2023-10-24

Rada Nadzorcza nowej kadencji

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Walne Zgromadzenie członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej obradujące w czerwcu bieżącego roku dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, na kolejną, trzyletnią kadencję. Niniejszy artykuł jest pierwszą moją publikacją na łamach „Wspólnych Spraw" w tej nowej kadencji. Co bynajmniej nie oznacza, że Rada dopiero teraz zaczęła swoja działalność. Pierwsze, w dniu 7 lipca, posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone było jej ukonstytuowaniu się. Wyniki wyborczej konstytuanty opublikowane zostały już w wakacyjnym wydaniu „Wspólnych Spraw". Zatem Szanowni Czytelnicy wiecie, że Rada Nadzorcza – w tajnym głosowaniu – powierzyła mi ponownie przewodniczenie jej. Funkcja to zaszczytna, ale i wielce odpowiedzialna. Dziękując za ten wybór zobowiązuję się do nieszczędzenia sił w pracy na rzecz dobra KSM i całej społeczności członkowskiej, czynić wszystko dla wspólnej pomyślności spółdzielców, wypełniać postanowienia naszego Statutu.


W okresie jaki upłynął od lipca Rada Nadzorcza pracowała w komisjach problemowych, które od strony formalnej dokonały wewnętrznych wyborów swoich sekretarzy, a na posiedzeniu plenarnym Rada skupiła się nad kwestiami prawidłowego przejęcia obowiązków i zadań od swoich poprzedników.


Rada Nadzorcza zaakceptowała informację Zarządu o przebiegu i wynikach Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło łącznie 496 członków i 506 pełnomocników, przy czym niektórzy uczestnicy występowali w podwójnej roli. Porządek obrad obejmował 19 punktów, a głosowaniem jawnym objętych było 12 uchwał. W wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023-2026 wybrano 22 członków Rady Nadzorczej. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia złożono 3 wnioski, które zostały przekazane do odpowiednich organów Spółdzielni.


Nowa Rada zapoznała się z informacją Prezydium RN o stopniu realizacji planów pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji za I półrocze 2023 roku, z której wynika, że wszystkie komisje problemowe RN przygotowały okresowe informacje o stopniu realizacji planów pracy komisji za I półrocze 2023 roku. Prace wszystkich komisji za I półrocze br. przebiegały zgodnie z przyjętym Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej KSM na 2023 rok, a komisje obok zadań planowych realizowały również nałożone zadania dodatkowe. Nie stwierdzono występowania trudności w pracach komisji, a przygotowane każdorazowo na posiedzenia komisji materiały były kompletne, szczegółowe i dostarczane członkom komisji w statutowym terminie.


Dokonano aktualizacji Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej KSM na rok bieżący, przesuwając z września na październik obradowanie nad: Okresową informacją Zarządu na temat zaległości w opłatach za lokale wraz z omówieniem form i skuteczności windykacji wg stanu na koniec I półrocza 2023 r., Informacją Zarządu dotyczącą wpływów i wydatków na wyodrębnione fundusze celowe za I półrocze 2023 roku, a także oceną sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" za 6 miesięcy 2023 r. i prognozą na koniec 2023 roku.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN

 

 

Skład funkcyjny Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wybranej przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2023-2026, ukonstytuowanej na pierwszym posiedzeniu 7 lipca 2023, i po wyborach na funkcje w poszczególnych komisjach jest następujący:

 

 


1. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
   1. Józef Zimmermann – Przewodniczący Rady Nadzorczej

   2. Kazimierz Wzorek - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Samorządowo-Statutowej Rady Nadzorczej
   3. Leszek Boniewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   4. Teresa Wiązania – Sekretarz Rady Nadzorczej
   5. Radosław Dosiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 

2. KOMISJA SAMORZĄDOWO-STATUTOWA

   1. Kazimierz Wzorek - Przewodniczący
   2. Józef Zimmermann – Zastępca Przewodniczącego
   3. Radosław Dosiak – Sekretarz
   4. Andrzej Duda – członek
   5. Monika Piórecka-Karolak – członek
   6. Stanisław Orzechowski – członek
   7. Piotr Michalski – członek

 

3. KOMISJA REWIZYJNA
   1. Radosław Dosiak – Przewodniczący
   2. Andrzej Klaczkowski – Zastępca Przewodniczącego
   3. Jerzy Wesołowski – Sekretarz
   4. Monika Piórecka-Karolak – członek
   5. Wojciech Piontek – członek
   6. Teresa Wiązania – członek

 

4. KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI
   1. Andrzej Duda – Przewodniczący
   2. Piotr Pieczara – Zastępca Przewodniczącego
   3. Grażyna Frommholz-Pasek – Sekretarz
   4. Ryszard Świeboda – członek
   5. Szczepan Durło – członek

   6. Wojciech Piontek – członek

 

5. KOMISJA INWESTYCYJNO-TECHNICZNA
  1. Monika Piórecka-Karolak – Przewodnicząca
  2. Grażyna Frommholz-Pasek – Zastępca Przewodniczącej
  3. Mirosława Mądra – Sekretarz
  4. Ewelina Drąg – członek
  5. Ryszard Świeboda – członek
  6. Andrzej Klaczkowski – członek

 

6. KOMISJA SPOŁECZNO-KULTURALNA
  1. Stanisław Orzechowski – Przewodniczący
  2. Marian Świerczyński – Zastępca Przewodniczącego
  3. Zdzisława Nowak – Sekretarz
  4. Alicja Bytom – członek
  5. Mirosława Mądra – członek
  6. Jarosław Bednarczyk – członek

 

7. KOMISJA MIESZKANIOWA
  1. Piotr Michalski – Przewodniczący
  2. Teresa Wiązania – Zastępca Przewodniczącego
  3. Alicja Bytom – Sekretarz
  4. Ewelina Drąg – członek
  5. Leszek Boniewski – członek
  6. Piotr Pieczara - członek     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)