2023-12-22

Zwieńczenie roku 2023

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

Przedostatnie w roku 2023, listopadowe, plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęło się od zaopiniowanie wniosków Zarządu w sprawie skierowania do sądu pozwów z żądaniem wydania orzeczeń o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w oparciu o przepisy § 89 pkt. 13 Statutu KSM. Uprzedzająco kwestią tą zajmowała się Komisja Mieszkaniowa, która pozytywnie zaopiniowała cztery takie wnioski. Rada Nadzorcza zajęła jednogłośne stanowisko w sprawie sądowych pozwów, dotyczących osób mieszkających przy ulicach: 1 Maja, Osiedlowej, Łabędziej i Zamkowej.


Kolejnym tematem obrad Rady była przewidywana realizacja Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2023 roku oraz projekt planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2024 (jako kontynuacja S.E. KSM). Przygotowane przez Zarząd materiały były omawiane i rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Rewizyjnej oraz Inwestycyjno-Technicznej. Po dyskusji Rada Nadzorcza wydała w tej sprawie następujące opinie:
Opinia nr 1 – Rada przyjmuje do wiadomości informację Zarządu o przewidywanej realizacji Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2023 roku – fundusz remontowy część „A", gdzie przewidywane wykonanie za rok sprawozdawczy przewiduje się na poziomie ok. 40 074 471 zł, co odpowiada wykonaniu planu finansowego w 84,47%.
Opinia nr 2 – Rada przyjmuje przedstawiony przez Zarząd wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2024 część „A" w wysokości 39 263 000 zł. Zdaniem Rady Nadzorczej spełnia on zgłaszane przez osiedla w tym zakresie uzasadnione potrzeby, wynikające z realizowanej w KSM Strategii Ekonomicznej i uwzględnia rezerwę na montaż instalacji OZE wynikającą z konieczności obniżenia kosztów energii elektrycznej z uwzględnieniem zewnętrznej pomocy finansowej.


„Informacja Zarządu dotycząca realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów" była kolejnym zagadnieniem omawianym przez Radę Nadzorczą. Problemem tym zajmowały się wcześniej na swych posiedzeniach Komisja Rewizyjna i Komisja Samorządowo-Statutowa. Zapoznawszy się z materiałem problemowym i stanowiskami komisji Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła różnorodność stosowanych w KSM form komunikacji z członkami, obejmujących: wydawnictwo gazety „Wspólne Sprawy" (w wersji papierowej i elektronicznej), prowadzenie strony internetowej KSM oraz profil KSM na Facebooku. Zdaniem Rady – w obecnej chwili – niezbędne jest dalsze utrzymanie papierowego wydania gazety „Wspólne Sprawy" – docierającej z informacją o Spółdzielni do sporej grupy członków, którzy nie mają możliwości korzystania z cyfrowych form komunikacji. Rada jednomyślnie przyjęła przedstawioną informację dotyczącą realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów.


Ostatnim punktem obrad było omówienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wykonania instalacji fotowoltaicznej w zasobach KSM. Wniosek ów był wcześniej omawiany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Rewizyjnej oraz Inwestycyjno-Technicznej. Po zapoznaniu się z materiałem Zarządu, stanowiskiem komisji problemowych oraz po dodatkowej informacji udzielonej przez Zbigniewa Olejniczaka zastępcę prezesa Zarządu KSM, biorąc pod uwagę spodziewane obniżenie kosztów energii elektrycznej przy maksymalnym wykorzystaniu wszelkich możliwości dotacji i wsparcia instytucji finansowych, Rada Nadzorcza uznała za zasadne uwzględnienie wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o grant na Odnawialne Źródła Energii dla budynków: największego budynku w zasobach KSM – Superjednostki przy Al. Korfantego 16-32, a także domów przy ul. Miłej 54-58, Modrzewiowej 24b-24c. Lubuskiej 7-21, Kurpiowskiej 1-7, Francuskiej 70B, Piaskowej 4, Staszica 3, Ligockiej 70, Ligockiej 70A, Wodospady 4a, Wodospady 6, Wodospady 8A.


Na realizację tych zamierzeń Spółdzielnia zabezpieczyła rezerwę finansową w wysokości 3.150.000 zł. To ostatnia w roku 2023 moja relacja z działań Rady Nadzorczej, ze spraw szczególnie ważnych dla dobra Spółdzielni i jej członków, acz niełatwych w realizacji.


W imieniu Rady Nadzorczej składam wszystkim Członkom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jak najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku. Niechaj wszystkim się dobrze darzy!

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN
 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)