Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 5/2019 w dniu 20.11.2019 przez Radę Osiedla Janów.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 20 000  
Malowanie klatek schodowych ul. Zamkowa 61, 61a, 61b, 61c 20 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 90 000  

Założenie instalacji drenażowej wokół budynku

ul. Zamkowa 49
ul. Zamkowa 51
ul. Zamkowa 53
90 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 92 000  

Montaż systemów szlabanów na drogach wewnątrz osiedlowych 4 szt

ul. Zamkowa 52
ul. Zamkowa 69
ul. Zamkowa 81c
ul. Zamkowa 89
92 000 II-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 50 000  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 490  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 3/2018 w dniu 05.12.2018 przez Radę Osiedla Janów.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Mała architektura Ogółem: 400 000  
Remont dróg i parkingów ul. Zamkowa 52, 54, 56, 58 400 000 III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 19 810  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 150  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 12/2017 w dniu 22.11.2017 przez Radę Osiedla Janów.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 140 000  
Remont dachu budynku - wymiana pokrycia na papę termozgrzewalną oraz wymiana rynien i rur spustowych z obróbkami dekarskimi ul. Zamkowa 83, 85, 87, 89 140 000 I-II
Roboty malarskie Ogółem: 20 000  

Malowanie klatek schodowych – przez pracowników Administracji Osiedla (koszt zakupu mater. bud.)

ul. Zamkowa 52, 54, 56, 58, 60 20 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 56 670  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 460  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 20.12.2016, Rada Osiedla Janów na posiedzeniu w dniu 03.01.2017 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2017 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 25 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 25 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 170 000  
Remont dachu budynku - wymiana pokrycia na papę termozgrzewalną oraz wymiana rynien i rur spustowych z obróbkami dekarskimi ul. Zamkowa 83, 85, 87, 89 170 000 II-III
Roboty malarskie Ogółem: 14 000  

Malowanie klatek schodowych – przez pracowników Administracji Osiedla (koszt zakupu mater. bud.)

ul. Zamkowa 63, 65, 67, 69 14 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 56 670  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 460  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 02.12.2015, Rada Osiedla Janów na posiedzeniu w dniu 09.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 9/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty malarskie Ogółem: 5 000  
Malowanie klatek schodowych – przez pracowników Administracji Osiedla (dokończenie remontu z 2015 roku) ul. Zamkowa 81c 5 000 I
Mała architektura Ogółem: 430 000  
Remont drogi osiedlowej i przyległych chodników, remont miejsc postojowych – wymiana nawierzchni na kostkę betonowo-brukową ul. Zamkowa 61c, 69, 81, 81c, 83, 89 430 000 I
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 10.12.2014, Rada Osiedla Janów na posiedzeniu w dniu 03.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 6/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 40 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 14 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 i 3 dostępny w Administracji 26 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 20 000  
Malowanie klatek schodowych – przez pracowników Administracji Osiedla ul. Zamkowa 81, 81a, 81b, 81c 20 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 16 000  
Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na ''ledowe''

ul. Zamkowa 61, 61b, 61c, 81, 81a, 81b, 81c

16 000 I-II
Mała architektura Ogółem: 300 000  
Remont drogi osiedlowej i przyległych chodników, remont miejsc postojowych – wymiana nawierzchni na kostkę betonowo-brukową ul. Zamkowa 47, 49, 51, 53, 81c, 83, 85, 87, 89 300 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 08.01.2014, Rada Osiedla Janów na posiedzeniu w dniu 14.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 i 3 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 20 000  
Malowanie klatek schodowych – przez pracowników Administracji Osiedla  ul. Zamkowa 47, 49, 51, 53 20 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 95 000  
Wymiana pionów kuchennych - kanalizacyjnych i zimnej wody ul. Zamkowa 52, 54, 56, 58, 60 95 000 I-II
Roboty elektryczne Ogółem: 40 000  
Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na ''ledowe'' – przez pracowników Administracji Osiedla 

ul. Zamkowa 54, 58, 60, 61, 61b, 61c, 63, 65, 67, 69, 81, 81a, 81b, 81c, 83, 85, 87, 89

40 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 250 000  
Remont drogi osiedlowej i przyległych chodników – wymiana nawierzchni na kostkę brukową ul. Zamkowa 47, 49, 51, 53 250 000 III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 5 080  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)