2022-12-22

Mamy nowy

regulamin rozliczania kosztów ciepła

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Za oknami panuje prawdziwie zimowa aura, obfitująca śniegiem i mrozem – z jednej strony wyczekiwana i budząca sentymentalne skojarzenia, tym bardziej w wyjątkowym okresie magicznych świąt niezmiennie kojarzonych ze spotkaniami w gronie rodziny i bliskimi osobami. To jednak nie jedyne skojarzenia i myśli, bo są też troski i obawy między innymi o to, jak nam się uda przejść przez okres zimowy mając na względzie przede wszystkim zdrowie, ale i zabezpieczenie naszych potrzeb bytowych, czyli w ciepło, prąd, gaz i wodę. Po pierwsze są to obawy o to, czy dostawy będą niezakłócone, a po drugie o to, jak duże będą koszty związane z zaspokojeniem tych potrzeb.


Okoliczności ekonomiczne, gospodarcze i polityczno-społeczne dają powody do niepokoju, ale wszyscy zachowujemy nadzieję na to, że choć nie będzie łatwo, to jednak uda nam się przetrwać trudne czasy. Warto w trudnych chwilach pamiętać o refleksji trafnie ujętej w bardzo znanej piosence popularnego niegdyś zespołu (cytuję) „a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój"(...).Trzeba być dobrej myśli, że i tym razem tak będzie, czego Państwu i sobie życzę.


Wracając do formuły rubryki „gorący temat" tematem dzisiejszego felietonu jest świeża i jeszcze gorąca informacja o tym, że 15 grudnia br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę zatwierdzającą treść nowego regulaminu ustalającego zasady rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obowiązującego od dnia podjęcia uchwały. Kontynuując dotychczasową praktykę cała, kompletna treść nowego regulaminu, jest wydrukowana i opublikowana w formie odrębnej „wkładki" do grudniowego numeru naszego miesięcznika „Wspólne Sprawy", a także zamieszczona na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl. Korzystając z równoczesnej publikacji pełnej treści regulaminu oraz z konieczności ograniczonej objętości materiału przeznaczonej na ten felieton, nie będę szczegółowo omawiał treści poszczególnych zapisów. Trzeba też zwrócić uwagę na to, iż nowy „Regulamin rozliczania kosztów ciepła w KSM" bazuje w lwiej części na treści poprzedniego regulaminu, a tylko kilka koniecznych zmian i uzupełnień ma swoje uzasadnienie w zmianach prawa energetycznego i przepisów wykonawczych. Ustawowy termin uchwalenia nowego regulaminu przez Spółdzielnię zawierającego ten zakres zmian (ustawowo obligatoryjnych) upływa 24 grudnia 2022 roku, a więc został on przez Radę Nadzorcza i Zarząd dotrzymany.


Pozostałe zmiany (nieobligatoryjne) zawierają zapisy o charakterze prawno-organizacyjnym, których wprowadzenie jest podyktowane wnioskami od użytkowników i komórek organizacyjnych Spółdzielni, realizujących rozliczenia w praktyce, a których wprowadzenie ma na celu doprecyzowanie poprzednich zapisów pochodzących z dotychczasowego Regulaminu funkcjonującego od 24.01.2012 roku.


W zakresie zmian ustawowych mających wpływ na treść nowo uchwalonego Regulaminu istotna jest nowelizacja przepisu art. 45c ustawy Prawo energetyczne, który nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązek bezpłatnego udostępnienia przynajmniej raz w roku informacji o bieżących kosztach zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali, bez względu na to w jaki sposób są te koszty rozliczane. Jeżeli poszczególne lokale są rozliczane za pomocą ciepłomierzy lub podzielników albo wodomierzy z funkcją odczytu zdalnego, wówczas ciąży na nim obowiązek jedynie umożliwienia uzyskania takich informacji raz w miesiącu, co należy rozumieć, że powinny one być udostępniane jedynie w przypadku wystąpienia o to przez danego użytkownika. W naszym przypadku informacja o kosztach zakupu ciepła w całym nadal obowiązującym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym pozostaje bez zmian.


Aktem wykonawczym do ustawy Prawo Energetyczne jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 9 grudnia 2021 r., ogłoszone także 9.12.2021 r., z datą wejścia w życie 24 grudnia 2022 r. Przewiduje ono w §12, że właściciel lub zarządca budynku dostosowuje regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku, gdy zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w §9 oraz §10. Przy uwzględnieniu powołanego Rozporządzenia powstała dodatkowo konieczność wprowadzenia do Regulaminu i zdefiniowania: - wartości maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym, - wartości minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w okresie rozliczeniowym.


Szanowni Państwo – te nowe pojęcia wprowadzone Rozporządzeniem i obligatoryjnie obowiązujące nie są szerzej opisane, tzn. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wskazało metody (wzoru) do wyliczenia tych wartości, trudno więc było znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie „co autor miał na myśli" i do dziś ze strony MKiŚ jej niestety brak, pomimo kierowanej do niego licznej korespondencji ze strony zarządców nieruchomości. Problem ten przeanalizowała Politechnika Lubelska, a wyniki swoich badań przesłała do ministerstwa z wnioskiem o zajęcie stanowiska, ale dotąd bez rezultatu (przynajmniej nie jest znane publicznie takie stanowisko). Po zapoznaniu się z wynikami analiz przeprowadzonych przez specjalistów z branży ciepłowniczej z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej postanowiliśmy zaufać tym autorytatywnym badaniom i wnioskom z nich płynącym.


Analitycy na bazie przeprowadzonych obliczeń uznali że prawidłowe jest zastosowanie wartości minimalnej (...) jako 0,50-krotności średniego kosztu zakupu ciepła zużywanego w lokalu w danej jednostce rozliczeniowej natomiast analogicznie wartość maksymalną jako 2,50-krotność znajduje uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych badań i obliczeń. Ten element obligatoryjnie obowiązujących zmian siłą rzeczy jest najbardziej – delikatnie rzecz ujmując – nowatorski i dlatego w regulaminie przewidziano jego wejście w życie dopiero przy rozliczeniach za okres rozliczeniowy 2023/24 oraz jednocześnie obniżając minimalną wartość kosztów zakupu ciepła (...) do poziomu 0,40-krotności średniego kosztu w jednostce rozliczeniowej. Jest to korzystniejsze rozwiązanie dla osób zużywających mniejsze ilości ciepła. Zapisy wyczerpujące ten ustawowy obowiązek odnajdziecie Państwo w treści ust.2 §20. Powyższe określenia zawiera §9 pkt. 2 lit. b wskazanego Rozporządzenia, odnoszący się do zakresu informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla użytkowników lokali zaopatrywanych w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku wielolokalowym przekazywanych użytkownikom lokali. Będą one miały zastosowanie do treści informacji przekazywanych użytkownikom lokali w rozliczeniu dwunastomiesięcznych kosztów zakupu ciepła.


Kolejną zmianą „wymuszoną" przez ustawę Prawo Energetyczne i akty wykonawcze, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest zmiana sposobu wyliczania części wspólnej kosztów ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Stało się niemożliwe rozliczanie tej części opłaty według ilości osób zamieszkałych w lokalu tak, jak stosowaliśmy to do tej pory, ponieważ za prawnie obowiązującą podstawę do obliczania tej części opłaty stała się powierzchnia użytkowa lokalu lub jego kubatura. W naszym regulaminie przyjęliśmy że mniej kontrowersyjna (choć nie bezdyskusyjna) jest powierzchnia lokalu. No cóż, niektóre uregulowania ustawowe nie pozwalają na autonomiczne regulacje w wewnętrznych regulaminach.


Powyższe zmiany musiały znaleźć się w nowym regulaminie z mocy ustawy i aktów wykonawczych, natomiast poniżej opisana zmiana ma już charakter fakultatywny, ale w naszej ocenie poprawi czytelność dokonywanych rozliczeń kosztów zakupu ciepła wyraźnie je oddzielając od rozliczeń innych elementów kosztów związanych z jego dostawą do lokali a rozliczanych w tych samych okresach i od lat u nas stanowiących umowne koszty c.o. oraz c.w.u. W protokole z lustracji problemowej dokonanej na wniosek Rady Nadzorczej KSM w 2022 roku. dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła za okres rozliczeniowy 2020/21 zalecono dodatkowo przeprowadzenie analizy prawnej obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, w szczególności dotychczasowego §13 ust.1, przy uwzględnieniu przepisu art. 45a ust. 4 prawa energetycznego i dokonanie wyraźnego rozdzielenia opłaty związanej stricte z kosztami zakupu ciepła od opłaty dotyczącej kosztów utrzymania własnej infrastruktury ciepłowniczej oraz od kosztów zarządu ogólnego, a także kosztów dokonywanych rozliczeń i legalizacji ciepłomierzy. Wnioski z lustracji były podstawą do bardziej precyzyjnego niż dotychczas ustalenia treści §11 Regulaminu treści, ale też przygotowania nowej szaty graficznej druków rozliczeń, jakie znajdą zastosowanie do rozliczeń, które Państwo otrzymacie po zamknięciu okresu grzewczego 2022/23.


Szanowni Państwo – zachęcam do lektury nowego Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM i mam nadzieję, że poprzez zmiany, uzupełnienia i doprecyzowanie stał on się bardziej czytelny i zrozumiały, ale wcale nie twierdzę, że ta lektura będzie łatwa, bo i materia w nim regulowana jest trudna i skomplikowana.


Wszystkim Państwu życzę spokojnych, radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w Nowym 2023 Roku.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)