2021-01-08

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że w niżej wymienionym terminie przedstawiciele firmy ista Polska, w związku z kończącym się okresem legalizacyjnym, będą dokonywać odczytu i wymiany wodomierzy w mieszkaniach.


Uprzejmie prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy tj. odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany.

 

Informujemy także, że przyłącze wodomierza nie może być zamurowane lub nadmiernie obudowane lub zapłytkowane, a otwór rewizyjny musi zapewniać możliwość wykonania prac instalacyjnych. Podczas prac powinien być obecny właściciel/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba. Montaż powinien być rozpoczęty i zakończony w podanym wyżej przedziale czasowym. Nie oznacza to jednak, że monter musi w całym tym okresie czasu przebywać w budynku.

 

Zabezpieczenia koronawirus: Pracownicy firmy ista Polska powinni być wyposażeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. W czasie wymiany prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu od pracowników dokonujących wymiany oraz w miarę możliwości pozostawienie otwartych okien. Prosimy również o przygotowanie własnego długopisu do podpisu protokołu. W przypadku gdy ktoś z Państwa obecnie przechodzi okres kwarantanny prosimy o nie udostępnienie mieszkania.

 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Firma ista Polska.

 

 

Osiedle WIERZBOWA

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

21.07.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24
22.07.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24a
23.07.2020 09:00 – 17:00 Grabowa 5,5a
23.07.2020 09:00 – 17:00 Grabowa 7,7a
24.07.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24b

27.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 30

27.07.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 26,26a

28.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 36,36a

28.07.2020

10:30 – 17:00

Brzozowa 38,38a

28.07.2020

12:00 – 17:00

Brzozowa 40,40a

29.07.2020

09:00 – 17:00 Brzozowa 44
29.07.2020 10:00 – 17:00 Brzozowa 46
29.07.2020 12:00 – 17:00 Brzozowa 42,42a

30.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 19

30.07.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 21
10.08.2020

09:00 – 17:00

Wierzbowa 26
10.08.2020 11:00 – 17:00 Wierzbowa 28
11.08.2020 09:00 – 17:00 Wierzbowa 27
11.08.2020 09:00 – 17:00 Wierzbowa 29
11.08.2020 10:30 – 17:00 Wierzbowa 31
11.08.2020 10:30 – 17:00 Wierzbowa 33
11.08.2020 12:00 – 17:00 Wierzbowa 35
11.08.2020 12:00 – 17:00 Wierzbowa 37
12.08.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24c
13.08.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 30b
14.08.2020 12:00 – 17:00 Modrzewiowa 30c
01.12.2020 09:00 – 17:00 Klonowa 34, 34a
02.12.2020 09:00 – 17:00 Wierzbowa 42,44,46
03.12.2020 09:00 – 17:00

Wierzbowa 38,40

Klonowa 31,33

04.12.2020 09:00 – 17:00

Wierzbowa 1a
Wierzbowa 2, 2a

Topolowa 31a, 31b, 31c, 31d

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

14.09.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24

14.09.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24a

14.09.2020

10:00 – 17:00 Modrzewiowa 24b

14.09.2020

10:00 – 17:00 Modrzewiowa 24c

14.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 26,26a

14.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 30

16.09.2020

09:00 – 17:00

Wierzbowa 19,21

16.09.2020

09:30 – 17:00

Wierzbowa 26,28

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 27,29

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 31,33

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 35,37

17.09.2020

09:00 – 17:00

Grabowa 5,5a

17.09.2020

09:00 – 17:00

Grabowa 7,7a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 36,36a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 38,38a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 40,40a

17.09.2020

11:00 – 17:00 Brzozowa 42,42a

17.09.2020

10:00 – 17:00 Brzozowa 44,46

01.12.2020

11:00 – 17:00

Modrzewiowa 30b,30c

 

 

Osiedle Janów

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

27.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 47, 49, 51, 53

28.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 61, 61a, 61b, 61c

29.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 63, 65, 67, 69

30.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 81, 81a, 81b, 81c

31.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 83, 85, 87, 89

03.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 52, 54

04.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 56, 58
05.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 45, 60

 

 

Osiedle SZOPIENICE

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

10.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 c

11-12.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 d

13-14.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 e

17.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 f

18-19.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 91 c

20-21.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 91 d

24.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 93 b

25.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 93 d

26-27.08.2020

08:00 – 17:00 Osiedlowa 13
28.08.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 5
31.08.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 7
01.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 9
02.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 11
03-04.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 15

14.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 1, 3, 5

14.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 1a, 3a, 5a

15.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7, 9

15.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7a, 9a

16.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7b, 9b

16.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 28e, 28f, 28g

17.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 32a, 32b, 32c, 32d

17.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 32e, 32f, 32g, 32h

18.09.2020

08:00 – 17:00 Bednorza 24, 26, 28, 30

18.09.2020

08:00 – 17:00 Bednorza 32, 34, 36, 38

21.09.2020

08:00 – 17:00 Zamenhofa 16a, 16b, 16c

21.09.2020

08:00 – 17:00 Zamenhofa 18, 18a

 

 

Osiedle HPR

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

08.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.1-50)

09.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.51-100)

10.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.101-150)

11.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.151-206)

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

10.12.2020

09:00 – 18:00

Sokolska 33 (m.1-99)

11.12.2020

09:00 – 18:00

Sokolska 33 (m.100-199)

 

 

Osiedle SUPERJEDNOSTKA

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

13.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 16, 18

13.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 0 do 4 piętra)

14.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 20, 22

14.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 5 do 8 piętra)

15.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 24, 28

15.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 9 do 12 piętra)

16.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 30, 32

16.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 13 do 15 piętra)

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

16.11.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 16, 18, 20

17.11.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 22, 24, 26

18.11.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 28, 30, 32

 

Termin III

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

10.12.2020

09:00 – 18:00

Korfantego 16, 24, 26

11.12.2020

09:00 – 18:00

Korfantego 18, 20, 22

14.12.2020

09:00 – 18:00

Korfantego 28, 30, 32

 

 

Osiedle CENTRUM-I

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

22.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7

22.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7a (m.1-25)

23.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7a (m.26-45)

23.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 9

26.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 9a

26.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11 (m.1-20)

27.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11 (m.21-45)

27.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11a
28.10.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 13a
03.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 13
03.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 15
04.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 15a
05.11.2020 08:00 – 17:00 Sokolska 46, 48
06.11.2020 08:00 – 17:00 Czerwińskiego 8
09.11.2020 08:00 – 17:00 Ordona 20 (m.1-65)
10.11.2020 08:00 – 17:00 Ordona 20 (m.66-132)
12.11.2020 08:00 – 17:00 Ordona 20a (m.1-65)
13.11.2020 08:00 – 17:00 Ordona 20a (m.66-132)
28.12.2020 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.2-35)
29.12.2020 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.36-70)
30.12.2020 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.71-110)
18.01.2021 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.111-133)
19.01.2021 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.134-157)
20.01.2021 08:00 – 17:00 Katowicka 65 (m.158-172)

 

TERMIN II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

01.12.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7, 7a

02.12.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 9, 9a

03.12.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11, 11a

Grażyńskiego 13a

Ordona 20
Ordona 20a

04.12.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 13

Grażyńskiego 15, 15a

07.12.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 46, 48

Czerwińskiego 8


 

Osiedle GWIAZDY

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

22.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 25

23.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 29

30.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 25 (m.1-120)

02.11.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 29 (m.1-110)

19.11.2020

08:00 – 17:00

Roździeńskiego 86 (m. 1-96)
20.11.2020

08:00 – 17:00

Roździeńskiego 86 (m. 97-192)
23.11.2020

08:00 – 17:00

Roździeńskiego 86a (m. 1-92)
24.11.2020

08:00 – 17:00

Roździeńskiego 86a (m. 93-184)
25.11.2020 08:00 – 17:00 Roździeńskiego 88 (m. 1-92)
26.11.2020 08:00 – 17:00 Roździeńskiego 88 (m. 93-184)
27.11.2020 08:00 – 17:00 Roździeńskiego 90 (m. 1-92)
30.11.2020 08:00 – 17:00 Roździeńskiego 90 (m. 93-184)

 (ul. Uniwersytecka 25,29 - wymiana wodomierzy z mieszkań zamontowanych w szachtach technicznych na korytarzach.

Podczas prac powinien być obecny właściciel/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba, aby podpisać protokół. W razie nieobecności lokatora, protokoły będą przekazywane do skrzynek odbiorczych. tel.: 733 440 213)

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

16.12.2020

09:00 – 18:00

Roździeńskiego 86

17.12.2020

09:00 – 18:00

Roździeńskiego 86a

18.12.2020

09:00 – 18:00

Roździeńskiego 88

21.12.2020

09:00 – 18:00

Roździeńskiego 90

 

 

OSIEDLE ZAWODZIE

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

09.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 108
1 Maja 110
1 Maja 110a

10.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 112
1 Maja 114c
1 Maja 118b

16.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 122, 124, 126

17.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 144, 146
1 Maja 148, 150

18.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 156,156a,156b,156c,156d
1 Maja 158d

23.11.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 162a, 162b, 162c, 162d

1 Maja 162f, 162g, 162h, 162i

24.11.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 1 (m.1-61)
25.11.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 1 (m.62-122)
26.11.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 10, 12, 14
27.11.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 16, 18, 20
30.11.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 22
Boh. Monte Cassino 24
Boh. Monte Cassino 26
01.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 3 (m.1-61)
02.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 3 (m.62-122)
03.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 5 (m.1-61)
04.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 5 (m.62-122)
07.12.2020 08:00 – 17:00

Hałubki 2, 2a

Hałubki 6, 8

08.12.2020 08:00 – 17:00 Łączna 1, 1a
Łączna 2, 4
09.12.2020 08:00 – 17:00 Łączna 3, 5
10.12.2020 08:00 – 17:00 Piaskowa 4
11.12.2020 08:00 – 17:00 Racławicka 5
Racławicka 9, 11, 13
14.12.2020 08:00 – 17:00 Staszica 3
15.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 6, 8

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

16.12.2020

08:00 – 17:00

1 Maja 108
1 Maja 110
1 Maja 110a

1 Maja 112
1 Maja 114c
1 Maja 118b

1 Maja 122, 124, 126

1 Maja 144, 146
1 Maja 148, 150

1 Maja 156,156a,156b,156c,156d

1 Maja 158d

1 Maja 162a, 162b, 162c, 162d

1 Maja 162f, 162g, 162h, 162i

17.12.2020

08:00 – 17:00

Boh. Monte Cassino 1
18.12.2020

08:00 – 17:00

Boh. Monte Cassino 10, 12, 14, 16, 18, 20
21.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 3
22.12.2020 08:00 – 17:00 Boh. Monte Cassino 5
28.12.2020 08:00 – 17:00 Hałubki 2, 2a
Hałubki 6, 8
Łączna 1, 1a
Łączna 2, 4
Łączna 3, 5
Piaskowa 4
29.12.2020 08:00 – 17:00

Racławicka 5
Racławicka 9, 11, 13
Staszica 3

Boh. Monte Cassino 6, 8

 

 

OSIEDLE IM. KS. F. ŚCIGAŁY

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

10.12.2020

10:00 – 17:00 Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10

11.12.2020

10:00 – 17:00 Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c

14.12.2020

10:00 – 17:00 Markiefki 33

15.12.2020

10:00 – 17:00 Markiefki 33a

16.12.2020

10:00 – 17:00 Wróblewskiego 7a

17.12.2020

10:00 – 17:00 Wróblewskiego 7b

18.12.2020

10:00 – 17:00 Ścigały 2, 2a, 4, 6, 8

16.12.2020

10:00 – 17:00 Markiefki 37, 39, 41
17.12.2020 10:00 – 17:00 Kopalniana 2c

17.12.2020

10:00 – 17:00 Markiefki 32, 34, 36

18.12.2020

10:00 – 17:00 Ścigały 8a

22.12.2020

10:00 – 17:00 Wajdy 23
23.12.2020 10:00 – 17:00 Wajdy 25
28.12.2020 10:00 – 17:00 Wajdy 27
29.12.2020 10:00 – 17:00 Ścigały 27, 29, 31, 33
30.12.2020 10:00 – 17:00 Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a
12.01.2021

09:00 – 16:00

Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46
13.01.2021

09:00 – 16:00

Ścigały 28, 30, 32, 34
Ścigały 35, 37
14.01.2021

09:00 – 16:00

Ścigały 39, 41
Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a
15.01.2021

09:00 – 16:00

Ścigały 45, 45a, 45b, 45c

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

18.01.2021

10:00 – 17:00 Ścigały 47, 47a, 47b, 47c

19.01.2021

10:00 – 17:00

Kopalniana 2c

Markiefki 32, 34, 36

Markiefki 37, 39, 41

 

20.01.2021

10:00 – 16:00

Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10

Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c

Ścigały 2, 2a, 4, 6, 8

21.01.2021

10:00 – 16:00

Markiefki 33, 33a

22.01.2021

10:00 – 16:00

Wróblewskiego 7a, 7b

22.01.2021

10:00 – 17:00

Ścigały 8a
Ścigały 27, 29, 31, 33
Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a

 

 

OSIEDLE LIGOTA

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

30.11.2020

07:00 – 15:00

Ligocka 70

01.12.2020

07:00 – 15:00

Ligocka 70a

04.12.2020

07:00 – 15:00

Warmińska 15, 17, 19
Warmińska 19a, 19b, 19c

07.12.2020

07:00 – 15:00

Zielonogórska 13, 13a, 15, 15a

08.12.2020

07:00 – 15:00

Zielonogórska 17, 17a, 19, 19a

09.12.2020

07:00 – 15:00

Warmińska 11, 11a, 11b

Zielonogórska 21

10.12.2020

07:00 – 15:00

Armii Krajowej 50a, 50b, 50c

Ligocka 66

11.12.2020

07:00 – 15:00

Warmińska 9
Warmińska 13, 13a, 13b
27.01.2021

10:00 – 17:00

Wodospady 4a
28.01.2021

10:00 – 17:00

Wodospady 6
29.01.2021

10:00 – 17:00

Wodospady 8a

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

14.12.2020

10:00 – 17:00

Ligocka 70a

15.12.2020

10:00 – 17:00

Ligocka 70

Warmińska 15, 17, 19

Warmińska 19a, 19b, 19c

25.01.2021

10:00 – 17:00

Armii Krajowej 50a, 50b, 50c

Ligocka 66

Warmińska 11, 11a, 11b

Zielonogórska 13, 15, 19, 21
Zielonogórska 13a, 15a, 19a, 21a

02.02.2021

10:00 – 17:00

Warmińska 9, 13
Warmińska 13a, 13b, 13c

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)