Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 17/53/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Superjednostka.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 23 920  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 23 920 II–IV
Roboty dekarskie Ogółem: 25 000  
Naprawa opasek na ogniomurach dachu al. Korfantego 16-32 25 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 138 000  

Modernizacja lokali użytkowych 2 sztuki kl.16 - doprowadzenie ogrzewania i oświetlenia, odmalowanie ścian

al. Korfantego 16 38 000 I-III
Rewitalizacja holi wejściowych połączona z modernizacją oświetlenia oraz drzwi wejściowych do holi wejściowych al. Korfantego 18, 24, 30 100 000 II-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 25 000  

Modernizacja oświetlenia z uzupełnieniem oświetlenia w tunelu instalacyjnym

al. Korfantego 16-32 25 000 II-III
Roboty elewacyjne Ogółem: 50 000  
Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń i odspojeń tynku na słupkach podcieni I segment al. Korfantego 16, 18, 20 50 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 68 650  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora al. Korfantego 18, 24, 30 68 650 I-IV
Inne roboty Ogółem: 871 670  
Wykonanie projektu, a następnie budowa wiat na pojemniki selektywnej zbiórki odpadów al. Korfantego 16-32 50 000 I-III
Zabezpieczenie przed przeciekami wód opadowych do tunelu garażowego zachodniego i w części zewnętrznej od 24-32, studnie kanalizacji deszczowej i zamknięcie dlatacji al. Korfantego 16-32 200 000 I-IV

Wykonanie zgodnie z projektem uszczelnienia stropu nad garażami i tunelem instalacyjnym w podcieniach

al. Korfantego 16-32 336 670 I-IV

Wykonanie zgodnie z projektem na całość przekrycia betonowych podjazdów w podcieniach

al. Korfantego 16-32 285 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 17/55/2017 w dniu 29.11.2017 przez Radę Osiedla Superjednostka.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 75 580  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 75 580 II–IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 170 000  
Rewitalizacja holi wejściowych na podstawie wykonanego projektu połączona z modernizacją oświetlenia oraz wymianą drzwi głównych do holi i adaptacją przestrzeni nad stropem al. Korfantego 18, 24, 30 170 000 I-III
Roboty malarskie Ogółem: 320 000  
Sukcesywne malowanie segmentami klatek schodowych i korytarzy w 3-ech etapach, remont dylatacji wewnętrznych wraz z wymianą elementów metalowych na elastyczne - kontynuacja z 2016, 2017 al. Korfantego 16-32 320 000 I–IV
Roboty elektryczne Ogółem: 26 700  

Modernizacja oświetlenia z uzupełnieniem na piętrze technicznym

al. Korfantego 16-32 26 700 I-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 68 650  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora al. Korfantego 18, 24, 30 68 650 I-IV
Inne roboty Ogółem: 854 040  
Zabezpieczenie przed przeciekami wód opadowych do tuneli garażowych wschodniego i zachodniego, osuszenie i zabezpieczenie dylatacji, wykonanie betonowych przejazdów w podcieniach kl. 16 i 32 w oparciu o wykonany projekt na całość przekrycia al. Korfantego 16-32 500 000 II-IV

Wykonanie zgodnie z projektem uszczelnienia stropu nad garażami i tunelem instalacyjnym w podcieniach

al. Korfantego 16-32 200 000 II-IV

Modernizacja poprzez wymianę na nowe kratek wentylacyjnych wraz z udrożnieniem kanałów wentylacyjnych na piętrze technicznym w ilości 108 szt. oraz wymiana na nowe drzwiczek rewizyjnych kominowych na piętrze technicznym w ilości 159 szt.

 al. Korfantego 16-32 25 000 II-III

Kontrola funkcjonowania i udrożnienie kanału wentylacyjnego w garażach strona zewnętrzna tuneli wschodniego i zachodniego

al. Korfantego 16-32 20 000 II-III

Modernizacja systemu monitoringu, wymiana sprzętu UPS, wkładki 4 szt., wymiana kamer zewnętrznych na cyfrowe 3 szt., w tym 2 szt. zmiana usytuowania, dyski 8 szt., montaż kamery w zsypie kl. 30 IIp. z zakupem licencji

al. Korfantego 16-32 86 000 II-III

Projekt rewitalizacji holi wejściowych z modernizacją oświetlenia i wymianą drzwi wejściowych oraz zabudową przestrzeni nad głównymi holami

al. Korfantego 16-32 6 000 I-II
Wymiana na nowe siatek przeciwko ptakom na balkonach suszarń 20 szt. i holi windowych 15 szt. podcienia al. Korfantego 16-32 17 040 I-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017


W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 06.12.2016, Rada Osiedla Superjednostka na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 31/35/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 232 230
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach (w tym parapety zewnętrzne) Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 670 II–IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 226 560 II–IV
Roboty malarskie Ogółem: 700 000  
Sukcesywne malowanie segmentami klatek schodowych i korytarzy w 3-ech etapach, remont dylatacji wewnętrznych wraz z wymianą elementów metalowych na elastyczne, odnowienie wyjść na taras, pomieszczeń komórek i pomieszczeń maszynowni 3 szt. - kontynuacja z 2016 al. Korfantego 16-32 700 000 I–IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 43 860  
Remont zaworów 2,5 cala na podejściach do pionów gazowych – wymiana zaworów stożkowych na kulowe Ø 80 z odpowietrzeniem pionów – piętro techniczne 51 szt. al. Korfantego 16-32 43 860 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 10 000  
Zabezpieczenie fragmentu ściany i montaż na elewacji przy wyjściach z komór zsypowych, poziomej odbojnicy zabezpieczającej ścianę (elewację) przed uszkodzeniem 3 szt. o długości 3 m każda  al. Korfantego 18, 24, 30 10 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 19 500  
Wykonanie stanowiska pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wraz z projektem al. Korfantego 16-32 19 500 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 67 100  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora al. Korfantego 18, 24, 30 67 100 I-IV
Inne roboty Ogółem: 453 300  
Zabezpieczenie przed napływaniem wody, osuszenie i uszczelnienie dylatacji 28-30 i 30-32 po stronie wschodniej - kontynuacja z 2015 i 2016 oczyszczenie pozostałych dylatacji zabezpieczenie przed przemakaniem wody od strony zachodniej odcinek kl. 24-32 - kontynuacja 2016 al. Korfantego 16-32 139 300 II-IV
Zabezpieczenie przed przeciekami wód opadowych do tuneli garażowych wschodniego i zachodniego w części zewnętrznej al. Korfantego 16-22 300 000 II-IV
Wykonanie metalowego elementu zrzutni odpadów w pomieszczeniach komór zsypowych z blachy nierdzewnej polerowanej 3 szt. o pow. 2,5 m2 każda al. Korfantego 18, 24, 30 6 000 II-III
Wykonanie miejscowej naprawy asfaltu na parkingu strona wschodnia al. Korfantego 16-32 5 000 II-III
Naprawa fragmentu zapadniętego chodnika o pow. 15 m2 strona zachodnia kl. 22 i strona południowa kl. 16 al. Korfantego 16-22 3 000 II-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016


W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 01.12.2015, Rada Osiedla Superjednostka na posiedzeniu w dniu 09.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 24/2/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 234 750
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach (w tym parapety zewnętrzne) Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 17 040 II–IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 217 710 II–IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 150 400  
Remont dylatacji wewnętrznych wraz z wymianą elementów metalowych na elastyczne 36 szt. al. Korfantego 16-32 86 400 II–III
Zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami i przegrzaniem pomieszczeń maszynowni al. Korfantego 18, 24, 30 48 000 II-III
Remont pomieszczenia warsztatu i magazynu al. Korfantego 16 16 000 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 341 000  
Sukcesywne malowanie segmentami klatek schodowych i korytarzy w 3 etapach al. Korfantego 16-32 320 000 IV
Odnowienie wyjść na taras, pomieszczeń komórek i pomieszczeń maszynowni 3 szt. al. Korfantego 18, 24, 30 21 000 III–IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 310 000  
Wykonanie w etapach kl 16-32 przyłączy pożarowych wody z nasadami pożarniczymi Ø75 - ochrona p.poż w budynkach wysokich - kontynuacja 2015 al. Korfantego 16-32 310 000 I-III
Remonty dźwigów Ogółem: 67 920  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora, montaż falownika al. Korfantego 18, 24, 30 67 920 I-IV
Inne roboty Ogółem: 180 000  
Wymiana szuflad wsypowych wraz z uzupełnieniem ubytków i malowaniem fragmentu ściany w komórkach na piętrach - 15 szt. al. Korfantego 16-32 30 000 I-III
Zabezpieczenie przed napływaniem wody, osuszenie i uszczelnienie dylatacji 28-30 i 30-32 po stronie wschodniej - kontynuacja z 2015 oczyszczenie pozostałych dylatacji zabezpieczenie przed przemakaniem wody od strony zachodniej odcinek kl. 24-32 al. Korfantego 24-32 150 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015


W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 17.12.2014, Rada Osiedla Superjednostka na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 27/118/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 245 810
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach (w tym parapety zewnętrzne) Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 27 050 II–IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 i 3 dostępny w Administracji 218 760 II–IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 80 700  
Uzupełnienie odspojonego tynku wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich na ogniomurach na dachu zg. z Protokołem 1/2011/2014 pkt 14 i 25 al. Korfantego 16-32 45 000 II–IV
Naprawa ubytków wyprawy i betonu oraz zabezpieczenie odspojeń na belkach kablobetonowych w tunelach garażowych oraz w tunelu instalacyjnym i na piętrze technicznym, usunięcie miejscowych śladów zacieków na dylatacjach i belkach nad bramami do garaży, wg wskazań Protokołu z rocznej kontroli NR 12/12012/2013 - kontynuacja 2014 al. Korfantego 16-32 35 700 II-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 572 400  
Wykonanie przyłączy pożarowych wody z nasadami pożarniczymi Ø 75 w 9 pionach al. Korfantego 16-32 550 000 III–IV
Naprawa poprzez remont lub wymianę do 7 drzwi p.pożarowych z elementem przeszklonym al. Korfantego 16-32 22 400 III–IV
Roboty elektryczne Ogółem: 59 000  
Remont wraz z modernizacją oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na piętrach windowych oraz w wyjściach ewakuacyjnych - kontynuacja 2014 oraz modernizacja oświetlenia w tunelach garażowych al. Korfantego 18, 24, 30 59 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 84 300  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora al. Korfantego 18, 24, 30  84 300 I-IV
Inne roboty Ogółem: 185 700  
Zwiększenie wysokości poprzez wymianę balustrad na XV kondygnacji kl 16,20,22,26,28,32 zg z Protokołem 1/12011/2014 pkt 6 al. Korfantego 18, 24, 30 39 600 I-II
Roboty awaryjne - kontynuacja z 2014 – odwodnienie liniowe strona wschodnia al. Korfantego 18, 24 24 100 II-III
Naprawa poprzez oczyszczenie uszczelnienie dylatacji po stronie wschodniej al. Korfantego 28, 30, 32 72 000 II-III
Modernizacja systemu wjazdu i wyjazdu, montażu szlabanów od strony południowej wjazdu do tunelu garażowego al. Korfantego 16-32 50 000 II-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014


W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 12.12.2013, Rada Osiedla Superjednostka na posiedzeniu w dniu 18.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 28/90/2013 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 256 990 II–IV
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach (w tym parapety zewnętrzne) Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 48 020 II–IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 i 3 dostępny w Administracji  208 970 II–IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 215 000  
Zabudowa wyjazdu ślimaka wschodniego wraz z zabezpieczeniem miejsc składowania odpadów al. Korfantego 24 55 000 II–IV
Naprawa ubytków wyprawy i betonu oraz zabezpieczenie odspojeń na belkach kablobetonowych w tunelach garażowych oraz w tunelu instalacyjnym i na piętrze technicznym, usunięcie miejscowych śladów zacieków na dylatacjach i belkach nad bramami do garaży, wg wskazań Protokołu z rocznej kontroli NR 12/12012/2013  al. Korfantego 16-32 160 000 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 12 000  
Remont pomieszczeń gospodarczych (komórki pod schodami) w wyjściach ewakuacyjnych kl. 16, 20, 22, 26, 28, 32 al. Korfantego 16-32 12 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 1 000 000  
Wykonanie przyłączy pożarowych wody z nasadami pożarniczymi Ø 75 w 9 pionach al. Korfantego 16-32 1 000 000 III–IV
Roboty elektryczne Ogółem: 45 000  
Remont wraz z modernizacją oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na piętrach windowych kl. 18, 24, 30 oraz w wyjściach ewakuacyjnych al. Korfantego 18, 24, 30  45 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 83 160  
Naprawy dźwigów zg. z zaleceniem UDT i wskazaniem konserwatora al. Korfantego 18, 24, 30  83 160 I-IV
Inne roboty Ogółem: 15 000  
Remont wraz z modernizacją tj, wymiana 3-ch kamer analogowych na cyfrowe w holu wejściowym kl. 18, 24, 30 al. Korfantego 18, 24, 30  15 000 I-II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 300  

 


 

 

W OSTATNICH LATACH W OSIEDLU SUPERJEDNOSTKA ZOSTAŁY WYKONANE ISTOTNE REMONTY

 • modernizacja 12 dźwigów osobowych,
 • sukcesywna wymiana stolarki okiennej (do dnia 31. 12. 2013 r. wymieniono 83% stolarki w mieszkaniach), na wymianę w bieżącym roku oczekują okna z 2 lokali mieszkalnych,
 • naprawa konstrukcji wsporczej w tunelach garażowym wschodnim i zachodnim,
 • przebudowa wejść głównych do budynku kl. 18, 24, 30,
 • remont przekrycia nad garażami po stronie zachodniej i wschodniej oraz pod filarami,
 • malowanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe w tym klapy odymiające, drzwi przeciwpożarowe, instalacja wykrywająca stężenie gazu na piętrze technicznym i tunelu instalacyjnym,
 • wykrywania pożaru w lokalach niemieszkalnych,
 • remont instalacji hydrantowej,
 • remont dachu - pokrycie papą termozgrzewalną,
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego klatek schodowych,
 • wymiana wszystkich pionów wodnych i poziomów wodnych w tunelu instalacyjnym i na piętrze technicznym,
 • docieplenie dylatacji,
 • docieplenie budynku
 • wykonanie zamkniętego parkingu przed budynkiem oraz zamknięcie szlabanami przejazdu w tunelach garażowych i monitoring parkingu,
 • remont tablicy głównej bezpiecznikowej w kl. 18,24,30
 • montaż zasuwy burzowej w studzience na wjeździe do tuneli garażowych od strony ul. P. Skargi,
 • wykonanie instalacji alarmowej otwarcia drzwi w klatkach ewakuacyjnych,
 • remont WC na parterach kl. 18,  24 i 30
 • montaż spowalniaczy na płycie parkingowej przy klatkach schodowych i przejściach dla pieszych,
 • naprawa murku przy ślimaku od strony zachodniej oraz remont chodników od strony ul. P Skargi,
 • wykonanie monitoringu wewnętrznego – zamontowano 16 kamer a system stanowi kompatybilną całość z monitoringiem zewnętrznym,
 • rozbudowę  monitoringu zewnętrznego o 6 szt kamer cyfrowych i 2 analogowe,
 • wymianę nawierzchni na wjazdach do tuneli garażowych od ul. P. Skargi,
 • modernizację pomieszczeń administracji,
 • remont  kabin dźwigowych w klatce 18, 24 i 30
 • wymianę balustrad nad wjazdami do  garaży od strony północnej budynku,
 • wymiana lamp w komórkach wsypowych na oświetlenie  z czujkami ruchu,
 • naprawa murków oporowych od ul. P. Skargi wjazd do tunelu wsch. i zach.,
 • zabudowę dwóch wnęk windowych w kl. 18 i 24
 • malowanie i remont suszarń w pionie kl. 18, 24, 30
 • montaż nowych skrzynek zabezpieczających do garaży wraz z wymianą kabli w tunelach garażowych,
 • remont i przystosowanie komory zsypowej w kl. 18 , 24 i 30  pod bezpośredni odbiór śmieci,
 • naprawa i zabezpieczenie przed korozją kominów i kanałów kominowych,
 • miejscowa naprawa spękanej nawierzchni w tunelach garażowych wsch i zach.,
 • modernizacja tablicy głównej bezpiecznikowej w tunelu garażowym,
 • wykonanie dodatkowych miejsc postojowych od str. zach. I modernizacja oznakowania parkingu i dróg p.poż. Częściowe zabezpieczenie chodnika przed parkowaniem aut,
 • wykonanie zabezpieczeń alpinistycznych na dachu,
 • usunięcia przecieków na dylatacjach tunelu garażowego zachodniego zgodnie z zaleceniami ujętymi w ekspertyzie,
 • remont holi przy windach polegający na wymianie poręczy do wysokiego parteru, wymianie drzwi na p.pożarowe do pomieszczeń przyłączy gazu, tablicy głównej licznikowej, wyczyszczenie lastrika, licowanie ścian przy windach, wykonanie przeszklenia portierni,
 • remont systemu oddymiania w 3-ch segmentach tj. – uporządkowanie i przełożenie kabla na piętro XIV przełożenie centralek na XV piętro

 


 

Remonty w latach w poszczególnych zakresach rzeczowych kształtowały się następująco

 

Ocieplenia:

2001-2002 r. - docieplenie dylatacji

2004 r. – wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia dylatacji poziomych, docieplenie dylatacji,aktualizacja audytu energetycznego

2009 r. – wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia, I etap docieplenia elewacji budynku

2010 r. – II etap ocieplenia elewacji, ocieplenie stropodachu metodą EKOFIBER

2011 r. – zakończenie termomodernizacji całego budynku Superjednostki.

 

Centralne ogrzewanie: 

1999 r. – montaż regulatorów (12 szt.),

2000 r. - montaż zaworów podpionowych

2002 r. - montaż separatorów mikro-pęcherzy zanieczyszczeń stałych na podejściach c.o. (piętra techniczne) oraz likwidacja odpowietrzeń centralnych i montaż odpowietrzeń lokalnych

2010 r. – wykonanie przyłącza niskoparametrowego z rur preizolowanych od SWC do budynku ( wraz z renowacją terenu), wymiana podzielników wyparkowych i wodomierzy na urządzenia z odczytem radiowym

2011 r. - montaż regulatorów w pomieszczeniach ogólnego użytku.

2012 r. – montaż uzupełniający wodomierzy i podzielników

 

Remont dźwigów:

1996 r. - modernizacja  1 szt. Korfantego 18

1997/1998 r. - modernizacja 1 szt. Korfantego 24

1999 r. – modernizacja 2 szt. Korfantego 18,30

2000 r. – modernizacja 1 szt. Korfantego 30

2001 r. – Korfantego 18 – 2 szt.

2002 r. – Korfantego 18 – 2szt.

2003 r. – Korfantego 24 – 1 szt.,Korfantego 30 – 2 szt.

2004 r. - Korfantego 24 – 1 szt

2005-2013 r. - bieżące naprawy dźwigów, wymiana kabin, tablic przywoławczych.

 

Działania przeciwpożarowe:

1998/1999 r. – wykonanie instalacji oddymiania i wykrywania gazu, montaż drzwi dymo- i  ognioodpornych na piętrze technicznym

2000 r. – wymiana drzwi dymo- i ognioodpornych w korytarzach, modernizacja zasilania 2 dźwigów – bezawaryjne sprowadzenie na parter w przypadku zagrożenia pożarowego

2001 r. - wymiana drzwi dymo- i ognioodpornych w korytarzach oraz modernizacja zasilania 2 dźwigów – bezawaryjne sprowadzenie na parter w przypadku zagrożenia pożarowego

2002 r. - wymiana  28 szt. drzwi w pomieszczeniach ogólnego użytku na drzwi o odporności ogniowej 30 min.

2003 r. - wykonanie instalacji wykrywania pożaru  w korytarzach, pomieszczeniach ogólnego użytku i piętrze technicznym

 


 

Zestawienie kosztów, ulepszeń i prac poniesionych od roku 1992 do 31.12.2013

 

Zestawienie z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A") oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego część ''B"

 

 

Koszty eksploatacji


Stanowią  znaczą wartość w budżecie nieruchomości, która aby sprawnie funkcjonować i być zawsze bezpieczna dla swoich użytkowników musi przechodzić okresowe kontrole:

 • sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych,
 • ochrony pożarowej budynku,
 • dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji raz do roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta,
 • pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji,
 • dźwigów zgodnie z zaleceniami UDT,
 • jednoroczne i pięcioletnie wymagane przez prawo budowlane 

Ponadto budynek jest co roku ubezpieczany, do Urzędu Miasta odprowadzany jest podatek za wieczyste użytkowanie terenu. Koszt powyższych obligatoryjnych działań jest pomniejszany o pożytki czerpane z dzierżawy powierzchni dachu pod reklamy oraz najmu lokali użytkowych.

 

Jednocześnie informujemy, że posiadamy  oferty lokali użytkowych pod wynajem. 

 


 

Działalność Społeczno-Kulturalna


Na przestrzeni minionych kilkunastu lat realizujemy w ramach funduszu społeczno-kulturalnego wiele imprez i działań kulturalnych. Tradycją stały się trzy lub czterodniowe wycieczki organizowane co roku we wrześniu. Nasi mieszkańcy mieli możność zwiedzić: Pragę, Wiedeń i Budapeszt, Berlin oraz Zamość, Bieszczady, Kotlinę Kłodzką, kopalnię soli w Wieliczce, Wielkopolskę podczas, której odwiedzono Rydzyn, Gostyń, Kórnik, Poznań, Gniezno, Biskupin i Gołuchów, Wrocław i Zakopane odbył się spływ Dunajcem. a w ostatnich latach  kuligi do Wisły, Jury i ponownie trzydniowa wycieczka do Wiednia. Ostatnia wycieczka odbyła się na Ukranię i do Lwowa

 

W sezonie wiosennym organizowane są jednodniowe wyjazdy przybliżające mieszkańcom okolice rejonu Śląska i Beskidów. Dużym uznaniem cieszyła się wycieczka do Mosznej,  zorganizowana w maju 2008 podczas kwitnienia rododendronów i azalii a w  roku 2011  do Pisarzowic śladem kwitnących ogrodów. W 2013 odwiedzilismu ponownie Moszną wyjazd wzbogacony był o rejs po  kanale Gliwickim. Od czterech  lat organizowane są jednodniowe wyjazdy w góry na kulig, który zostanie zorganizowany również w b.r.

 

W ciągu roku zapraszamy mieszkańców do kina, teatru, filharmonii.
W okresie świątecznym pamiętamy o samotnych i potrzebujących wsparcia osobach starszych i chorych.

 

Z myślą o najmłodszych proponujemy im udział w zabawach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja w trakcie ferii zimowych i wakacji zapraszamy je do kina.


Wszystkie te formy są częściowo finansowane z funduszu społeczno-kulturalnego a częściowo przez samych uczestników. Każdy spółdzielca spośród bogatej oferty może znaleźć coś dla siebie.

  
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)