2024-03-18

Lustracja KSM zakończona bez uwag

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lutym 2024 roku rozpoczęło się od kwestii lustracji KSM za lata 2020 - 2022. Gościem Rady Nadzorczej był Jarosław Dragon (Lustrator uprawniony KRS nr 6324/2017), który przeprowadził badanie lustracyjne Spółdzielni na podstawie Upoważnienia nr 37/2023 Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 29.08.2023 roku.


Lustrator poinformował, że lustrację pełną przeprowadzał w okresie od 4 września 2023 roku do 27 grudnia 2023 roku, w zakresie obejmującym działalność Spółdzielni za lata 2020-2022. Lustracją objęte zostały podstawy prawno-statutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe Spółdzielni w zakresie:

 

  • realizacji wniosków polustracyjnych z działalności Spółdzielni w latach 2017-2019,
  • procesów zarządzania i funkcjonowania Spółdzielni w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
  • zasad organizacji i funkcjonowania organów Spółdzielni,
  • zarządzania nieruchomościami Spółdzielni.

Spółdzielnia udostępniła żądane dokumenty, a Zarząd i pracownicy udzielili niezbędnych wyjaśnień. Lustracja wykazała, że: podstawami prawnymi działalności Spółdzielni były aktualne przepisy, postanowienia Statutu i regulaminów wewnętrznych.


Dokumentacja członkowska i pracownicza prowadzona była prawidłowo, działalność organów samorządowych była prawidłowa, Spółdzielnia prowadziła działalność wynikającą z ustaleń Statutu oraz terminowo i prawidłowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, a umowy o roboty, dostawy i usługi zabezpieczały interesy Spółdzielni i jej członków. Działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo poprzez racjonalną politykę gospodarczą i finansową w interesie członków i mieszkańców, zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami wewnętrznymi.


Wniosków polustracyjnych nie sformułowano. Powiadamia o tym skierowany 22.01.2024 roku do Spółdzielni List polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Z jego treścią na swoim posiedzeniu zapoznała się wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej, a na plenarnym posiedzeniu cała Rada. W związku z brakiem uwag polustracyjny Rada przyjęła List polustracyjny do wiadomości.


W kolejnym punkcie obrad Rada Nadzorcza debatowała nad przedłożoną przez Zarząd informacją dotyczącą przewidywanego wykonania planu za 2023 rok (mówiące o tym sprawozdanie okresowe udostępniono już wszystkim członkom KSM w przygotowanych na Zebrania Osiedlowe dodatkach do spółdzielczego miesięcznika Wspólne Sprawy) i nad przyjęciem „Planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2024 rok".


Dokumenty te omawiały z wyprzedzeniem i opiniowały na wspólnym posiedzeniu cztery komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Inwestycyjno-Techniczna oraz Społeczno-Kulturalna.


Debata na forum całej Rady zakończyła się przyjęciem opinii o prawidłowym prowadzeniu zadań gospodarczo-finansowych KSM za 12 miesięcy 2023 roku, z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów organizacyjnych, mając na uwadze niezbędne potrzeby i interesy ekonomiczne Spółdzielni. Rada Nadzorcza uznała, że uzyskane w 2023 roku wyniki w podstawowych składnikach Zbiorczego planu gospodarczego KSM za 12 miesięcy 2023 roku jak: zadania rzeczowe, nakłady inwestycyjne, fundusz interwencyjny, fundusze remontowe część „A" i część „B", eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w osiedlach, zatrudnienie i płace, są wynikami gwarantującymi stabilność funkcjonowania Spółdzielni.


Następnie Rada Nadzorcza zaakceptowała i jednomyślnie przyjęła przedłożone przez Zarząd: „Informacje w zakresie przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 12 miesięcy 2023 roku" oraz projekt „Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2024 rok".


Zwieńczeniem obrad Rady Nadzorczej było omówienie projektu „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2023 rok". Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 29.02.2024 roku pozytywnie zaopiniowało treść tego sprawozdania i nie wniosło do niego żadnych uwag. W konkluzji Rada Nadzorcza jednomyślnie (22 głosy za), przyjęła treść sprawozdania i rekomenduje zbliżającemu się Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tegoż „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2023 rok".


W imieniu Rady Nadzorczej – z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – składam wszystkim Członkom, Mieszkańcom KSM najserdeczniejsze życzenia pokoju ducha i radości z nadchodzącej wiosny.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)