2022-01-18

Prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi

 


Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz obowiązujące rygory sanitarne spowodowały, że grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej obyło się w systemie hybrydowym. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Rady, z tym, że 15 osób stacjonarnie, a 7 zdalnie. Służby informatyczne Spółdzielni zapewniły pełną, nieprzerwaną łączność zarówno podczas merytorycznych dyskusji jak i w trakcie głosowań.


Obrady rozpoczęto od oceny przewidywanych kosztów Dyrekcji KSM za rok 2021 oraz projektu planu na rok 2022. Kwestie te były z wyprzedzeniem analizowane przez Komisję Rewizyjną, która swoje oceny i wnioski przedstawiła całej Radzie. Po dyskusji Rada jednomyślnie przyjęła wniosek końcowy w brzmieniu: „Rada Nadzorcza po wnikliwej analizie przedłożonego materiału, dotyczącego przewidywanego wykonania kosztów i wpływów Dyrekcji KSM za rok 2021 i projektu planu Dyrekcji KSM na 2022 rok nie wnosi do niego uwag. Rada Nadzorcza uważa, że przy założeniu, że do końca 2021 roku koszty ogólne Dyrekcji zostaną utrzymane na poziomie 94% należy uznać, że Zarząd prawidłowo i oszczędnie gospodarował środkami finansowymi bieżąco je monitorując."


Kolejnym tematem obrad była „Informacja Zarządu o prognozowanym wykorzystaniu funduszu płac w KSM za 2021 rok oraz przedstawienie projektu planu funduszu płac Dyrekcji KSM na 2022 rok". Również te kwestie były rozpatrywane i opiniowane na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Jej wnioski, po dyskusji na forum plenarnym, zostały przyjęte przez Radę jako jej stanowisko.


1. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionymi w informacji uwarunkowaniami rzutującymi w decydującym stopniu na kształtowanie się osobowego funduszu płac i średniej płacy w KSM w roku 2021. Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożoną informację.


2. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2022 roku decydującymi czynnikami kosztotwórczymi w odniesieniu do funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM będzie niezależne od Spółdzielni podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 7,5%, minimalnej stawki godzinowej o 7,65%, które rzutują na zmianę struktury i wewnętrznych relacji wynikających z systemu płacowego oraz na wielkość świadczeń zależnych od obligatoryjnych narzutów.


Projekt planu funduszu płac na 2022 rok w stosunku do planu zatwierdzonego na 2021 rok zakłada ogólny wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 13,67%, natomiast z uwzględnieniem naliczeń wynikających z ZUZP wzrost wyniesie 12,19%. Należy jednak nadmienić, że plan na rok 2021 nie uwzględniał płac pracowników Działu Społeczno-Kulturalnego, stąd po uwzględnieniu tej zmiany i doprowadzeniu funduszu płac do porównywalności z planem roku 2021 należy doliczyć wynagrodzenie tych pracowników – i wtedy wzrost wynagrodzeń zasadniczych wynosi 11,20%, a wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem naliczeń wynikających z ZUZP – 9,82%.


Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożony przez Zarząd KSM projekt planu funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM na 2022 rok.


Następnie – po przekazanej Radzie informacji, że Prezydium Rady Nadzorczej omawiało na swoim posiedzeniu projekt „Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok" i rekomenduje przyjęcie go do realizacji – Rada jednogłośnie uchwaliła ten plan.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)