2022-10-21

Oszczędzanie – tak, ale w racjonalnych granicach

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Kalendarzowe lato, w tym roku wyjątkowo upalne, niedawno się skończyło i nastąpił szybki oraz znaczny spadek temperatur powietrza (szczególnie w porze nocnej), co stało się powodem stosunkowo wczesnego, bo już od 15 września br. rozpoczęcia tzw. sezonu grzewczego w zasobach zarządzanych przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Taka decyzja nigdy nie jest łatwa i zawsze jest poprzedzona analizą wielu czynników i okoliczności dotyczących między innymi gotowości technicznej, prognoz pogodowych czy kosztów ciepła w racjonalnych granicach, ale nie zapominając o zapewnieniu optymalnego komfortu zamieszkiwania.


Uruchomienie dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania przebiegło w zasadzie bezproblemowo, co oznacza, że przypadki znacznie opóźnionych dostaw, czy też awarii były nieliczne. Dziękuję tym z mieszkańców, którzy ze zrozumieniem i cierpliwością odnieśli się do przejściowych i niezbyt długotrwałych trudności. Opinie i reakcje mieszkańców na termin uruchomienia były pozytywne i konstruktywne. Ciekawym, bardziej widocznym niż w wielu poprzednich latach, jest zainteresowanie oraz wnioski dotyczące jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania energią cieplną w częściach wspólnych nieruchomości (wiatrołapy, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, rowerownie, komórki etc.). Dotyczy to przykładowo wniosków o likwidację grzejników czy też obniżenia „temperatur rozruchu" ogrzewania i innych spraw.


Nie można się temu dziwić skoro koszty ciepła ciągle i to znacznie, rosną podobnie zresztą jak ceny energii elektrycznej i nośników energii. Przekraczają granice wyobraźni, a coraz bardziej niestety również granice możliwości pokrycia tych kosztów w ramach budżetów domowych, znacznie uszczuplonych szalejącą inflacją. Trudno nadążyć za permanentnym, szokującym w swojej skali wzrostem kosztów w ogóle, ale w szczególności niepokojące są wzrosty kosztów energii cieplnej, elektrycznej i gazu oraz innych mediów zużywanych w naszych warunkach na potrzeby bytowe.


Trzeba odnieść się więc do tego, co w tym względzie robią organy władzy i administracji państwa. Pamiętamy o wcześniejszych działaniach osłonowych dla gospodarstw domowych dotyczących obniżenia bądź zawieszenia stawek podatku VAT na paliwa i energię, wprowadzenie tzw. dodatku węglowego (do tego tematu jeszcze wrócę). Jednak najświeższym działaniem, co prawda nie likwidującym problemu, ale chociaż ograniczającym wzrost cen ciepła, jest Ustawa z 15 września 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw", w której – w ślad za licznymi wystąpieniami, interwencjami i apelami zgłaszanymi w imieniu mieszkańców budynków wielolokalowych – uregulowane zostały zasady objęcia działaniami osłonowymi również tych gospodarstw domowych, które nie posiadają indywidualnych źródeł ogrzewania, ponieważ korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze – zatem także nasze, spółdzielcze. W tej ustawie wprowadzono w art. 3 ust. 3 istotne ograniczenie ceny sprzedaży energii cieplnej przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, gdzie na potrzeby ogrzewania mieszkań i innych uprawnionych lokali „Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:

 

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.


Rekompensata nie jest kierowana bezpośrednio do indywidualnych gospodarstw domowych użytkujących lokale spółdzielni czy też do innych podmiotów zarządzających nieruchomościami, w których nie ma indywidualnych głównych źródeł ciepła, ale będzie kierowana do wytwórców ciepła i pokrywać ma ich ewentualne wyższe koszty wytworzenia ciepła od tych uśrednionych wskazanych w ustawie. Wskutek takich uregulowań, pośrednio ma zostać ograniczony wzrost kosztów ciepła dla gospodarstw domowych i innych uprawnionych ustawowo podmiotów.


W odniesieniu do naszych zasobów w tej sytuacji (przy jednoczesnym utrzymaniu obniżonych stawek podatku VAT i akcyzy) powinno to ograniczyć ewentualny wzrost kosztów ciepła do około 40%. Aby skorzystać z takiej możliwości należało złożyć dostawcom ciepła i gazu stosowne oświadczenia w terminie do 11 października 2022 r. Z satysfakcją informuję Państwa, że takie oświadczenia zostały w terminie złożone i ten warunek został spełniony, będziemy teraz niecierpliwie oczekiwać zastosowania przysługujących naszym użytkownikom lokali uprawnień przez dostawców ciepła i gazu. Satysfakcja jest tym większa, że w niesamowicie krótkim czasie, dzięki mobilizacji naszych służb oraz wiedzy i doświadczeniu pracowników, to karkołomne zadanie zostało wykonane profesjonalnie i terminowo, co wcale nie było takie oczywiste, biorąc pod uwagę zakres informacji, jakie trzeba było przygotować, dokonując wcześniej ogromnej pracy analitycznej na podstawie danych historycznych dotyczących zapotrzebowania i zużycia ciepła, z podziałem na różne sposoby użytkowania lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. Trudno nie wspomnieć o ustawowym zagrożeniu karami dla składających oświadczenia w imieniu Spółdzielni. Informacja o terminowym złożeniu stosownych oświadczeń zamieściliśmy na naszej stronie www.ksm.katowice.pl


Wracając do „dodatku węglowego" – to choćby już z powyżej opisanego uregulowania sposobu „rekompensowania" przez państwo polskie wzrostu cen energii i paliw gospodarstwom domowym wynika, że „dodatek węglowy" nie przysługuje gospodarstwom domowym użytkującym lokale w budynkach wielorodzinnych, do których ciepło dostarczane jest centralnie lub też jako ciepło systemowe. Tylko użytkownicy lokali z indywidualnym głównym źródłem ciepła mogą na określonych zasadach ubiegać się o taki dodatek. Naszych zasobów (poza kilkoma mieszkaniami) ten dodatek nie dotyczy. Dlatego proszę nie występować do Spółdzielni o zaświadczenie o uprawnieniu do „dodatku węglowego". Szczegółowo jest to uregulowane w „Ustawie o dodatku węglowym" z 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.1692).


Tytuł niniejszego felietonu nie jest przypadkowy i nawiązuje do dwóch poprzednich felietonów opisujących możliwe, domowe, indywidualne sposoby na oszczędzanie mediów bytowych na poziomie gospodarstwa domowego, ale przecież nie wyczerpują one wszystkich możliwych sposobów, pomysłów itp. Dlatego zachęcam Państwa do interaktywnej wymiany takich pomysłów oraz podzielenia się nimi z pozostałymi mieszkańcami. Zapewniam, że te ciekawsze, efektywne i możliwe do upowszechnienia oraz zastosowania zostaną rozpropagowane. Z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą się one mieścić w racjonalnych granicach, które nie mogą naruszać pewnego optymalnego komfortu zamieszkiwania, a także nie wpłyną na pogorszenie stanu zdrowia czy też substancji technicznej. Szczerze zachęcam, a i okoliczności są sprzyjające. Oczekuję na korespondencje poprzez tradycyjną pocztę i elektroniczną.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)