Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240 ze zm.). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

 

W związku z wnioskami Naszych lokatorów w sprawie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla ich lokali uprzejmie informujemy, że wnioski takie są nieuprawnione w świetle przepisu art. 5 ust. 5 a w związku z art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.). Wyjaśniamy, że przepis art. 5 ust. 5 a ustawy nakładający na właścicieli i zarządców obowiązek uzyskania i wydania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu lub osobie której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie ma zastosowania w sprawie. Przesłanką powstania obowiązku i wydania zaświadczenia jest:

 

  • oddanie budynku do użytkowania po dacie wejścia w życie cyt. przepisów,
  • przeniesienie własności budynku, lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową.


Większość budynków w naszych zasobach zostało oddanych do użytkowania przed 1 stycznia 2009 roku, zatem nie odnosi się do nich obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynikający z przepisu art. 5 ust. 3 ustawy, który wprowadzony został po oddaniu budynków do użytkowania. Zbycie lokali na podstawie umowy przenoszącej własność w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu także wyłącza obowiązek wydania nabywcy przez Spółdzielnię jako zbywcę odpowiedniego świadectwa. Zgodnie z art. 5 ust.5 ustawy Prawo budowlane w przypadku budynków ze wspólną instalację grzewczą, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku. Oznacza to, iż spółdzielnia wydając lokal (od dnia 01.01.2009 r.) zobowiązana jest do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nabywcy lokalu. Jeżeli natomiast spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000.80.903 t.j ze zm.), to w świetle art. 5 ust. 4 ustawy Prawo budowlane obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie ciąży na spółdzielni, a na stronie posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego. Przy uwzględnieniu przedstawionego stanu prawnego, informujemy, że Spółdzielnia nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków w naszych zasobach, a w związku z tym nie może w chwili obecnej zrealizować takich wniosków. O ile taka charakterystyka zostanie opracowana w przyszłości realizacja wniosków będzie możliwa, o ile taka potrzeba zaistnieje. Przedstawiając powyższy stan prawny wskazujemy, że jak wynika z piśmiennictwa zawartego w fachowych periodykach adresowanych do środowiska notariuszy, brak świadectwa energetycznego nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy sprzedaży ani nie skutkuje jej nieważnością.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)