Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 10/2019 w dniu 20.11.2019 przez Radę Osiedla Murcki.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 22 870  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 22 870 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 16 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 16 000 III-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 529 360  
Modernizacja docieplenia budynku - roboty kontynuowane z 2017 r.

ul. Mruczka 5a

279 360 I-IV
Docieplenie budynku

ul. Budryka 2

250 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 170 000  
Remont chodników Osiedle 65 000 II-IV

Naprawa drogi

ul. Mruczka 5a 75 000 II-IV

Zakup urządzeń zabawowych

Plac zabaw 30 000 II-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

50 000

I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 7/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Murcki.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 14 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 6 100 III-IV
Realizowana we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 7 900 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 6 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 6 000 III-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 10 000  

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia piwnic lokatorskich

Osiedle

10 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 291 360  
Modernizacja docieplenia budynku - roboty kontynuowane z 2017 r. ul. Mruczka 5a 291 360 I-IV
Mała architektura Ogółem: 255 000  
Remont chodnika - przejście

ul. Budryka 1
ul. Budryka 2

ul. Tokarskiego 2
ul. Tokarskiego 4

ul. Czeczotta 1
ul. Czeczotta 2

ul. Bohdanowicza 1

ul. Mruczka 7

120 000 II-IV
Wykonanie wiat na wielkiegabaryty

ul. Kasprowicza 5

ul. Bohdanowicza 1

ul. Bohdanowicza 2
ul. Bohdanowicza 14

20 000 II-IV
Naprawa nawierzchni boiska Osiedle 15 000 II-IV
Zakup nowych urzadzeń zabawowych Plac zabaw 30 000 II-IV
Naprawa drogi ul. Mruczka 5a 70 000 II-IV
Inne roboty Ogółem: 89 940  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

41 940

I-IV

Wymiana drzwi wejściowych do budynku

ul. Czeczotta 1
ul. Czeczotta 2

48 000

I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 8/2017 w dniu 20.12.2017 przez Radę Osiedla Murcki.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 6 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 2 700 III-IV
Realizowana we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 3 300 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 1 500  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 1 500 III-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 120 000  

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia piwnic lokatorskich

ul. Bohdanowicza 1, 2, 14
ul. Budryka 1, 2

ul. Czeczotta 1, 2

pl. Kasprowicza 5

ul. Mruczka 5a, 7, 8, 9, 10
ul. Strzeleckiego 3

ul. Tokarskiego 2, 4

120 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 264 000  
Modernizacja docieplenia budynku - roboty kontynuowane z 2017 r. ul. Mruczka 5a 264 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 320 000  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

50 000

I-IV

Wymiana jezdni przed budynkiem

ul. Bohdanowicza 2

270 000

III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 29.11.2016, Rada Osiedla Murcki na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 10/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 10 800  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 4 500 III-IV
Realizowana we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 6 300 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 5 000  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 5 000 III-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 96 000  

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia piwnic i zasilania hydroforów

ul. Bohdanowicza 1, 2, 14
ul. Budryka 1, 2

ul. Kasprowicza 5

ul. Mruczka 5a, 7, 8, 9, 10

ul. Tokarskiego 2, 4

80 000 II-IV

Wymiana podświetlonych tabliczek z numerami policyjnymi

Osiedle 16 000 II-III
Roboty elewacyjne Ogółem: 500 000  
Modernizacja docieplenia budynku ul. Mruczka 5a 500 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 52 000  

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Plac Zabaw 18 000 II

Zakup i montaż urządzeń zabawowych

Plac Zabaw 18 000 II

Wymiana ogrodzenia

Plac Zabaw 16 000 II-III
Inne roboty Ogółem: 30 000  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

30 000

I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 21.12.2015, Rada Osiedla Murcki na posiedzeniu w dniu 23.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 13/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 6 300  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 6 300 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 2 400  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 2 400 III- IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 250 000  
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Czeczotta 1 140 000 I-II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Strzeleckiego 3 55 000 I-II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Mruczka 7 55 000 I-II
Roboty elektryczne Ogółem: 30 000  

Wymiana oświetleniana na LED we wszystkich budynkach mieszkalnych osiedla

Osiedle 30 000 I-II
Mała architektura Ogółem: 30 000  

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Plac Zabaw 15 000 II

Zakup i montaż urządzeń zabawowych

Plac Zabaw 15 000 II
Inne roboty Ogółem: 30 100  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

25 000

I-IV

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Administracji Osiedla

pl. Kasprowicza 5 5 100 I
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 04.12.2014, Rada Osiedla Murcki na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 6/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 33 200  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 21 700 III-IV
Realizowana we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 11 500 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 2 400  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 2 400 III- IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 450 000  
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Budryka 1 125 000 I-II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Strzeleckiego 4 125 000 I-II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Bohdanowicza 2 100 000 I-II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Bohdanowicza 14 100 000 I-II
Inne roboty Ogółem:  25 000  

Roboty bieżące (niezaplanowane)

Osiedle

25 000

 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 03.12.2013, Rada Osiedla Murcki na posiedzeniu w dniu 18.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 5/2013 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 18 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 8 500 III
Realizowana we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 9 500 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 1 800  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 1 800 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 218 000  
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Bohdanowicza 1 170 000 II
Położenie płytek na parterze oraz tapety natryskowej na klatkach schodowych ul. Budryka 2  48 000 I
Mała architektura Ogółem: 20 000  
Ułożenie kostki brukowej w miejscu płytek chodnikowych ul. Mruczka 10 20 000 III
Inne roboty Ogółem: 252 690  

Rozliczenia międzyokresowe – spłata za termorenowację budynku

ul. Czeczotta 1

252 690

 I-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 7 500  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)