Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.


Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku lub jego części (np. lokalu mieszkalnego) może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, znowelizowanej w dniu 27 października 2022 roku (DZ.U. 2022 poz. 2206), która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku.

 

Zgodnie z Art. 3.1. ww. ustawy „właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego."

 

W myśl Art. 9.1. ww. ustawy „świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku."

 

W myśl Art. 11.1. ww ustawy „właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy lub najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa doi lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu."


a w myśl Art. 11.6. „Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust.1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku."

 

W myśl powyższych przepisów Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, na wniosek osób zainteresowanych dostarcza nieodpłatnie materiały niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanych lub wynajmowanych, przez swoich członków, lokali.


Wzór wniosku do pobrania >tutaj<

 

Wypełnione wnioski można składać:
- osobiście w siedzibie KSM – ul. Klonowa 35c lub w Administracjach poszczególnych osiedli;
- pocztą – na adres: KSM, ul. Klonowa 35c, 40-168 Katowice;
- pocztą elektroniczną, w formie załącznika do maila – na adres: kancelaria@ksm.katowice.pl .

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)