2022-04-01

Co w roku 2021 zrobiliśmy w części „B" funduszu remontowego, a co odroczyliśmy

 

Osiedlowe remonty

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Luty i marzec każdego roku to okres bilansowania rzeczowo-finansowego tego, co udało się wykonać w poprzednim roku oraz czas „dopinania" planów na rok bieżący, tak dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak i dla całej Spółdzielni. Niestety z powodu ograniczeń wynikających z trwającego stanu zagrożenia epidemicznego nie uda się przeprowadzić Zebrań Osiedlowych umożliwiających bezpośrednie przedyskutowanie tych zagadnień przez uczestników Zebrań. Niemniej sprawozdania i plany poszczególnych osiedli szczegółowo zostały jak zawsze przedstawione w dodatkach do spółdzielczego miesięcznika „Wspólne Sprawy", wydrukowane w nakładzie stosownym dla danego osiedla, a także zamieszczone na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl


W internecie z treścią tych dodatków mogą się zapoznać oczywiście nie tylko zainteresowani osobiście mieszkańcy danego osiedla, lecz także wszyscy nasi spółdzielcy, interesujący się całościowo gospodarowaniem i zarządzaniem przez Spółdzielnię. Poznanie udostępnionych faktograficznych materiałów umożliwia spółdzielcom odniesienie się do ich treści i w razie ewentualnych uwag pisemne ich zgłoszenie do KSM.


Zgodnie z planem


Myślę, że interesującym dla Państwa będzie materiał dorocznie przygotowywany dla Rady Nadzorczej, a stanowiący zbiorczą „Informację o wykonaniu zadań rzeczowych objętych Planami remontów finansowanych z funduszu remontowego – część „B" w osiedlach KSM za 12 miesięcy 2021 r." (według stanu na 31.12.2021 r.). Ten obszerny materiał, w oryginale wzbogacony częścią tabelaryczną, z powodu ograniczonej powierzchni naszego czasopisma przedstawiam w skróconej wersji opisowej, acz i tak bardzo bogatej i ważnej informacyjnie. Czytelnik tego dużego opracowania szczegółowo i dokładnie pozna odpowiedź na pytanie niejednokrotnie nurtujące każdego płatnika miesięcznych opłat za mieszkanie: – na co idą te nasze pieniądze? Oto znacząca część odpowiedzi w zakresie osiedlowych remontów. O ich zakresie decydują Rady Osiedlowe we współdziałaniu z administracjami. Czytanie sprawozdania może być naprawdę „gorącą" lekturą.


Oceniając gospodarkę remontową w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie analizy robót wykonanych w ciągu 12 miesięcy 2021 roku można stwierdzić, że osiedlowe Plany remontów funduszu remontowego w części „B", zostały zrealizowane w wysokim stopniu, pomimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19. Pełny zakres rzeczowy planowanych robót remontowych ujętych w osiedlowych Planach remontów funduszu remontowego „B" wykonano w osiedlach Superjednostka i Ligota.


Sumując w ujęciu rodzajowym stopień realizacji robót osiedlowych zaplanowanych na rok 2021, wynosi w skali Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 100% – w zakresie wymiany okien przez Spółdzielnię; 100% – w wymianie okien w mieszkaniach na zasadzie refundacji; 100% – wymian drzwi na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku; 100% – robót dekarskich; 100% – robót elektrycznych; 95% – prac malarskich; 90% – odnowień elewacyjnych; 90% – remontów dźwigów osobowych; 86% – prac murarsko-tynkarskich, 77% – robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowniczych i centralnie ciepłej wody; 75% – prac w zakresie instalacji domofonowych; 70% – działań w małej architekturze przydomowej; 67% – zaplanowanych robót drogowych. Szczegółowa specyfikacja tych wszystkich zrealizowanych prac – jeszcze raz to podkreślam – zawarta jest w sprawozdawczych, osiedlowych dodatkach do „WS".


Pozaplanowo


We wszystkich osiedlach – w porozumieniu z Radami Osiedli – wykonano także roboty pozaplanowe (w tym awaryjne). Oto ich indeks.


Osiedle Centrum-I: *awaryjna wymiana fragmentu pionu instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku przy ul. Katowickiej 65, *naprawa obróbek blacharskich dachu budynku przy ul. Ordona 20, naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Czerwińskiego 8, *naprawa płyty balkonowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Grażyńskiego 9, *wymiana odcinka instalacji wody zimnej w budynku przy ul. Katowickiej 65, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana amortyzatora drzwi w drzwiach półautomatycznych wraz z wykuciem wnęki nad drzwiami szybowymi dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ordona 20A, – wymiana sprężyny zamykającej drzwi dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sokolskiej 46, – wymiana styczników jazdy, falownika, wykładziny w kabinie oraz 2 sztuk amortyzatorów w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Ordona 20, – wymiana napędu drzwi kabinowych wraz z regulacją napędu, wymiana tablicy sterowej i przycisku w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Grażyńskiego 15, – naprawa po dewastacji zespołu rolki, drzwi szybowych oraz zespołu napędu drzwi wraz z regulacją w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Ordona 20A.


Osiedle Śródmieście: *naprawa murku i schodów wejściowych do pomieszczeń wymiennika wbudowanego w budynek przy ul. Szeligiewicza 20, *awaryjne uzupełnienie 6 sztuk kratek wentylacyjnych w ścianach elewacyjnych w budynkach przy Francuskiej 61-65 i 61A-65A, *montaż brakujących kolców anty-ptak nad wejściami do klatek schodowych na wysokości IV piętra budynku przy ul. Barbary 3-3A, *udrożnienie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych wraz z likwidacją wylotów bocznych komina i montażem nasad typu H na dachu budynku przy ul. Plebiscytowej 38B, *udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych w kuchni lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Poniatowskiego 14A, *wymiana 3 sztuk drzwiczek wyczystkowych do kominów w budynku przy ul. Jordana 16A, *naprawa sufitu balkonu oraz płyty balkonowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Drzymały 17, *wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Francuskiej 18, *wymiana skorodowanego pionu łazienkowo-sanitarnego nr I i III instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mikołowskiej 40, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana amortyzatorów w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Rybnickiej 15, – wymiana 2 sztuk smarowniczek prowadnic w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Kobylińskiego 2A, – wymiana kontaktów i przeciwkontaktów w dźwigach osobowych w budynkach przy ul. Drzymały 17 i ul. Szafranka 3, *likwidacja pseudograffiti poprzez naprawę ścian zewnętrznych budynków przy ul. Szeligiewicza 6, ul. Kochanowskiego 1 oraz ul. Podchorążych 1A.


Osiedle Gwiazdy: *wymiana uszkodzonego, skorodowanego pionu kanalizacyjnego Ø110 (kuchenno-łazienkowego) na odcinku o długości 10,8 m, z wykonaniem robót towarzyszących tj. rozkucia ścian szachtu technicznego na wymaganej powierzchni wymianą podejść kanalizacyjnych oraz przywrócenie ścian do stanu pierwotnego w budynku przy al. Roździeńskiego 86, *wymiana skorodowanych kolan 90˚ oraz rur instalacji hydrantowej od piwnicy do zaworów hydrantowych na parterze budynku przy al. Roździeńskiego 88, *wymiana pękniętego kolana odpływu instalacji kanalizacji deszczowej przy stropie na 13 piętrze wraz z odcinkiem rury odpływowej w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25, *naprawa krzywych, wyoblonych części ścianek frontowych szybu windowego przy drzwiach dźwigu nr III (osobowo-towarowego) na każdej z trzynastu kondygnacji budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29, *uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego w lokalu mieszkalnym oraz przedłużenie o 1,5 mb. przewodu kominowego spalinowego ponad głowicą kominową z zastosowaniem rury kwasoodpornej Ø 120 ocieplonej i zakończonej daszkiem na dachu w budynku przy al. Roździeńskiego 90, *wyprofilowanie uszkodzonego wylotu kanału zsypowego w budynku przy al. Roździeńskiego 88, *naprawa zapadniętej studzienki kanalizacji deszczowej poprzez jej regulację do poziomu terenu wraz z późniejszą naprawą nawierzchni asfaltowej na pow. 0,75 m2 w rejonie budynku przy al. Roździeńskiego 88, *naprawa podestu wejścia do lokalu użytkowego nr VI w budynku poprzez wykonanie podpór betonowych belki podestu wraz z wykonaniem naprawy konstrukcji belki i uzupełnieniem uszkodzonych tynków w budynku przy al. Roździeńskiego 90, *montaż rury przykanalika przewodu kominowego spalinowego Ø 130 w pomieszczeniu łazienki wraz z robotami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy al. Roździeńskiego 86, *wymiana drzwi wejściowych do budynku przy al. Roździeńskiego 86, *remont tarasu nr II w budynku przy al. Roździeńskiego 88, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana 9 akumulatorów oświetlenia awaryjnego w dźwigach osobowych przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, – wymiana 2 zasilaczy kierunkowych w dźwigach osobowych przy al. Roździeńskiego 86 i 86A, – regulacja zespołu napędowego drzwi automatycznych po dewastacji oraz wymiana 2 smarowniczek w dźwigu osobowym przy al. Roździeńskiego 86, – wymiana 3 kamer analogowych na cyfrowe w kabinach dźwigów osobowych przy al. Roździeńskiego 86A i 90, – wymiana 5 przycisków w kasecie wezwań, modułu wezwań AC03 oraz łożyska koła linowego w dźwigach osobowych przy al. Roździeńskiego 88, – wymiana kurtyny świetlnej, 2 kontaktów i przeciwkontaktów, ogranicznika prędkości oraz wymiana rolki drzwi automatycznych, sterownika i silnika napędu drzwi oraz głowicy taśmy szczelinowej w dźwigach osobowych przy al. Roździeńskiego 86, *wymiana ogranicznika prędkości w dźwigach osobowych przy al. Roździeńskiego 86 i 88.


Osiedle Giszowiec: *remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Mysłowickiej 45D, *wymiana nasad kominowych na przewodach spalinowych zbiorczych i przykanalikach, zabezpieczenie bocznych wylotów wentylacyjnych przed ptakami przy ul. Wojciecha 19-19D, *montaż nasad kominowych Turbowent na przewodach kominowych nad mieszkaniem przy ul. Karliczka 3, *uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych z kuchni i łazienki wkładem Alufol, montaż nasad kominowych Turbowent na przewodach kominowych przy ul. Miłej 7A, *poszerzenie parkingu z płyt ażurowych w rejonie ul. Wojciecha 15, *uzupełnienie brakujących kratek w stropodachach budynków na terenie osiedla, *uzupełnienie, demontaż uszkodzonych i montaż nowych płyt poliwęglanowych daszków nad balkonem lokalu mieszkalnego przy ul. Miłej 18, *inwentaryzacja przewodów kominowych lokali mieszkalnych oraz wymiana nasad kominowych na przewodach spalinowych zbiorczych wraz z zabezpieczeniem bocznych wlotów wentylacyjnych przed ptakami przy ul. Wojciecha 47–47D, 11, 15, 15A, 19, 51, 7F,15C oraz ul. Mysłowickiej 1D, *rozbudowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża poprzez wykonanie podbudowy z kostki brukowej w rejonie ul. Miłej 14-22 oraz ul. Mysłowickiej 7, *wymiana przykanalika oraz odcinka poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy przy ul. Mysłowickiej 1B, *montaż cyfrowego systemu domofonowego na bazie istniejącej instalacji domofonowej przy ul. Mysłowickiej 45D, *wymiana balustrady balkonowej w mieszkaniu przy ul. Wojciecha 15D, *naprawa fragmentu uszkodzonej elewacji budynku przy ul. Miłej 50, *remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej od strony wschodniej budynku przy ul. Mysłowickiej 1B, *remont nawierzchni chodnika i parkingu w rejonie ul. Mysłowickiej 1B, *naprawa 42 ze 101 urządzeń dźwigowych osobowych w budynkach na terenie osiedla: – wymiana ograniczników prędkości, wymiana styczników jazdy, – wymiana sprężyn przeciwwagi i suwaków przeciwwagi, – wymiana rygli drzwi, – wymiana kontaktów i przeciwkontaktów, – wymiana maskownic wyświetlacza, – wymiana amortyzatora, – wymiana kompletu gum wraz ze sworzniami, – wymiana drzwi szybowych wraz ze sprężyną i amortyzatorem, – wymiana zespołów hamulca wraz z luzownikiem, – wymiana krzywki ruchomej, – wymiana silnika ruchomego, fotoimpulsatora, przekaźników.


Osiedle Murcki: *wykonanie 2 wiat do składowania odpadów w rejonie budynku przy ul. Bohdanowicza 1, *naprawa obróbek blacharskich dachu pomiędzy murkami ogniowymi segmentów I-II ul. Czeczotta 1, *wymiana 4 sztuk kaset instalacji domofonowej w budynku przy Bohdanowicza 14.


Osiedle Wierzbowa: *wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej PCV Ø 160 mm i podłączenie do istniejącej studzienki K29 oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 mm i podłączenie do istniejącej studzienki systemowej przy ul. Modrzewiowej 24A, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana chwytaczy w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Modrzewiowej 30C, – naprawa układu oświetlenia awaryjnego, wymiana przycisków w kasecie dyspozycji i wezwań oraz wymiana czujnika zaniku fazy w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Modrzewiowej 24A.


Osiedle im. Jerzego Kukuczki: *wymiana niedrożnego (załamanego) odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Kurpiowskiej 8 i ul. Podhalańskiej 20, *wymiana odcinka pionu instalacji c.c.w. przy ul. Sandomierskiej 20 oraz ul. Kurpiowskiej 2, *wymiana poziomu instalacji c.c.w. przy ul. Sandomierskiej 12–14, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana falownika napędu w dźwigu osobowym przy ul. Lubuskiej 15, wymiana modułu kasety wezwań VIP, akumulatora oświetlenia awaryjnego oraz domykaczy drzwi szybowych w dźwigu osobowym przy ul. Sandomierskiej 14, *wymiana czujnika magnetycznego oraz modułu piętrowego kasety dyspozycji w dźwigu osobowym przy ul. Podhalańskiej 10, *wymiana rolek prowadnika przeciwwagi, modułu kasety wezwań III p. oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 8, *wymiana szczęk hamulca, czujnika zaniku fazy oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 1, *wymiana rolki prowadnika kabiny, rolek przeciwwagi, domykacza drzwi szybowych oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 3, *wymiana sterownika głównego, kabla zwisowego, modułów kabinowych oraz układu zasilania oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 2, *wymiana rolek prowadnika rolkowego kabiny, domykacza drzwi szybowych, szczęk hamulca, akumulatora oświetlenia awaryjnego oraz przycisku w kasecie sterowej w dźwigu osobowym przy ul. Podhalańskiej 18, wymiana zespołu krzywki ruchowej drzwi automatycznych, modułu kasety wezwań, akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 6, – wymiana zasilacza impulsowego sterownika i czujnika zaniku fazy w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 4, – wymiana kurtyn świetlnych drzwi kabinowych, wzmacniacza kurtyny świetlnej oraz zużytych eksploatacyjnie akumulatorów żelowych w dźwigu osobowym przy ul. Kurpiowskiej 7, *wymiana stycznika w aparaturze sterowej, rygla drzwi szybowych, kontaktu drzwi kabinowych, rolki drzwi kabinowych, kontaktu drzwi szybowych oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Podhalańskiej 16, *wymiana domykaczy drzwi szybowych, rolek drzwi kabinowych, kontaktu drzwi, wyłącznika zabezpieczenia przeciwporażeniowego oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Podhalańskiej 26, – wymiana czujnika magnetycznego sprężyn drzwi szybowych, domykaczy drzwi szybowych, rolki drzwi kabinowych, kontaktu drzwi kabiny, akumulatora oświetlenia awaryjnego, paska napędu drzwi kabinowych w dźwigu osobowym przy ul. Podhalańskiej 12.


Osiedle im. Franciszka Ścigały: *remont posadzki w pomieszczeniu suszarni przy ul. Nadgórników 10, *wymiana reduktora ciśnienia oraz zaworu kulowego w pomieszczeniu wymienników ciepła przy ul. Wajdy 25, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana: 4 rolki drzwi kabinowych, 2 kontakty drzwi kabinowych, 4 suwaki kabinowe, przekaźnik zaniku faz, 2 komplety baterii zasilania oświetlenia awaryjnego, kontakt obciążki, 4 moduły przycisku w kasecie sterowej w dźwigach osobowych przy ul. Wróblewskiego 7A i 7B, – wymiana: segmentu przycisku w kasecie sterowej, 2 przekaźników zaniku faz, 2 prowadników kabiny, domykacza drzwi szybowych, akumulatora oświetlenia awaryjnego i rygla drzwi szybowych w dźwigach osobowych przy ul. Wajdy 23 i 27, – wymiana: 4 sztuk prowadnika kabiny, 4 sztuk wkładu suwaka kabiny, 2 sztuk modułu przycisku w kasecie sterowej, układu zasilania awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Wajdy 25, – wymiana: rolki drzwi kabinowych, kontaktu drzwi kabinowych, 2 suwaków kabiny, baterii oświetlenia awaryjnego, 2 modułów w kasecie sterowej w dźwigu osobowym przy ul. Markiefki 33A, – wymiana sterowania w dźwigu osobowym przy ul. Markiefki 33.


Osiedla Graniczna: *uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego wkładem typu Alufol przy ul. Krasińskiego 26, *wykonanie systemu szlabanu wjazdowego z kontrolą dostępu wjazdu przy ul. Granicznej 63–63C, *remont łazienki w biurze Administracji Osiedla przy ul. Granicznej 63C, *wykonania system monitoringu na parkingu w rejonie budynku przy ul. Granicznej 63–63C, *sprawdzenie stanu i wykonanie naprawy izolacji fragmentu tarasu stanowiącego strop garaży przy ul. Krasińskiego 26–28, *modernizacja systemu detekcji gazu w garażach przy ul. Pułaskiego 24–26, 28–30, 32–34, 36–38, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana mechanicznie uszkodzonych po dewastacji drzwi szybowych oraz boczków w dźwigu osobowym przy ul. Granicznej 63C, – wymiana suwaków prowadzenia kabiny w dźwigach osobowych przy ul. Pułaskiego 24, 30 oraz 38, – wymiana uszkodzonego zasilacza awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Pułaskiego 34, – wymiana uszkodzonej po dewastacji kurtyny świetlnej w dźwigu osobowym przy ul. Pułaskiego 24.


Osiedle Szopienice: *wymiana 4 drzwi zewnętrznych wejściowych do klatek schodowych przy ul. Osiedlowej 5-7-9-11, *usuniecie awarii pionu instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu przy ul. Morawa 93D, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana chwytaczy, prowadnika kabiny i wsporników prowadnic w dźwigu osobowym przy ul. Morawa 119C, wymiana sterownika drzwi automatycznych, sprężyny drzwi szybowych, sterownika, prowadnika kabiny, krzywki automatycznej drzwi kabinowych, regulacja napędu drzwi kabinowych w dźwigu osobowym przy ul. Osiedlowej 9, – wymiana po dewastacji skrzydeł drzwi kabinowych automatycznych wraz z układem napędowym w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Morawa 91D, – wymiana płytki zasilacza i hamulca luzownika, wymiana domykacza drzwi szybowych, wymiana modułu przycisków kasety oraz akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Morawa 119E, – wymiana zestawu przycisków kasety w dźwigu osobowym przy ul. Morawa 93B, – wymiana modułu przycisków kasety, wymiana rolki i domykacza drzwi kabinowych, wymiana układu zasilania oświetlenia awaryjnego oraz wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Osiedlowej 13, – wymiana uszczelek reduktora, regulacja hamulca z luzownikiem, wymiana domykacza drzwi szybowych, wymiana prowadnika kabiny oraz wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Osiedlowej 15, – wymiana stycznika i układu napędu wraz z paskiem, wymiana amortyzatora drzwi szybowych, wymiana prowadnika kabiny oraz wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Osiedlowej 5, – wymiana rolki, rygla i domykacza drzwi kabinowych, wymiana przekaźnika zaniku fazy, wymiana prowadnika kabiny oraz wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Morawa 119D, – wymiana rolki drzwi kabinowych, wymiana rygla i domykacza drzwi szybowych, wymiana przekaźnika zaniku fazy, wymiana prowadnika kabiny i wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym przy ul. Morawa 119D, – wymiana rolki drzwi kabinowych, wymiana rygla i domykacza drzwi szybowych, wymiana przekaźnika zaniku fazy, wymiana prowadnika rolki przeciwwagi oraz prowadnika kabiny, wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego w dźwigu osobowym w budynku przy ul. Morawa 91D.


Osiedle Janów: *wymiana pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych oraz w piwnicy wraz z przeprowadzeniem modernizacji systemu odprowadzania ścieków w budynkach przy ul. Zamkowej 87 i 54.


Osiedla Piotra Ściegiennego: *wymiana pionu instalacji zimnej wody z rur żeliwnych w budynku przy ul. Mikusińskiego 17 i 13, *wymiana uszkodzonych pionów instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury PCV przy ul. Mikusińskiego 17, ul. Józefowskiej 98 i ul. Nowowiejskiego 6D, * remont schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Józefowskiej 96, * remont tarasu lokalu mieszkalnego przy ul. Rożanowicza 3, * remont dachu wraz z naprawą odwodnienia przy ul. Rożanowicza 9.


Osiedle: Zawodzie: *wymiana silnika w wentylatorze dachowym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 22, * montaż cyfrowej kasety domofonowej typu ACO przy ul. 1 Maja 156, *wymiana uszkodzonego kolanka i uchwytów rur spustowych przy ul. Racławickiej 9 i ul. Hałubki 6-8, *remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami technicznymi przy ul. Boh. M.C. 24 i 26, *remont pokrycia dachu nad mieszkaniami w budynku przy ul. Boh. M.C. 22, *remont pokrycia daszku nad balkonami przy ul. Boh. M.C. 6A i 26, *wymiana 4 wentylatorów dachowych przy ul. Boh. M.C. 1, 3 i 8, *przebudowa 10 kominów poprzez zamurowanie otworów bocznych oraz zamontowanie nasad kominowych na dachu przy ul. Racławickiej 5, *uszczelnienie naświetla nad klatką schodową przy ul. Łącznej 1, * naprawa rynny na dachu przy ul. Racławickiej 11, uszczelnienie rury spustowej przy ul. Łącznej 1A, *wymiana rynny, wymiana pasa nadrynnowego na dachu maszynowni oraz uzupełnienie rur wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem pokrycia dachu przy ul. Boh. M.C. 1, *uzupełnienie okuć włazu do stropodachu na dachu przy ul. Boh. M.C. 3, *uzupełnienie i uszczelnienie rur wentylacyjnych oraz uszczelnienie pokrycia dachu przy ul. Boh. M.C. 5, *wymiana wentylatorów dachowych przy ul. Boh. M.C. 1, 3, 8 i 14, *usuwanie przecieków na dachach przy ul. Hałubki 8, ul. Racławickiej 9-11, ul. Staszica 3, ul. Łącznej 5 oraz ul. Boh. M.C. 1, 3, 5 i 6A, *naprawa tynku na kominie na dachu przy ul. Łącznej 5, *wykonanie pochwytów przy schodach terenowych w rejonie ul. Boh. Monte Cassino 1 i 3, *naprawa nawierzchni asfaltowej w rejonie przy ul. Boh. M.C. 3, *naprawa nawierzchni przy wjeździe do komory zsypowej w budynku przy ul. Staszica 3, *naprawa nawierzchni brukowej w rejonie ul. Łącznej 5, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana pasów, liczników zewnętrznych oraz końcówek RBI, wymiana dwóch lamp oświetlenia kabinowego LED w kabinie dźwigu osobowego przy ul. Hałubki 2, – regeneracja wciągarki w dźwigach osobowych przy ul. Boh. M.C. 22 oraz 1 Maja 150, – wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką, wymiana styczników oraz wymiana oświetlenia w kabinie dźwigu osobowego przy ul. Łącznej 2, – wymiana mechanicznie uszkodzonych po dewastacji drzwi oraz wymiana styczników w kabinie dźwigu osobowego przy ul. 1 Maja 146, – wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką i obciążką w kabinie dźwigu osobowego przy ul. Boh. M.C 5, – wymiana po dewastacji lustra w kabinie dźwigu osobowego przy ul. Boh. M.C. 5, – wymiana 2 lamp oświetlenia kabinowego LED dźwigu osobowego przy ul. Hałubki 2, – regeneracja płyty sterującej oraz wymiana 3 styczników, regeneracja koła zdawczego, wymiana 2 łożysk koła podpory koła ciernego dźwigu osobowego przy ul. Łącznej 3, – wymiana zasilacza impulsowego oraz rolek drzwi, wymiana styczników i kurtyny świetlnej wraz z zasilaczem dźwigu osobowego przy ul. Boh. M.C. 1, – regeneracja skrzydła drzwi oraz wymiana amortyzatora dźwigu osobowego przy ul. Łącznej 5, – wymiana pasów, liczników zewnętrznych oraz końcówek RBI dźwigu osobowego przy ul. Hałubki 2, – wymiana falownika oraz wymiana styczników dźwigu osobowego przy ul. Boh. M.C. 5.


Osiedle im. Alfonsa Zgrzebnioka: *montaż cyfrowego systemu domofonowego z kluczem elektrycznym przy ul. Bocianów 3, 7, 12, 16 oraz ul. Łabędziej 10 i 12, * remont tarasu ul. Bocianów 2, *remont świetlików dachowych przy ul. Lelków 10 i 14.


Osiedle Ligota: *zdemontowanie uszkodzonej nasady kominowej typu H i zamontowanie nowej nasady typu Rotowent na dachu przy ul. Zielonogórskiej 15A, *uszczelnienie i podwyższenie przewodów kominowych spalinowych z lokali mieszkalnych oraz montaż nasad kominowych Rotowent na dachu przy ul. Zielonogórskiej 21, *naprawa instalacji domofonowej przy ul. Ligockiej 70, *wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej i balustrad oraz remont schodów zewnętrznych przy ul. Wodospady 6, *naprawa urządzeń dźwigowych: – wymiana wykładziny w kabinie oraz wymiana skrzydeł drzwi kabinowych w dźwigu osobowym przy ul. Ligockiej 70.


W Superjednostce i Haperowcu nie było robót pozaplanowych.


Sumptem naszych konserwatorów


Poniższe roboty remontowe wykonane zostały przez konserwatorów zatrudnionych w administracjach osiedlowych i oczywiście finansowane były z funduszu Planu remontów funduszu remontowego – część „B"

 

Osiedle Śródmieście: *naprawa płyt balkonowych od strony wschodniej elewacji w mieszkaniach przy ul. Szafranka 3.


Osiedle Giszowiec: *remont tablic bezpiecznikowych w budynkach przy ul. Mysłowickiej 3, 5 i 7.


Osiedle Wierzbowa: *konserwacja malarska drabin oraz poprawa mocowań luźnych klamer w budynkach na terenie osiedla, *oczyszczenie z zabrudzeń oraz sprawdzenie spadków rynien na dachach na terenie osiedla, *uzupełnienie zadaszeń na odpowietrznikach połaci dachu, poprawa luźnej izolacji wokół wylotu komina na dachu przy ul. Topolowej 31A-D, *naprawa tynków na kominach oraz poprawa mocowania uszczelek na naświetlach przy ul. Modrzewiowej 30B-C, wymiana uszkodzonych i odspojonych płytek oraz naprawa mocowania balustrady balkonów mieszkań przy ul. Klonowej 31-33, *wymiana fragmentu poziomu oraz uszczelnienie przecieku na przyłączu w piwnicy przy ul. Brzozowej 41-42, *wymiana korodującego i nieszczelnego odcinka rury instalacji kanalizacyjnej w piwnicy przy ul. Wierzbowej 19-21.


Osiedle Janów: *remont i malowanie klatki schodowej przy ul. Zamkowej 85, *naprawa pokrycia dachowego przy włazie poddasza przy ul. Zamkowej 49, *naprawa ściany loggii w mieszkaniu przy ul. Zamkowej 81C, *wykonanie nowego stopnia w biegu schodowym przed wejściem do budynku przy ul. Zamkowej 63.


Osiedle Zawodzie: *wymiana odcinków pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach przy ul. Łącznej 2 i ul. Boh. M.C. 5, *wymiana uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących desek w ławkach oraz w piaskownicach na terenie osiedla, *naprawa oraz konserwacja malarska skrzynek gazowych i hydrantowych w budynkach przy ul. Łącznej 1-1A, 2-4, 3-5, *remont balkonów w mieszkaniach przy ul. Boh. M.C, 26, ul. Łącznej 3 i 4, *adaptacja pomieszczenia pralni na rowerownię przy ul. Boh. M.C. 6-6A, *adaptacja pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe przy ul. Boh. M.C. 5.


Osiedle Ligota: *naprawa schodów zewnętrznych wejściowych do budynku przy ul. Wodospady 4A i 8A, *naprawa poręczy wewnątrz klatek schodowych w budynkach przy ul. Zielonogórskiej 13-21, 13A-21A, ul. Armii Krajowej 50A-50C oraz ul. Warmińskiej 9, 11, 11A-11B, 13, 13A-13C, 15, 17, 19, 19A-19C, *uszczelnienie poszycia dachowego wraz z wykonaniem odpowietrzenia na dachu przy ul. Wodospady 4A, *uzupełnienie wylewki betonowej przed wejściem do pomieszczeń zsypów głównych przy ul. Wodospady 4A i 6 oraz ul. Ligockiej 70, *remont piaskownicy przy ul. Warmińskiej, *wypełnienie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych przy ul. Ligockiej i ul. Warmińskiej, *naprawa schodów terenowych przy ul. Warmińskiej, *naprawa pionu z udrożnieniem odpływu kanalizacji sanitarnej przy ul. Warmińskiej 9-13, *uzupełnienie tynków na kominach domów przy ul. Warmińskiej, ul. Zielonogórskiej i ul. Armii Krajowej, *uzupełnienie płytek w przedsionkach budynków przy ul. Ligockiej i ul. Wodospady, *ocieplenie stropu piwnicy przy ul. Wodospady 8A.


Kontynuacje i przeniesienia na rok 2022


Roboty remontowe zaplanowane w planie remontów na 2021 r., które będą kontynuowane lub realizowane w całości w 2022 r. i zostały ujęte w planie remontów na 2022 rok lub będą finansowane z bilansu otwarcia roku 2022, dotyczą osiedli: Centrum-I., Haperowiec, Śródmieście, Giszowiec, Murcki, Wierzbowa, im. J. Kukuczki, im. F. Ścigały, Graniczna, Szopienice, Janów, im. P. Ściegiennego, Zawodzie, im. A. Zgrzebnioka. Oto zakres tych prac.


Osiedle Centrum I: *remont tarasu i schodów w budynku przy ul. Czerwińskiego 8. Schody te ze względu na ich stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania i zabezpieczone do czasu zakończenia ich remontu. Termin wykonania remontu uzależniony jest od zakończenia prac projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


Osiedle Śródmieście: *naprawa nawierzchni pod pojemniki do segregacji w rejonie ul. Plebiscytowej 38A-42B, ul. Kobylińskiego 2A i ul. Wojewódzkiej 25.


Osiedle Giszowiec: *modernizacja instalacji wodociągowej hydrantowej wewnętrznej (ppoż.) przy ul. Wojciecha 7E–7H oraz ul. Miłej 3–3B, *modernizacja instalacji wodociągowej hydrantowej wewnętrznej (ppoż.) w budynkach przy ul. Wojciecha 19-19D, *budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Wojciecha 47, *remont nawierzchni chodników w rejonie budynków przy ul. Mysłowickiej od 1A do 22 – częściowo wykonane zadanie, kontynuację zaplanowano na 2022 r., *remont nawierzchni chodnika w rejonie budynku przy ul. Wojciecha 31-31B – zadanie nie wykonane przesunięto i ujęto w Planie Remontów na 2022 r. z uwagi na oczekiwaną rektyfikację budynku oraz zaplanowane prace termomodernizacyjne, *remont parkingu w rejonie ul. Mysłowickiej 45-47, *remont drogi wraz z miejscami parkingowymi w rejonie ul. Wojciecha 11-–11D – nie wykonano z uwagi na wystąpienie do UM Katowice o przejęcie przedmiotowej drogi.


Osiedle Murcki: *remont parkingu w rejonie budynku przy ul. Bohdanowicza 2.


Osiedle Wierzbowa: *roboty murarsko-tynkarskie przy ul. Brzozowej 36-36A i 42-42A, ul. Topolowej 31A-D, ul. Wierzbowej 1A, 2-2A, 19-21, 26-28, 35-37, 38-46 – termin zakończenia robót wg umowy 29.04.2022 r.


Osiedle im J. Kukuczki: *przebudowa instalacji gazowej (poziom piwnic) przy ul. Podhalańskiej 12-18 i 20-26; wykonanie robót zależne jest od inwestycji dostawcy gazu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. związanej z planowaną przebudową sieci gazowej na terenie osiedla im. J. Kukuczki (w dalszym ciągu trwają prace projektowe i uzgodnienia branżowe); opóźnienie realizacji ww. zadania nie stanowi zagrożenia dla bezpiecznego zamieszkiwania, *wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Sandomierskiej 17-25, *opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku przy ul. Kujawskiej 4-6B – wg umowy z wykonawcą termin zakończenia robót 15.04.2022 r.


Osiedle im. F. Ścigały: *remont balkonów oraz położenie płytek lastryko na podestach wejściowych do klatek schodowych przy ul. Nadgórników 2-10 – termin zakończenia robót wg umowy 31.05.2022 r., *remont nawierzchni parkingu i placu manewrowego wraz podjazdami do garaży i murami oporowymi przy ul. Markiefki 32-34-36, Kopalniana 2c – przesunięcie na 2022 r. z uwagi na planowany przez KIWK/Katowickie Inwestycje S.A. remont sieci kanalizacyjnej przy ul. Markiefki.


Osiedle Graniczna: *opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wodociągowej hydrantowej wewnętrznej (p.poż.) w budynku przy u. Granicznej 63-63C – zakończenie robót nastąpiło 31.01.2022 r. *wymiana instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Pułaskiego 24-26 i 32, 34, 28-30 oraz 36-38.


Osiedle Szopienice: *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz budowa placu postojowego dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w rejonie ul. Hallera 28EFG, 32ABCD oraz 32 EFGH – wykonanie robót przesunięto z uwagi na wydłużające się oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę.


Osiedle Janów: *wykonanie wiat do składowania odpadów w rejonie ul. Zamkowej 52, 61-63, 81-83 – wykonanie podbudowy śmietników zlecono do ZC KSM w dniu 16.11.2021 r. natomiast na dostawę i montaż wiat zawarto umowę z wykonawcą w dniu 03.12.2021 r., termin zakończenia robót według umowy nastąpi 31.03.2022 r.


Osiedle im. P. Ściegiennego: *wymiana 5 pionu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych przy ul. Józefowskiej 88,114,114A,118A – termin zakończenia robót według umowy 31.03.2022 r.


Osiedle Zawodzie: *remont schodów wejściowych do klatek schodowych przy ul. Łącznej 1-1A oraz 3 – w oparciu o protokół kontroli okresowej podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu robót – wykonanie robót przesunięto na 2022 r., * wymiana instalacji domofonowej ul. Hałubki 6 i 8A – z uwagi na ograniczenia finansowe wykonanie robót przesunięto i ujęto w planie 2022 r.


Osiedle im. A. Zgrzebnioka: *remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka 2, *remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Łabędziej 2 (dźwig dopuszczony do eksploatacji).


Realizacje „zerowe"


Z przyczyn związanych z epidemią koronawirusową – braku lub odstąpień wykonawców, a także potrzebą pilnego usuwania pojawiających się awarii nastąpiła w części planów remontów konieczność ich weryfikacji. Doszło do tak zwanego „zerowego" wykonania rzeczowego. Dotyczy osiedli: Centrum-I., Gwiazdy, Giszowiec, Murcki, Wierzbowa, im. J. Kukuczki oraz Zawodzie.


Wszystkie przypadki odstąpienia od realizacji robót zaplanowanych w 2021 roku podlegały dokładnej analizie. Przesunięcie prac, zgodnie z zapewnieniami kierowników Administracji Osiedli, nie stanowi zagrożenia dla bezpiecznego zamieszkiwania. Oto wykaz odstąpień:


Osiedle Centrum I: *wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach przez Spółdzielnię – nie zrealizowano z uwagi na brak zgłoszeń przez mieszkańców.
Osiedle Gwiazdy: *remont nawierzchni asfaltowej przy al. Roździeńskiego 90 – rezygnacja z wykonania prac za zgodą Rady Osiedla ze względu na przesunięcie środków finansowych na sfinansowanie występujących awarii starych, skorodowanych, żeliwnych pionów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku przy al. Roździeńskiego 86, *wykonanie dylatacji posadzki klatki schodowej w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 – rezygnacja z wykonania prac ze względu na przesunięcie środków finansowych na sfinansowanie innych koniecznych prac awaryjnych.


Osiedle Giszowiec: *modernizacja instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Wojciecha 39-39B, ul. Miłej 3,5-5A, 5B-5C, 42-52 i 54-58 – zadanie zostanie wykonane w latach późniejszych, *remont drogi wraz z miejscami parkingowymi do budynku przy ul. Mysłowickiej 3, remont parkingu w rejonie budynku przy ul. Mysłowickiej 39F.


Osiedle Murcki: *wymiana 2 bram śmietnikowych przy ul. Kasprowicza 5 i ul. Domeyki 12, *remont placu zabaw przy Placu Piekarskiej- Ponety – odstąpiono od wykonania robót z uwagi na brak zaleceń po kontroli okresowej stanu technicznego obiektu.


Osiedle Wierzbowa: *wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku – odstąpiono od realizacji z uwagi na planowane prace związane z dociepleniem budynków mieszkalnych w okresie 2-3 lat i – zgodnie z opinią Rady Osiedla – także wymiana stolarki okiennej w piwnicach zostanie wykonana przy robotach dociepleniowych budynków.


Osiedle im. J. Kukuczki: *naprawa nawierzchni chodnika przy wejściach do klatek schodowych przy ul. Wiślanej 2-2B – z uwagi na znaczny koszt wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych zadanie przesunięto na lata następne.


Osiedle Zawodzie: *remont chodnika przy budynku przy ul. Łącznej 1-1A – remont chodnika został wykonany przez Urząd Miasta Katowice w trakcie remontu chodnika sąsiadującego, gdyż przedmiotowy chodnik stanowi przedłużenie chodnika „miejskiego".


I to już wszystko. Dziękuję czytelnikom, którzy przeczytali ten sprawozdawczy materiał do końca.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)