2020-05-26

Pandemia niespodziewanie zagraża także ciepłu i wodzie

Musimy uchronić systemy indywidualnych rozliczeń !

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Mamy wszyscy świadomość, że przyszło nam żyć w – niespotykanej dotąd – silnie stresującej atmosferze, stworzonej przez permanentne poczucie zagrożenia zdrowia i życia toksycznym koronawirusem. Równolegle mamy świadomość, że zagrożenia te na pewno miną, ale w terminie bliżej nieokreślonym i z pozostawieniem trudnych jeszcze do oszacowania skutków. W tych trudnych czasach z uznaniem i szacunkiem odnieść się trzeba do prezentowanej na co dzień społecznie odpowiedzialnej postawy większości członków naszej spółdzielczej społeczności – do mieszkańców i pracowników Spółdzielni. Mam tu na myśli dostosowanie swoich codziennych zachowań i działań do nowych norm oraz zasad wynikających z wprowadzonych w trybie nagłym ograniczeń, obowiązków oraz zakazów i nakazów.

 

Nasze zdyscyplinowane działania mają zapobiegać w konieczny, możliwy i dostępny sposób rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Wprowadzony przez władze państwa stan zagrożenia epidemicznego odmienił relacje społeczne i gospodarcze praktycznie we wszystkich obszarach. Produkcja, usługi, transport, handel, ochrona zdrowia, turystyka, rekreacja i można by wymieniać bez końca kolejne obszary objęte obostrzeniami i ograniczeniami.

 

W naszym przypadku dotyczą one zredukowania kontaktów bezpośrednich pracowników z mieszkańcami do praktycznie tylko sytuacji awaryjnych i bezwzględnie koniecznych oraz realizowania obsługi technicznej i remontowej zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów z wyłączeniem możliwości realizacji działań wymagających wejścia do zamieszkałych lokali. Im dłużej trwają ograniczenia, tym mniej zostaje czasu na wykonanie zaplanowanych prac remontowych i konserwacyjnych. Mamy wprawdzie nadzieję, że zwiększona intensywność prac, po rozluźnieniu ograniczeń, pozwoli nam nadrobić utracony czas i zrealizować większość zakładanych robót, jednak nie będzie to łatwe.

 

Priorytetowo traktowane będą te prace, które dotyczą bezpiecznego użytkowania lokali, budynków i infrastruktury. Mam tu na myśli między innymi przeprowadzenie koniecznych przeglądów okresowych, takich jak przeglądy szczelności instalacji i sprawności urządzeń gazowych, sprawności oraz drożności przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, sprawności instalacji elektrycznych itd. Dla wykonania tych prac konieczne jest wejście realizujących je osób do lokali mieszkalnych, co z istoty rzeczy musi być (i jestem przekonany, że jest) dla wszystkich użytkowników lokali zrozumiałe.

 

Bardzo sobie ceniąc Państwa zdrowie i życie – by jednak je chronić – trzeba zrobić te obowiązkowe i konieczne przeglądy. Jestem przekonany, że ekipy wykonujące przeglądy będą mogły liczyć na zrozumienie i współdziałanie użytkowników lokali (w dobrze pojętym ich własnym interesie) przede wszystkim przez udostępnienie pomieszczeń. O terminach koniecznych do zrealizowania przeglądów i prac wszyscy zostaną poinformowani w ogłoszeniach podawanych z wyprzedzeniem.

 

Z zupełnie innych powodów – w perspektywie kilku najbliższych tygodni – niezbędne staje się także rozpoczęcie wymiany w lokalach wodomierzy i nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania. Tych robót niestety również nie da się wykonać bez wejścia monterów do mieszkań, bo tam przecież fizycznie te urządzenia się znajdują.

 

W tym roku musimy przeprowadzić wymianę urządzeń, aby móc kontynuować indywidualne rozliczanie kosztów ciepła i wody. Trudno wręcz sobie wyobrazić, że nagle mielibyśmy z tego zrezygnować czy chociażby rozliczenia indywidualne zawiesić na jakiś czas. Na rok, a może dłużej ?

 

O trwałości podzielników elektronicznych i nakładek radiowych wodomierzy decydują ich baterie. Trwałość baterii litowych wynosi zasadniczo 10 lat plus 1 rok „rezerwy". Nie oznacza to gwarantowania funkcjonowania przez 11 lat, mimo że prosta arytmetyka na to wskazuje. Ten „rezerwowy" rok to strefa bezpieczeństwa dla zachowania ciągłości pracy urządzenia w przypadku podzielników i systemu komunikacji z urządzeniem kiedy mówimy o wodomierzach. Tak czy owak oba terminy koniecznej wymiany przypadły na rok 2020. Tymczasem mamy pandemię, ograniczenia formalne i nieformalne czyli, co zrozumiałe w takich okolicznościach, pojawiający się strach przed zakażeniem.

 

Przetarg na dokonanie wymiany, jaki był przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku, a następnie podpisane umowy, takich sytuacji nie zakładały. To oczywiste. Opracowany dość szczegółowo plan wymian zakładał nawet możliwe przyspieszenie rozpoczęcia wymian w kolejnych osiedlach odpowiednio o miesiąc. W marcu br. stało się jasne, że trzeba raczej opóźnić niż przyspieszać, ale niestety przypadające ostateczne terminy wymian są nieuchronne.

 

Dlaczego musimy wymienić wodomierze ? Po prostu, aby dalej móc rozliczać wodę indywidualnie.

 

Ustawowy obowiązek wymiany legalizacyjnej wodomierzy powstaje co 5 lat. W dniu 31 grudnia br. wszystkie wodomierze tracą formalnie ważność legalizacji. Od 1 stycznia 2021 przestaną być urządzeniami pomiarowymi w rozumieniu ustawy Prawo o miarach. Nakładki radiowe wodomierzy wobec tego, o czym pisałem powyżej (w wyliczeniu 10+1), mogą służyć do 2025 r. Natomiast wodomierze utracą funkcje urządzenia pomiarowego posiadającego ważne cechy legalizacyjne.

 

Czy musimy wymienić podzielniki elektroniczne w 2020 roku ?

 

Tak, podzielniki z nakładkami radiowymi duńskiej Firmy Brunata, Futura+ zostały wprowadzone do powszechnego stosowania w lokalach KSM w roku 2010. W tym roku mija 10 lat i kończy się żywotność ich baterii. Muszą być wymienione, jeżeli chcemy utrzymać indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania. W przeciwnym wypadku, zgodnie ze wskazanymi już przepisami prawnymi – rozliczanie zużycia wody odbywa się ryczałtowo.

 

Wskazane i pożądane jest przeprowadzenie wymiany podzielników poza sezonem grzewczym czyli potencjalnie w okresie od czerwca do września (z możliwymi odchyleniami). Wymiany wodomierzy i podzielników, podobnie jak to było wcześniej, odbywają się w zbliżonym czasie, ale niezależnie czyli praktycznie w różnych dniach i bez „robienia tłoku".

 

Użytkownicy lokali, które są wyposażone w ciepłomierze lokalowe i wodomierze, do tego usytuowane poza tymże lokalem, wszystkich tych problemów nie mają. Niestety instalacji poziomych (inaczej typu logo) mamy wciąż niewiele. Są w nie już wyposażone najmłodsze budynki (ulice Pułaskiego, Bohaterów Monte Cassino 22, 24, 26, Łabędzia 2, 4, 8, 10, Cyranek 1, 3, 5, 7, 9, Zgrzebnioka 8A, Lelków 12, 14, Domeyki 12).

 

Przygotowani jesteśmy do przeprowadzenia wymian tak, by pokrywały się one czasowo z aktualnie obowiązującym harmonogramem zakończenia okresów rozliczeniowych w osiedlach:

  • czerwiec – Superjednostka, Wierzbowa, HPR, Janów
  • lipiec – Centrum-I, Ligota, Ścigały, Szopienice, Gwiazdy
  • sierpień – Giszowiec, Zawodzie
  • wrzesień – Ściegiennego, Graniczna, Zgrzebnioka, Murcki
  • październik – Kukuczki, Śródmieście.

Obowiązywać będzie I. termin (główny) podany do Państwa wiadomości. Ogłoszenie ukaże się z 2-tygodniowym wyprzedzeniem na drzwiach wejściowych do budynku, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Spółdzielni. W przypadkach szczególnych, których oby było jak najmniej, Firma będzie proponować każdemu II. termin (dodatkowy). Po upływie tych dwóch terminów pozostanie już tylko indywidualne (własnym staraniem), umawianie się z Firmą, dzwoniąc na podany w ogłoszeniu telefon kontaktowy i niestety wówczas sam dojazd do lokalu będzie już odpłatny (koszt dojazdu: 30 zł).

 

Pozostaje mi poprosić Państwa o współdziałanie. Jeżeli chcemy, aby te prace przebiegły sprawnie czyli szybko i najlepiej w I terminie, to potrzebna jest obopólna współpraca. Firma realizująca musi dotrzymywać ustalonych szczegółowych terminów wymian, ale i Państwo, jestem o tym przekonany, ze swojej strony wyjdziecie monterom naprzeciw, w dobrze pojętym własnym interesie. Moje przekonanie wynika z oczywistości faktu, iż wszyscy chcą utrzymania korzystnego finansowo dla użytkowników, funkcjonującego w naszych zasobach (od ponad ćwierćwiecza), indywidualnego rozliczania za zużytą wodę i ciepło. Systemy indywidualnych rozliczeń mogą funkcjonować jedynie dzięki sprawnym, legalizowanym urządzeniom tj. wodomierzom lokalowym i nagrzejnikowym podzielnikom kosztów ogrzewania.

 

Wyrażam nadzieję i przekonanie, że obie strony będą dążyć do tego, aby proces wymiany urządzeń został przeprowadzony z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, z zastosowaniem indywidualnych środków ochrony, a także aby czas wymiany był jak najkrótszy. Pomóżmy sobie nawzajem! Tym apelem kończę niniejszą informację. Zapewne nie jest to ostatnie słowo z mojej strony w tej kwestii i będę do niej wracał w kolejnych publikacjach.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)