvb-c (tj dekoder umożliwiający odbiór programów w przekazie kablowym) UPC umożliwia dostęp do 35 programów cyfrowych, w tym (w/w 10 programów). Ponadto w ofercie UPC w oparciu o odrębną umowę jest oferowana cała gama nowych programów, a także dostęp do internetu i połączeń telekomunikacyjnych.

 

b) Sieci telefoniczne dwóch operatorów t.j. TP.SA są z siedzibą w Katowicach przy ul. Ordona 13 oraz Netii z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, oferujących usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do internetu, co daje mieszkańcom możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty dostosowanej do własnych potrzeb.

 

Polska jest w trakcie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. To działanie ogólnopolskie, które oznacza, że dotychczasowy tradycyjny naziemny sygnał analogowy został zastąpiony sygnałem cyfrowym od 31 lipca 2013 roku. Cyfryzacja nic nie zmienia w usługach UPC, z których Państwo korzystają, gdyż sygnał telewizyjny dostarczany przez UPC jest niezależny od ogólnopolskiego sygnału naziemnego. Naziemną telewizję cyfrową mogą odbierać posiadacze telewizorów z zainstalowanym dekoderem dvb-t.

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)