ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

Zgodnie z paragrafem 18 punkt 1 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM w kwesti wyjaśnień i reklamacji prosimy o kontakt z

 

Brunata Sp. z o.o.

ul. Opolska 17/19

40-084 Katowice

TEL: +48 32 793 71 36

brunata@brunata.pl

 

W roku 2013 zaszła najważniejsza zmiana w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w KSM” , czyli zmiana systemu redukcji kosztów ze względu na usytuowanie lokalu pod względem energetycznym. Było wcześniej „do stałej” , a od tego roku jest do „zmiennej”.

 

Pojęcia: stała, zmienna to wciąż używane potocznie określenia, chociaż nie oddają sedna sprawy. Tu używamy ich jako skrótów myślowych.

 

Zmiana ma charakter zasadniczy. To chyba najpoważniejsza zmiana od początku rozliczeń indywidualnych w naszej Spółdzielni.

 

Lokale w budynku są różnie usytuowane pod względem energetycznym. Jedne korzystnie, inne mniej, a jeszcze inne zupełnie źle np. pod stropodachem, nad bramą wjazdową, na parterze itd. To w końcu nic nowego. Znamy ten problem od lat. Aby rozliczać koszty ogrzewania możliwie sprawiedliwie, trzeba najpierw doprowadzić wszystkie lokale „do wspólnego mianownika”. Tak, żeby wszystko co potem nastąpi zależało głównie od nas samych. Od naszego wyboru. Było skutkiem naszych subiektywnych zachowań. Mniej lub bardziej oszczędnych pod względem zużycia ciepła. Co prawda nie jest możliwe w 100% wyrównanie różnic wynikających z usytuowania lokalu, ale lepiej mieć system wyrównywania różnic bilansowych ciepła niż go, tak jak w Niemczech (przed połączeniem RFN z NRD), nie mieć w ogóle.

 

W KSM obowiązywał od początku indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania, czyli od 1996 roku, duński (Brunata) sposób wyrównywania różnic przejęty wraz z systemem rozliczeń. Polegał na redukcji do kosztów wspólnych. Był niezależny od zużycia i wtedy wydawał się nam logiczny. Był przypisany do lokalu i nie zmieniał się w zależności od zimy, od zużycia ciepła w lokalu. Spełnił swoje zadanie i pewnie pozostałby dalej, gdyby nie… zmiana podzielników.

 

Podzielniki elektroniczne okazały się po prostu dokładniejsze, a przez to mocno wyostrzyły różnice w zużyciu ciepła ze względu na usytuowanie. Odczuli to najbardziej m.in. użytkownicy ostatnich kondygnacji. Zmiana była konieczna. Pracowaliśmy nad tym od 2011 roku. Została wprowadzona w ostatniej chwili, ale zgodnie z prawem. Ponad miesiąc przed pierwszymi rocznymi rozliczeniami Firmy Brunata. To nieco chyba wpłynęło na opóźnienia samych rozliczeń, ale jednak warto było się na to zdecydować.

 

Od tegorocznych rozliczeń mamy redukcję do kosztów indywidualnych. Co to zmienia? Dużo. Wreszcie zaczyna się opłacać tym, którzy starają się względnie normalnie korzystać z centralnego ogrzewania i nie zakręcają grzejników licząc na sąsiadów. W naszym klimacie nie da się zrezygnować z ogrzewania a niektórzy mimo tego rezygnują lub notują zużycia śladowe. Czasem nawet się tym chwalą przed innymi. To oznacza jednak, że korzystają z ciepła pośredniego, przenikającego od sąsiadów. To nie jest zabronione, ale nie jest też zalecane. Były nawet próby administracyjnego ograniczenia takiego pseudo oszczędzania czyli w praktyce częściowego lub całkowitego rezygnowania przez niektórych użytkowników lokali z c.o. w budynkach wielolokalowych w Polsce, ale się nie powiodły.

 

Mamy zatem nowe, inne współczynniki i redukcję do kosztów indywidualnych. Koszty te stanowią 60% kosztów ciepła w budynku a w lokalach niekorzystnie usytuowanych energetycznie te relację bywają jeszcze wyższe. W tych lokalach straty ciepła przez przegrody zewnętrzne są na tyle wysokie, że tam nie da się całkowicie rezygnować z ogrzewania. Tam bardziej lub mniej ale grzać trzeba.

 

Pierwsze rozliczenia w tym roku według nowego sposobu redukcji kosztów od nowa ustawiają rozliczenia. Od nowa budują podział kosztów ogrzewania i każą nam zweryfikować punkt widzenia na sposób użytkowania (ogrzewania) lokalu. Kolejne rozliczenia już nie będą zaskakiwać. Pozostaje Państwu przyzwyczaić się do nowych rozliczeń, bo tak już będzie teraz co rok.

 

 

Opis do „Rozliczenia kosztów ogrzewania”

 

A. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ

 

A.1. Podział kosztów dla j.r.

 

Pozycja podaje koszty zakupu ciepła całej jednostki rozliczeniowej. Odpowiada sumie faktur za ciepło dostawcy znajdujących się w Spółdzielni.

 

A.2. Składniki rozliczenia j.r.

 

Składniki, czyli po wstępnym podzieleniu kosztów całkowitych na 2 różne części: 60/40 – program wylicza koszt jednostkowy czyli po ile za 1 impuls i ile za 1 m2 pow. użytk. lokalu.

 

Koszt obsługi technicznej to opłata za część kosztów związanych z ogrzewaniem ale ponoszonych przez Spółdzielnię. Te koszty dzielimy na lokale według powierzchni użytkowej lokali jak koszty eksploatacyjne. Poza systemem indywidualnym czyli poza SIRKO (system indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania).

 

B. SKŁADNIKI ROZLICZENIA LOKALU

 

To co wyliczono w tabeli A.2 jest tu odnoszone do naszego lokalu.

 

Odczytana w lokalu drogą radiową ilość jednostek jest w tym przypadku zapisana w kolumnie drugiej: 3663,00 impulsy. To lokal narożny na ostatniej kondygnacji budynku i otrzymał współczynnik 0,70. Oznacza to, że jego wskazanie zostanie pomniejszone tym współczynnikiem i w kolumnie czwartej tabeli B zapisano: 2564 impulsy. (3663 x 0,70 = 2564).

 

Wiersz drugi czyli powierzchnia lokalu tu: 70 m2 już redukcji nie podlega w nowym systemie wyrównywania różnic bilansowych ciepła ze względu na usytuowanie lokalu w bryle budynku. Przez ostatnie 17 lat właśnie tak było: redukcja do części wspólnej kosztów.

 

C. ROZLICZENIE LOKALU

 

1. Koszt indywidualny to iloczyn zredukowanego wskazania wszystkich podzielników w lokalu i kosztu jednostkowego z tab. A.2. Wiersz 1 kolumna 5. Tu: 0,5771 zł/impuls.

 

2. Koszt wspólny – od tego roku wszyscy mamy liczony udział w kosztach wspólnych bez redukcji czyli powierzchnia lokalu x koszt jednostkowy w zł/m2 (poz. A.2, wiersz 2, kol. 5)

 

3. Koszt obsługi technicznej instalacji c.o. – to już nie są „koszty zakupu ciepła”, ale są ściśle z ogrzewaniem związane. Rozliczamy je proporcjonalnie do powierzchni lokali jak wszystkie inne koszty eksploatacyjne. Co to za koszty? Są to koszty jakie ponosi w związku z ogrzewaniem Spółdzielnia: obsługa instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, rozdzielaczy, stacji wymienników lub kotłowni, które pozostają w gestii Spółdzielni itd.

 

4. Koszty odczytu i rozliczenia – to za usługę rozliczeniową kosztów ciepła: 7 zł/podz./rok+VAT oraz 4,0 zł/wodom. c.w. + VAT (podgrzanie wody), gdy w budynku jest c.w.u.

 

Odczyty podzielników w lokalu (numery podz. – skala – wskazanie): w tym roku po raz pierwszy Firma wreszcie podała odczyt wskazań podzielników w lokalu. Łatwiej będzie sprawdzić czy odczyty były poprawne.

 

D. INFORMACJE DODATKOWE

 

(1) regulaminowy wskaźnik wzrostu to nie podwyżka! To zabezpieczenie się przed prawdopodobnym wzrostem kosztów w kolejnym okresie rozliczeniowym. Nie zawsze trzeba aż o tyle podwyższać zaliczki, ale o tym dowiadujemy się po otrzymaniu rozliczeń. Mimo wszystko większość jednak woli zobaczyć „NADPŁATA” niż „NIEDOPŁATA”.

 

(2) częściowa spłata kosztów pko... – zawsze ma być 0,047 zł x Pu(m2). To spłata ryczałtowa i nie wzrasta o 15 % mimo że jest w zaliczce miesięcznej. Rok temu Firma pomyłkowo zwiększyła ten odpis wskaźnikiem i w tym roku „oddawała” to dlatego Państwa „częściowa spłata...” jest w tym roku mniejsza o to zwiększenie z roku poprzedniego. W osiedlach, w których koniec okresu rozliczeniowego przypada na miesiące: maj, czerwiec lub lipiec, błąd został popełniony ponownie i zwrot 2 nadpłat zostanie zwrócony łącznie w roku 2014. Będzie to 0,00705 zł x Pu(m2) x 12 mies. x 2 lata.

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)