2024-02-19

Ocena kosztów w roku 2023 i prognoza na rok 2024

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Grudniowe, ostatnie w roku 2023 plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od oceny przewidywanego wykonania kosztów ogólnozakładowych (Dyrekcji) Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 i projektu planu na 2024 rok. Z materiałami przedstawionymi w tych kwestiach przez Zarząd uprzedzająco zapoznała się Komisja Rewizyjna RN.


Z dokumentacji wynika, że koszty ogólnozakładowe funkcjonowania Spółdzielni za 2023 rok wyniosą 29.130.772 zł, co stanowi 94,98% kosztów planowanych. Osiągnięte wpływy w pełni zabezpieczają pokrycie kosztów i stanowią 111,80% wpływów planowanych.


Natomiast rozpatrując przedstawiony projekt planu kosztów ogólnozakładowych na 2024 rok stwierdzono, że kształtować będą się na poziomie 32.569.350 zł (wzrost o 6,19% w stosunku do kosztów planowanych na 2023 rok), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wzrosną o 11,80%). Przewidywane wpływy roczne powinny w pełni zabezpieczyć zakładane koszty.
Rada Nadzorcza jednomyślnie zaakceptowała przestawione wyliczenia, wyrażając jednocześnie stanowisko, iż ma świadomość pewnej nieprzewidywalności sytuacji gospodarczej i ewentualnej konieczności zmian, mogących skutkować potrzebą dokonania w ciągu roku 2024 odpowiednich korekt w planowanych założeniach.


Kolejną rozpatrywaną kwestią była informacja o prognozowanym wykorzystaniu funduszu płac w KSM za 2023 rok oraz przedstawienie projektu planu funduszu płac pracowników dyrekcji KSM na 2024 rok. Materiał Zarządu przygotowany do tego punktu porządku obrad również był wcześniej omawiany i opiniowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.


Po debacie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała informację o prognozowanej realizacji funduszu płac w Spółdzielni za rok 2023, gdzie pronozowane wykonanie planu będzie na poziomie 93,43% wykonania planu, co odpowiada kwocie 37.446.120 zł. Z wyliczeń wynika, iż średnia płaca brutto za 12 miesięcy 2023 roku w poszczególnych jednostkach KSM wyniesie 8.510 zł brutto. Podkreślono jednocześnie, iż w skali całej Spółdzielni nie zostanie osiągnięte w pełni planowane zatrudnienie, które kształtuje się na poziomie 95,04%.


Podobnie pozytywnie Rada Nadzorcza zaopiniowała projekt planu funduszu płac pracowników dyrekcji KSM na 2024 rok. Wysokość funduszu płac zaplanowana została w wysokości 20.195.120 zł, co przekłada się na ogólny wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 12,60%, a z uwzględnieniem naliczeń wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) wzrost ten wyniesie 11,73%.


Rada jednocześnie stwierdziła, że w obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, działania prowadzone przez Zarząd KSM są racjonalne i oparte na aktualnie obowiązujących przepisach, przy utrzymaniu bieżącej, niezakłóconej realizacji zadań gospodarczych i społecznych.


Posiedzenie Rady Nadzorczej zakończyło przyjęcie projektu „Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2024 rok". Projekt ów był przedmiotem wcześniejszej analizy dokonanej przez Prezydium RN.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN

 

 

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)