Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 6/9/2020 w dniu 18.03.2020 przez Radę Osiedla Giszowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 182 650  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 63 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 119 650 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 20 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych)

Według wskazań Administracji

10 000 I-IV

Montaż drzwi wewnętrznych wiatrołapowych

ul. Karliczka 3

ul. Karliczka 9

ul. Karliczka 25

10 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 200 000  
Konserwacja dachów

ul. Gościnna 5, 5a, 5b, 5c

ul. Karliczka 9

ul. Karliczka 25

ul. Karliczka 36

ul. Mysłowicka 16
ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d,45e

ul. Wojciecha 11

ul. Wojciecha 15d

ul. Wojciecha 43, 43a

200 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 230 000  

Wykonanie zaleceń z kontroli stanu tech. budynków wg protokołów I i II st. pilności

Osiedle

40 000 II-IV
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów wg protokołu

Osiedle

50 000 II-IV
Przebudowa wejść do budynków

ul. Karliczka 9

ul. Karliczka 25

50 000

II-IV
Budowa i remont podjazdów dla inwalidów Według wskazań Administracji 90 000 II-IV

Roboty malarskie

Ogółem: 100 000  

Malowanie klatek schodowych

ul. Mysłowicka 1c
ul. Mysłowicka 1d

100 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 250 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów”

ul. Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,7f,7g,7h

ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d
ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

250 000 III
Roboty elektryczne Ogółem: 90 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych

Osiedle

70 000 III

Remont tablic bezpiecznikowych wg zaleceń pokontrolnych

Osiedle

20 000 III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 60 000  

Modernizacja instalacji domofonowej

ul. Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,7f,7g,7h

ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

ul. Wojciecha 27, 27a, 27b
ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

60 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 3 600 250  

Spłata zobowiązań za docieplenie budynku

ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b
3 250 250 III

Remont loggi

ul. Karliczka 36 100 000 III

Naprawa docieplenia wraz z malowaniem elewacji budynków

ul. Mysłowicka 8
ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Karliczka 3
200 000 III

Roboty alpinistyczne

Według wskazań Administracji

50 000 III
Mała architektura Ogółem: 1 500 000  

Roboty brukarskie. Wykonanie parkinu.

Łatkowanie nawierzchni asfaltowych, remont chodników przy ulicach.

Remont placu zabaw "Skate Parku" wraz z remontem chodników w rejonie budynków.

Remont drogi wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.

Remont chodnika za budynkiem.

Remont schodów terenowych.

ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c

ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Wojciecha 51
ul. Wojciecha 53

ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

ul. Wojciecha 51, 51a, 51b

ul. Mysłowicka 1c, 1d

1 500 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 1 150 000  

Wymiana dźwigów ref. 50 % z fund. rem. A

ul. Mysłowicka 8
ul. Mysłowicka 14
ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Wojciecha 11, 11b

ul. Wojciecha 15d

ul. Karliczka 25

ul. Gościnna 5b

ul. Wojciecha 43a

1 000 000 I-IV

Wykonanie zaleceń UDT oraz awaryjne remonty

Osiedle 150 000 I-IV

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 

Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego

Ogółem:

200 000

 

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 17/58/2018 w dniu 21.11.2018 przez Radę Osiedla Giszowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 120 600  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 600 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 100 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych)

Według wskazań Administracji

10 000 I-IV

Montaż drzwi wewnętrznych wiatrołapowych

ul. Karliczka 3

ul. Karliczka 9

ul. Karliczka 25

20 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 100 000  
Konserwacja dachów

ul. Karliczka 9

ul. Karliczka 25

ul. Karliczka 36

ul. Mysłowicka 16
ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d,45e

ul. Wojciecha 11

ul. Wojciecha 31, 31a

ul. Wojciecha 43, 43a

100 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 90 000  

Wykonanie zaleceń z kontroli stanu tech. budynków wg protokołów I i II st. pilności

Osiedle

40 000 II-IV
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów wg protokołu

Osiedle

50 000 II-IV

Roboty malarskie

Ogółem: 100 000  

Malowanie klatek schodowych wraz z remontem posadzek

ul. Mysłowicka 1a, 1b

100 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 220 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów”

ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c
ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d
ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

220 000 III
Roboty elektryczne Ogółem: 55 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych

Osiedle

50 000 III

Remont tablic bezpiecznikowych wg zaleceń pokontrolnych

Osiedle

5 000 III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 20 000  

Modernizacja instalacji domofonowej

ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c
ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d
ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b

20 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 2 850 000  

Spłata zobowiązań za docieplenie budynku

ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b
2 400 000 III

Remont loggi

ul. Karliczka 36 350 000 III

Malowanie elewacji budynków

ul. Mysłowicka 14, 16

100 000 III
Mała architektura Ogółem: 865 320  

Roboty brukarskie. Wykonanie parkinu, łatkowanie nawierzchni asfaltowych, remont chodników przy ulicach, wykonanie chodników, remont nawierzchni drogowej, wykonanie schodów terenowych, remont placu zabaw "Skate Parku" w rejonie budynków

ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c

ul. Gościnna 5, 5a, 5b, 5c

ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Karliczka 36

ul. Mysłowicka 1a, 1b, 1c, 1d

ul. Miła 54, 56, 58

ul. Wojciecha 45d

ul. Mysłowicka 3

865 320 III
Remonty dźwigów Ogółem: 600 000  

Wymiana dźwigów ref. 50 % z fund. rem. A

ul. Mysłowicka 5

ul. Mysłowicka 7

ul. Karliczka 9

ul. Wojciecha 43, 43a

450 000 I-IV

Wykonanie zaleceń UDT. Remont kabin dźwigowych

Osiedle 150 000 I-IV

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 15/37/2017 w dniu 15.11.2017 przez Radę Osiedla Giszowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 180 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 115 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 65 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 20 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych)

Według wskazań Administracji

10 000 I

Montaż drzwi wewnętrznych wiatrołapowych

ul. Wojciecha 51, 51a, 51b

10 000 I
Roboty dekarskie Ogółem: 100 000  
Konserwacja dachów

ul. Miła 5, 5a, 5b, 5c
ul. Miła 14, 16, 18, 20, 22
ul. Miła 24, 26, 28

ul. Miła 54, 56, 58

ul. Mysłowicka 20, 22

100 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 120 000  

Wykonanie zaleceń z kontroli stanu tech. budynków wg protokołów I i II st. pilności

Osiedle

50 000 II-IV

Remont pochylni dla wózków inwalidzkich

ul. Wojciecha 45 20 000 II-IV
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów

ul. Mysłowicka 8

ul. Mysłowicka 14, 16
ul. Mysłowicka 20, 22
ul. Mysłowicka 39, 39a, 39b, 39c, 39d,39e
ul. Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d,45e

50 000 II-IV

Roboty malarskie

Ogółem: 850 000  

Malowanie klatek schodowych wraz z remontem posadzek

ul. Mysłowicka 1a, 1b, 1c, 1d, 3

ul. Mysłowicka 39, 39a, 39b, 39c, 39d,39e
ul. Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d,45e

ul. Mysłowicka 47, 47a, 47b, 47c

ul. Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,7f,7g,7h
ul. Wojciecha 11, 11a, 11b, 11c, 11d
ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

850 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 200 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów”

ul. Wojciecha 53, 53a, 53b

ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d
180 000 III

Przebudowa przykanalików kanalizacji sanitarnej

ul. Miła 9, 9a, 9b, 9c, 9d 20 000 III
Roboty elektryczne Ogółem: 100 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych

ul. Mysłowicka 1a, 1b, 1c, 1d

ul. Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,7f,7g,7h
ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

ul. Wojciecha 27, 27a, 27b
ul. Wojciecha 31, 31a, 31b
ul. Wojciecha 35, 35a, 35b

ul. Miła 2, 2a, 4, 4a, 6
ul. Miła 7, 7a, 7b
ul. Miła 8, 10, 12
ul. Miła 42, 44, 46, 48, 50, 52

ul. Karliczka 25

50 000 III

Remont tablic bezpiecznikowych

ul. Mysłowicka 1a, 1c, 1d

30 000 III

Modernizacja oświetlenia na klatkach i w piwnicach

ul. Wojciecha 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,7f,7g,7h
ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c
ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d
ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d
ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d
ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b
20 000 III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 20 000  

Modernizacja instalacji domofonowej

ul. Mysłowicka 22

ul. Wojciecha 11, 11a, 11b, 11c
ul. Wojciecha 15, 15a, 15b, 15c, 15d

20 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 770 000  

Spłata zobowiązań za docieplenie budynku

ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

1 370 000 III

Rozpoczęcie remontu docieplenia budynków

ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b
200 000 III

Remont loggi

ul. Karliczka 36 100 000 III

Malowanie elewacji budynków

ul. Mysłowicka 3 – str. płd

ul. Mysłowicka 16 - str. płn

100 000 III
Mała architektura Ogółem: 494 800  

Roboty brukarskie. Wykonanie parkinu, łatkowanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie chodników, wykonanie schodów terenowych, okrawężnikowanie parkingu

ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c

ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d

ul. Miła 3, 3a, 3b

ul. Gościnna 5, 5a, 5b, 5c

ul. Mysłowicka 3

ul. Wojciecha 7a, 15d, 19d

ul. Mysłowicka 1a, 1b, 1c, 1d

ul. Miła 42, 44, 46, 48, 50, 52

ul. Wojciecha 45d

ul. Miła 9d, 54

494 800 III
Remonty dźwigów Ogółem: 900 000  

Wymiana dźwigów ref. 50 % z fund. rem. A

ul. Mysłowicka 1a, 1b, 1c, 1d
ul. Karliczka 3
750 000 I-IV

Wykonanie zaleceń UDT. Remont kabin dźwigowych

Osiedle 150 000 I-IV

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 170 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 30.11.2016, Rada Osiedla Giszowiec na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 15/18/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 250 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 120 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 130 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych)

Według wskazań Administracji

10 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 70 000  
Konserwacja dachów wg protokołów I i II st. pilności Osiedle 70 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 70 000  

Wykonanie zaleceń z kontroli stanu tech. budynków wg protokołów I i II st. pilności

Osiedle

30 000 III
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów ul. Mysłowicka 1a, 14, 16, 20, 22 40 000 II-III

Roboty malarskie

Ogółem: 900 000  

Malowanie klatek schodowych

ul. Miła 2, 2a, 4, 4a, 6
ul. Miła 5, 5a, 5b, 5c
ul. Miła 8, 10, 12
ul. Miła 14, 16, 18, 20, 22
ul. Miła 24, 26, 28
ul. Miła 30, 32, 34, 36, 38, 40
ul. Miła 42, 44, 46, 48, 50, 52

ul. Miła 54, 56, 58
ul. Gościnna 5, 5a, 5b, 5c

900 000 I
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 100 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów” ul. Wojciecha 51, 51a, 51b
ul. Wojciecha 53, 53a, 53b
100 000 I
Roboty elektryczne Ogółem: 50 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych

ul. Mysłowicka 5
ul. Mysłowicka 14, 16
ul. Mysłowicka 20, 22
ul. Mysłowicka 39, 39a, 39b, 39c, 39d,39e
ul. Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d,45e
ul. Mysłowicka 47, 47a, 47b, 47c

ul. Wojciecha 11, 11a, 11b, 11c, 11d
ul. Wojciecha 15, 15a, 15b, 15c, 15d
ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d
ul. Wojciecha 40, 40a, 40b, 40c
ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d

ul. Karliczka 36

50 000 I-III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 20 000  
Wymiana systemu z analogowego na cyfrowy

ul. Mysłowicka 1a, 1c, 1d

ul. Mysłowicka 14, 16

ul. Mysłowicka 20, 22

20 000 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 300 000  
Remont ocieplenia budynków

ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d

ul. Wojciecha 45, 45a, 45b, 45c, 45d

1 300 000 I-III
Mała architektura Ogółem: 400 000  

Roboty brukarskie. Wykonanie parkinu i łatkowanie nawierzchni asfaltowych

ul. Wojciecha 43, 43a, 43b, 43c, 43d

ul. Karliczka 25

400 000 I-III
Remonty dźwigów Ogółem: 150 000  
Wykonanie zaleceń UDT. Remont kabin dźwigowych Osiedle 150 000 I-IV

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 170 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 03.12.2015, Rada Osiedla Giszowiec na posiedzeniu w dniu 16.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 14/1/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 80 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 80 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych) Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 10 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 100 000  
Konserwacja dachów wg protokołów I i II st. pilności Osiedle 100 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 100 000  
Remont schodów i pochylni

ul. Wojciecha 7b, 27a, 27b, 31a, 31b, 35, 51b

50 000 I-II
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów ul. Mysłowicka 1a, 14, 16, 20, 22 50 000 II-III

Roboty malarskie

Ogółem: 300 000  

Malowanie klatek schodowych wraz z naprawą posadzek

ul. Wojciecha 15, 15a, 15b, 15c, 15d 300 000 I
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 100 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów” ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d 100 000 I
Roboty elektryczne Ogółem: 50 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych

ul. Mysłowicka 3, 5, 7, 14, 16, 20, 22, 47, 47a, 47b, 47c

ul. Miła 24, 26, 28

ul. Miła 30, 32, 34, 36, 38, 40

ul. Miła 54, 56, 58

50 000 I-III
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 600 000  
Remont ocieplenia budynków

ul. Wojciecha 39, 39a, 39b

ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d

1 600 000 I
Mała architektura Ogółem: 235 000  
Wykonanie parkinu i łatkowanie nawierzchni asfaltowych

ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

235 000 I-III
Remonty dźwigów Ogółem: 200 000  
Wykonanie zaleceń UDT Osiedle 150 000 I-IV

Wykonanie platform dla osób niepełnosprawnych

ul. Wojciecha 40b, 40c, 45

50 000  II-III

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 170 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 03.12.2014, Rada Osiedla Giszowiec na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 14/55/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 400 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 140 000 III
Realizowana przez Spółdzielnię w piwnicach

ul. Wojciecha 27, 27a, 27b
ul. Wojciecha 31, 31a, 31b
ul. Wojciecha 35, 35a, 35b

40 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 220 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 20 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Karliczka 3, 9, 25 10 000 III
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych) wg protokołów oceny technicznej Dostępne w Administracji 10 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 300 000  
Konserwacja dachów wg wskazań Administracji Osiedle 100 000 III

Remont pokrycia dachowego

ul. Wojciecha 15, 15a, 15b, 15c, 15d 200 000 II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 300 000  
Remont schodów zewnętrznych do budynku, montaż żaluzji zewnętrznych, poręczy i krat w piwnicach, remont opasek odwadniających

ul. Wojciecha

ul. Mysłowickiej
240 000 III
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów wg zaleceń pokontrolnych Osiedle 60 000 I-IV

Roboty malarskie

Ogółem: 300 000  

Malowanie klatek schodowych wraz z naprawą posadzek

ul. Wojciecha 15, 15a, 15b, 15c, 15d 200 000 I

Naprawa posadzek

ul Mysłowicka 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 39e
ul Mysłowicka 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e
ul Mysłowicka 47, 47a, 47b, 47c
100 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 150 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów” ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d 100 000 II

Konserwacja instalacji c.c.w. i c.o. (naprawa izolacji termicznej)

ul. Mysłowicka, ul. Karliczka

ul. Gościnna, ul. Wojciecha

50 000 II
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 20 000  
Wymiana grzejników Osiedle 20 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 150 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych Osiedle 65 000 II
Modernizacja oświetlenia na klatkach i piwnicach Osiedle 85 000 IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 10 000  
Wymiana kaset domofonowych

ul. Wojciecha 47, 47a

ul. Mysłowicka 8

10 000 I
Roboty elewacyjne Ogółem: 1227 500  
Remont ocieplenia budynków

ul. Wojciecha 39, 39a, 39b

ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d

1157 500 I
Naprawa płyt balkonowych i roboty alpinistyczne

ul. Mysłowicka, ul. Karliczka

ul. Miła, ul. Wojciecha

50 000 I-III
Naprawa elewacji – likwidacja graffiti

ul. Karliczka, ul. Miła

ul. Wojciecha, ul. Gościnna

20 000 II
Mała architektura Ogółem: 300 000  
Wykonanie parkinu

ul. Wojciecha 19

300 000 III
Remont chodnika

ul. Miła 5, 5a, 5b, 5c

Remonty dźwigów Ogółem: 400 000  
Modernizacja kabin dźwigowych oraz wykonanie zaleceń UDT oraz wymiana drzwi do kabin dźwigowych wg protokołów UDT Osiedle 300 000 I-IV

Wykonanie platform dla osób niepełnosprawnych wg wskazań Administracji

Osiedle  100 000  II
Inne roboty Ogółem: 415 500  

Przesunięcie środków do części „A" Funduszu Remontowego - przyspieszenie spłaty zobowiązań nieruchomości w osiedlu

Osiedle

415 500

I-IV

Odpis na fundusz interwencyjny

Ogółem:

40 000

 
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 170 000  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 16.01.2014, Rada Osiedla Giszowiec na posiedzeniu w dniu 22.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 1/42/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 522 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 174 000 II-IV
Na klatkach schodowych i w piwnicach

ul. Mysłowicka 20, 22

ul. Karliczka 3, 9, 25, 36

174 000 II-III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 174 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej realizowanej przez Spółdzielnię  Ogółem: 10 000  
Realizowanej przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych) wg protokołów oceny technicznej Dostępne w Administracji 10 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 50 000  
Konserwacja dachów wg wskazań Administracji  Osiedle 50 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 220 000  
Remont schodów zewnętrznych do budynku, montaż żaluzji zewnętrznych, poręczy i krat w piwnicach, wykonanie podjazdów dla inwalidów 

ul. Wojciecha

ul. Mysłowickiej
150 000 II-IV
Wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów wg zaleceń pokontrolnych  Osiedle 70 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 120 000  
Modernizacja instalacji ”suchych pionów” ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d 120 000 II-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 20 000  
Wymiana grzejników Osiedle 20 000 II-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 130 000  
Remont instalacji odgromowej wg zaleceń pokontrolnych Osiedle 65 000 II-III
Modernizacja oświetlenia na klatkach i piwnicach  Osiedle 65 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 10 000  
Wymiana kaset domofonowych ul. Wojciecha 47, 47a, 47b, 47c, 47d  10 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 560 000  
Remont balkonów wraz z naprawą ocieplenia ul. Wojciecha 39, 39a, 39b 500 000 III-IV
Naprawa płyt balkonowych i roboty alpinistyczne

ul. Mysłowicka, ul. Karliczka 

ul. Miła, ul. Wojciecha

40 000 II-IV
Naprawa elewacji – likwidacja graffiti ul. Karliczka, ul. Miła, ul. Wojciecha 20 000 II
Mała architektura Ogółem: 300 000  
Wykonanie parkinu

ul. Wojciecha 27, 27a, 27b, 11-11d 

ul. Karliczka 25, 36 

300 000 I-IV
Remont alejki

ul. Wojciecha 19, 19a, 19b, 19c, 19d

Remont schodów terenowych wraz z chodnikiem

ul. Mysłowickiej 7

Remonty cząstkowe 

Osiedla

Remonty dźwigów Ogółem: 330 000  
Modernizacja kabin dźwigowych oraz wykonanie zaleceń UDT oraz wymiana drzwi do kabin dźwigowych wg protokołów UDT  Osiedle 330 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 40 000  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)