Zebrania Osiedlowe

ze 

Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 

§ 99

1. Członkowie posiadający prawo do lokalu położonego w Osiedlu wydzielonym organizacyjnie i gospodarczo, bądź oczekujący na takie prawo, tworzą grupę członkowską i są uprawnieni do brania udziału w Zebraniu Osiedlowym.
2. W Zebraniu Osiedlowym mają prawo brać udział wszyscy członkowie danej grupy z tym, że każdy członek ma prawo uczestniczyć w Zebraniu Osiedlowym tylko jednej grupy członkowskiej. Postanowienia § 72 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Zebrania Osiedlowe zwołuje Zarząd raz do roku. Zarząd powinien zwołać Zebranie Osiedlowe także na żądanie Rady Nadzorczej, Rady Osiedla bądź co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków skupionych w danej grupie członkowskiej.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Osiedlowego Zarząd zawiadamia ogół zainteresowanych członków poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej, najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

 


  

§ 100

Do kompetencji Zebrania Osiedlowego należy:
    1.) ustalanie liczebności Rady Osiedla oraz wybór i odwoływanie jej członków, 
    2.) uchwalanie wniosków odnośnie do działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla, 
    3.) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu i Rady Osiedla oraz Kierownika Osiedla, 
    4.) podejmowanie uchwał o utworzeniu bądź przystąpieniu do federacji, o której mowa w § 106 ust. 7 statutu.

 


  

§ 101

1. Członek może zgłaszać wnioski i brać udział w głosowaniu osobiście.
2. Szczegółowe zasady obradowania i podejmowania uchwał oraz przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla określa regulamin Zebrań Osiedlowych uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku gdy grupa członkowska uprawniona do brania udziału w Zebraniu Osiedlowym będzie tożsama z grupą członkowską uprawnioną do uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia wówczas Zebranie Osiedlowe odbywa się w tym samym terminie, bezpośrednio po zakończeniu obrad części Walnego Zgromadzenia.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)