2017-04-12

System Gospodarowania Odpadami

podlega zmianom

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

W poprzednim, marcowym „Gorącym temacie" na łamach „Wspólnych Spraw" zapowiedziałem powrót do tematu zmian w zakresie „Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi" w Katowicach, bo uważam, że jest to temat nadal bardzo gorący, a do tego warty uwagi – mimo upływu blisko czterech lat od jego wprowadzenia. Tym bardziej, że system ów ulegnie wkrótce dość istotnym zmianom, które niekoniecznie zostały powszechnie dostrzeżone i przyjęte do stosowania.

 

Zacząć jednak muszę od zdementowania plotki, która – jak wszystkie plotki nie wiadomo skąd się wzięła i powtarzana z ust do ust w sposób zdeformowany – budzi niepotrzebne emocje, co stwierdzić można na podstawie treści pism i rozmów telefonicznych z użytkownikami lokali zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Sprawa dotyczy rzekomego zamiaru Rady Nadzorczej czy też Zarządu Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia zmiany dotychczas obowiązującej zasady naliczania opłat za gromadzenie, odbiór i utylizację oraz recycling odpadów komunalnych.

 

Nie jestem w stanie ustalić: kto i w jakim celu rozpowszechnia plotkę mówiącą o tym, że opłata ta miałaby być pobierana w wysokości zależnej od powierzchni lokali zamiast – jak jest obecnie – od liczby osób zamieszkujących dany lokal. Z całą stanowczością oświadczam, że jest to wierutne kłamstwo. Szanowni Państwo! – ustawa „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" ustalenie zasad obowiązujących w tym zakresie jednoznacznie powierza radom gmin (w naszym przypadku Radzie Miasta Katowice), a w odniesieniu do sposobu ustalania opłat i ich wysokości daje do wyboru uzależnienie ich (w uproszczeniu) od:

 • zużycia wody;
 • liczby osób użytkujących lokal;
 • powierzchni lokali.

Katowiccy radni wybrali i zdecydowali, że na terenie naszego miasta to liczba osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych jest podstawą do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Jeszcze raz podkreślam, że do podejmowania decyzji w tym zakresie jest uprawniona tylko i jedynie Rada Miasta, a nie np. rada nadzorcza czy też zarząd którejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej. Proszę to przyjąć do wiadomości i nie słuchać tzw. „wszystkowiedzących" siewców plotek, którzy swoimi wydumanymi „newsami" wywołują świadomie lub nieświadomie niepokoje, źle służące naszym wzajemnym relacjom.

 

Wracając do zmian w „Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi" w Katowicach pragnę zwrócić Państwa uwagę na niektóre nowelizacje, mające dość istotny wpływ, tak na organizację gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, jak i na mające wpływ na koszty tego systemu, a co za tym idzie – wymiar opłat. A właśnie on ma istotny wpływ na nasze budżety domowe.

 

Najwięcej zmian w dotychczasowy system wniosła już uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku, która między innymi wprowadziła zniżki dla rodzin wielodzietnych.

 

Od 1 lipca 2016 r. rodziny wielodzietne, które są uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny w Katowicach, mogą skorzystać z 20% obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O przyznanie Karty mogą ubiegać się te rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu. Aby skorzystać ze zniżki, należy poinformować Spółdzielnię o korzystaniu z tego programu i chęci skorzystania z ulgi. Jednak w tym miejscu ważna uwaga: zniżka ta obowiązuje tylko na nieruchomościach, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych!

 

Od dnia 1 września 2016 roku Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło natomiast odbiór bezpłatny odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz z nieruchomości zamieszkałych) z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców. Odpady odbierane są nieodpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2 m3 w workach typu BIG-BAG (wytrzymałe worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1 m3).

 

Odbiór tych odpadów w określonej ściśle ilości może być zrealizowany jeden raz w roku kalendarzowym z danego lokalu mieszkalnego (budynki wielorodzinne) bądź budynku jednorodzinnego. Zgłoszenia zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Obroki 140 wraz z informacją na temat:

 • adresu lokalu/budynku, w którym wykonuje się remont;
 • miejsca podstawienia zapełnionego worka na odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • imię i nazwisko wytwórcy odpadów;
 • nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot kaucji za worki (zwrot może nastąpić również w kasie MPGK Sp. z o.o.).

Szanowni Państwo, mam nadzieję, w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy już świadomi, że od selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie ma odwrotu. Jest to konieczne ze względów ekologicznych, trudno sobie bowiem wyobrazić dalszy los naszego bliższego i dalszego otoczenia przy stale wzrastającej ilości odpadów bez ich selektywnej zbiórki i recyclingu oraz zużycia jako surowców wtórnych. Przypomnieć wypada więc że dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki bądź worki w następującej kolorystyce:

 • brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • niebieski – na papier (w tym karton);
 • różowy – na metale;
 • zielony – z przeznaczeniem na szkło;
 • żółty – na tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe.

Wielokrotnie za pomocą różnych mediów przekazywana była, jest i pewnie będzie jeszcze powtarzana informacja, że w Katowicach obowiązują dwie stawki opłat za gospodarowanie odpadami czyli 14 złotych od osoby miesięcznie dla mieszkańców nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów oraz 20 złotych od osoby miesięcznie dla mieszkańców nieruchomości nie prowadzących selektywnej zbiórki odpadów. Od ubiegłego roku wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, aby utrzymać niższą stawkę opłaty, ponieważ w przeciwnym przypadku wszyscy będą musieli wnosić opłaty według stawki wyższej.

 

Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami w Katowicach i tak jest jednym z najwyższych w Polsce, dlatego apeluję po raz kolejny abyście Państwo we własnym i wspólnym interesie gromadzili odpady w selektywny sposób. Skuteczność selektywnej zbiórki odpadów coraz częściej i co raz konsekwentniej kontrolowana jest przez Straż Miejską, która może w razie stwierdzenia nieprawidłowości nakazać objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości tą wyższą opłatą w wysokości 20 zł/osobę/miesiąc. Sami Państwo rozumiecie, że to byłoby znaczne dociążenie domowych budżetów dla wielu rodzin.

 

Przed nami bardzo wielkie wyzwanie, ponieważ (zgodnie z przepisami unijnymi) do 2020 roku Polska ma doprowadzić do recyclingowania 50%, odpadów podczas gdy obecnie w Katowicach recyclingowi podlega tylko około 26-27% odpadów. Spodziewać się należy, że tym zakresie przepisy i kontrole stanu ich wdrażania będą coraz bardziej restrykcyjne, dlatego konieczne staje się wyrobienie w sobie nawyków i konsekwentne segregowanie odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)