Zasady przetwarzania danych osobowych w KSM

 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), dalej zwanym RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. niniejszym ustala się następujące zasady ochrony danych osobowych w KSM.

 

I. Administratorem danych osobowych jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedziba w (40-168) Katowicach ul. Klonowa 35c, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sad Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053738, NIP 634 013 41 22, REGON 000484647.

 

A) Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

W Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dane osobowe przetwarza w następujących kategoriach:

1. Dane osobowe członków Spółdzielni

- w celu realizacji statutowej działalności Spółdzielni. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Dane osobowe mieszkańców

- w celu obsługi nieruchomości. Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali oraz Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Dane osobowe najemców, dzierżawców, zleceniobiorców

- w celu realizacji zawartych umów. Dane przetwarzane są na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit. b).

4. Dane osobowe dłużników

- w celu windykacji należności. Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych.

5. Dane osób biorących udział w procesie przetargowym

- w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego np. sprzedaży mieszkania lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo – budowlanych. Informacje dotyczą podmiotów/osób, biorących udział w przeprowadzanym procesie przetargowym. Dane przetwarzane są na podstawie RODO ( art. 6 ust. 1 lit. b).

6. Dane uczestników zajęć w ramach działalności społeczno – oświatowej i kulturalnej

- w celu prowadzenia przez spółdzielnie statutowej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej tj. prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji wycieczek, imprez i wyjść okolicznościowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich i z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – ich prawnego opiekuna.

7. Dane dotyczące usterek i awarii

- w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców. Dane przetwarzane są na podstawie RODO ( art. 6 ust. 1 lit. b).

8. Monitoring wizyjny

- w celu ochrony osób i mienia (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f). dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres nieprzekraczający 60 dni chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom (policja, prokuratura).

9. Rozmowy telefoniczne

- w celu bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości obsługi klienta w KSM została wprowadzona rejestracja połączeń przychodzących. Dane z zarejestrowanych połączeń przetwarza się na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f, przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom (policja, prokuratura).

10. Korespondencja

- w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją. Dane przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

11. Dane ogłoszeniodawców

- w celu emisji ogłoszeń za pośrednictwem gazety KSM „Wspólne Sprawy", strony internetowej KSM i Facebooka – dane te przetwarzane są na podstawie zawartych umów. Dane przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. b.

12. Informacje o pracownikach oraz kandydatach do pracy

- w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dane przetwarzane są na podstawie Kodeksu Pracy (Ustawa z 26.06.1974r. z póź. zm. ). Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.

 

Dane przetwarzane są przez Spółdzielnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy.

 

Ponadto dane osobowe przechowuje się ze względu na:

 • obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych – przez czas ich trwania;
 • bezpieczeństwo prawne – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

B) Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Obecnie dane osobowe przetwarzane w zasobach KSM nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazywania, informacja na ten temat zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej KSM.

 

Mając na uwadze prywatność osób, których dane osobowe są przetwarzane wszystkie informacje stanowiące dane osobowe są minimalizowane w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.

 

C) Prawa osób w zakresie danych osobowych

 

Na każdym etapie przetwarzania przez Spółdzielnię danych istnieje prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez KSM danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawiania swoich danych, w tym – jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania – do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeżeli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, chyba, że przeniesienie danych nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia technologiczne.
 • ograniczenia przetwarzania, wówczas dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Administratora danych jedynie w niektórych celach.

D) Inspektor danych osobowych

 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznacza inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ksm.katowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie www.ksm.katowice.pl w zakładce polityka prywatności.


 

Zarząd

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 


 

 

 

Pliki cookies

 

Nasza strona

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

Czym są pliki cookies ?

Plik "cookies" tzw. "ciasteczka" jest niewielkim plikiem tekstowym, wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym na urządzeniu, z jakiego korzysta użytkownik celem połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon). Nasza strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią.

 

Jakich plików cookies używamy ?

Nasz serwis używa plików cookies własnych sesyjnych ("session cookies") do obsługi galeri. Cookies włączane automatycznie w związku z uruchomieniem sesji.

 

Cel wykorzystania plików cookies ?

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia oraz wiemy jak wielu użytkowników zagląda na nasza stronę i jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem. Pliki cookie pozwalają także usprawnić poruszanie się po stronie oraz poprawne działanie strony.

 

Korzystanie z usług innych firm

Do analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania używamy narzędzia Google Analytics. Pliki cookies stosowane w ramach usługi Google Analytics pozwalają operatorowi na pozyskanie informacji na temat komputerów Użytkowników korzystających z serwisu. Dane Użytkowników są przesyłane automatycznie w ramach ustawień ich przeglądarki internetowej. W ramach wykorzystywania przedmiotowych plików cookies operator nie jest wstanie zidentyfikować tożsamości osób fizycznych odwiedzających serwis, a tym samym nie przetwarza ich danych osobowych. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics przeczytasz pod poniższym linkiem: www.google.com/policies/privacy

 

Jak wyłączyć pliki cookies ?

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. W niektórych przypadkach wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić normalne korzystanie z serwisu.

 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer.

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 

W przeglądarce Opera.

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)