2013-12-05

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło tradycyjnie już rozpatrywanie spraw członkowskich, czyli mówiąc mniej wytwornie wniosków Zarządu o wykluczenie bądź wykreślenie z rejestru członków osób uchylających się od wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Zadłużenia w opłatach na 30 września 2013 r. wynosiły blisko 11 milionów 130 tys. zł i były wyższe niż na koniec sierpnia br. o 63 tys. zł. Na szczęście to tylko sucha statystyka. W tym wzroście zadłużenia mieści się wzrost opłat za wywóz nieczystości wielogabarytowych (45 tys. zł) i nierozliczenie kosztów ciepła na kwotę ponad 182 tys. zł. Można więc spojrzeć na kwestię zadłużenia bardziej optymistycznie: ono wręcz zmalało.

 

Na to październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni skierował 16 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. I tym razem z tej ilości Rada rozpatrywała tylko 11 wniosków. Pięcioro członków bowiem spłaciło swoje zadłużenie. Z tej grupy członków tylko 4 deklaracje spłaty zaległości Rada uznała za wiarygodne i odroczyła rozpatrywanie wniosków ich dotyczących. Niestety 7 osób zostało pozbawionych praw członkowskich. Zgodnie ze statutem KSM mają 6 tygodni na spłatę zadłużenia i unieważnienie niejako automatycznie tej decyzji Rady, bądź złożenia odwołania do najwyższej instancji Spółdzielni – Walnego Zgromadzenia.


Część gospodarczą posiedzenia Rady rozpoczął wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok. Podjęcie decyzji przez Radę poprzedziła praca Komisji Rewizyjnej szczegółowo analizującej nadesłane oferty firm zajmujących się tego typu działalnością. Choć jak dotąd Rada nie kierowała się przy wyborze oferenta jedynie ceną usługi, tym razem wybrano firmę z Katowic „7 x 7”, która proponowała najniższą cenę. Firma ta dokonała już badania bilansu Spółdzielni kilka lat temu.


W kolejnym punkcie programu posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o kształtowaniu się opłat za korzystanie z lokalu w KSM na tle opłat w innych spółdzielniach mieszkaniowych. Temat ten jest osobno omówiony szczegółowo na łamach „Wspólnych Spraw”, więc nie ma potrzeby jego dublowania. Trzeba jednak podkreślić, że w coraz większym stopniu mieszkania pozostające w administracji spółdzielni mieszkaniowych stanowią najtańszą formę mieszkalnictwa. Nasza Spółdzielnia nie jest tu wyjątkiem, a wręcz przeciwnie zdecydowanie traci pozycje lidera spółdzielni o wysokich kosztach zamieszkiwania. Wykonanie podstawowego zakresu ociepleń budynków, wysokie zaawansowanie wymiany stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, a ostatnio realizowany program wymiany tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED-owe na klatkach schodowych i korytarzach powoduje znaczną obniżkę kosztów eksploatacji naszych mieszkań.


Odpisy na fundusz remontowy tak w części „A”, a praktycznie również w części „B” w większości osiedli pozostają od lat na tym samym poziomie. Opinia, że w naszej Spółdzielni bardzo wysoki jest fundusz remontowy, staje się nieaktualna. Inne spółdzielnie mieszkaniowe też uznały, że prowadzenie racjonalnej gospodarki modernizacyjnej i remontowej jest niezbędne i opłacalne. A co za tym idzie podnoszą opłaty na fundusz remontowy, gdyż jest to jedyne źródło finansowania tych robót.


I może jeszcze tylko jedna istotna informacja związana z tym tematem. To mieszkalnictwo nakręca głównie inflację. Ceny ciepła, energii elektrycznej, wody, gazu i wywozu śmieci rzadko nie przekraczają dziesięcioprocentowego wzrostu rocznie. A średni koszt zamieszkiwania w naszej Spółdzielni wzrósł w 2012 roku tylko o 4,7 % w stosunku do roku 2011.


W dalszej części posiedzenia Rada podjęła uchwałę o korekcie planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej na 2013 rok. W skali finansów Spółdzielni korekta ta miała wymiar symboliczny i formalny. Zarząd przedstawił Radzie wytyczne kierunkowe do przygotowania planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej na 2014 rok.


Wytyczne te w odróżnieniu od wytycznych z lat poprzednich zostały znacznie rozbudowane i podporządkowane wymogom księgowym. Jednym z podstawowych dokumentów regulujących prace przedsiębiorstw w tym spółdzielczych jest bowiem ustawa o rachunkowości. 
Rada przyjęła te wytyczne do wiadomości.


Dużo czasu Rada poświęciła nowelizacji „Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale”. Poprzednia nowelizacja tego regulaminu miała miejsce w 2007 roku. Wtedy to przyznano prawo do refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej dokonanej we własnym zakresie, również tym użytkownikom lokali, którzy wymiany dokonali bez zgody Spółdzielni. Uznano bowiem, że po tylu latach użytkowania starej stolarki nadawała się ona już do wymiany z uwagi na jej stan techniczny. Ponadto użytkownicy ci wnosili wszak opłaty na fundusz remontowy i mieli prawo z niego skorzystać na równi z innymi mieszkańcami. Zapisy tej nowelizacji nie były na tyle precyzyjne, że użytkownicy ci w większości stale byli na końcu kolejki osób oczekujących na refundację. To zostało obecnie usunięte – z pewną dozą sarkazmu można powiedzieć, że stali się pełnoprawnymi „kolejkowiczami”. Nawiasem mówiąc obecnie kolejki te są już niewielkie, a w niektórych osiedlach nie ma ich już wcale. Po uwzględnieniu kilku drobnych raczej poprawek i uzupełnień Rada ten „Regulamin...” przyjęła. 

 

W końcowej części posiedzenia Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia służebnością nieruchomości w osiedlach Giszowiec i Śródmieście. Ponadto podjęto uchwałę o przystąpieniu KSM do tworzonej właśnie Izby Gospodarki Nieruchomościami.


W listopadzie tematem wiodącym w pracy Rady będzie współpraca przy tworzeniu założeń do aktualizacji Strategii Ekonomicznej Spółdzielni na lata 2014-2023.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)