2024-03-18

Katowice, 18.03.2024 r.

 

LIST OTWARTY
DO INICJATORÓW POWOŁANIA
STOWARZYSZENIA NASZA SPÓŁDZIELNIA TO MY
ORAZ CZŁONKÓW KSM


W związku z pojawieniem się ulotki sygnowanej przez Panów Waldemara Kossakowskiego i Rafała Zdebla zawierającej propozycję dla mieszkańców osiedli KSM powołania Stowarzyszenia Nasza Spółdzielnia To MY dla reprezentacji przyszłych członków stowarzyszenia stwierdzamy, że inicjatywa ta nie jest podjęta w interesie osób, do których jest adresowana i wskazuje na brak wiedzy w przedmiocie postulowanych celów.


Wyjaśniamy, że spółdzielnia mieszkaniowa ustawowo działa BEZDOCHODOWO w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i wysokość opłaty za korzystanie z lokali ustalana jest w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów ponoszonych na ich utrzymanie (podatki, ubezpieczenia, administrowanie, bieżąca eksploatacja i inne). Koszty te to przeciętnie 20 - 30 % tej opłaty. Pozostałe koszty to tzw. media: woda, ścieki, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, odbiór śmieci, a także eksploatacja gniazd rtv, ubezpieczenie indywidualne lokalu itd.


Koszty ciepła, wody, jak i energii elektrycznej są opłatami NIEZALEŻNYMI od Spółdzielni, a ceny dla nich są określane w taryfach dostawców zatwierdzanych przez właściwe urzędy, czyli: dla ciepła i energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dla wody i ścieków przez Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie. Koszty gospodarki odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) ustala Miasto Katowice.


Zatem ceny i stawki opłat za tzw. media oraz warunki ich stosowania określone w taryfach przedsiębiorców energetycznych NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM bez względu na to, czy odbiorca jest podmiotem zbiorowym czy indywidualnym. Spółdzielnia ma natomiast prawny obowiązek zawarcia umów o dostawę medium niezbędnego do eksploatacji lokali, wyposażenia lokali w wodomierze oraz podzielniki kosztów ciepła lub ciepłomierze, określenia zasad podziału kosztów, rozliczania ich pomiędzy użytkownikami lokali, dokonywanie odczytów zużycia, powiadomień o ich wyniku oraz okresowym rozliczeniu kosztów, a także ustalania zaliczek na kolejny okres rozliczenia. To w następstwie rodzi konieczność ponoszenia przez mieszkańców kosztów tych rozliczeń.


Rodzi się zatem pytanie co proponują negocjować Panowie Waldemar Kossakowski i Pan Rafał Zdebel? Likwidację Urzędu Regulacji Energetyki? Likwidację monopolu państwowego gospodarki wodnej? Urynkowienie cen wody i odprowadzania ścieków? Likwidację monopolu energetycznego dostawców? Pozbawienie samorządu lokalnego ustawowego prawa do ustalania opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi?


Opłaty za lokale w KSM to w 70% - 80% koszty niezależne od Spółdzielni. Jednocześnie koszty tzw. eksploatacji (w rozumieniu kosztów obsługi zarządzania nieruchomościami) wzrosły w ostatnim roku średnio o 12% tj. poniżej wskaźnika inflacji. Stawki odpisów na fundusz remontowy wzrosły w części A jedynie o wskaźnik inflacji 14,4% zgodnie z zasadą regulaminową, a część B średnio o 2,2% zgodnie z uchwałami Rad Osiedlowych w celu realizacji zaplanowanych robót.


Cel grupy inicjatywnej w postaci obniżenia składki remontowej oznacza REZYGNACJĘ Z PLANÓW REMONTÓW KAPITALNYCH I BIEŻĄCYCH przyjętych przez Walne Zgromadzenie i Rady Osiedli. Obniżenie stawki odpisu na fundusz remontowy oznaczałoby np. rezygnację z programu likwidacji betonowych balustrad balkonowych (realizowanego obecnie między innymi na os. im. Jerzego Kukuczki), wymiany zużytych wind, wstrzymanie termomodernizacji elewacji i innych planowanych centralnie zadań określonych w uchwalanej przez Walne Zgromadzenie Strategii Ekonomicznej KSM aktualizowanej corocznie.


PROGRAM FOTOWOLTAIKI nie jest dla Spółdzielni nowością, gdyż już zaplanowano, przeprowadzono audyty oraz wykonano pierwszy etap wymaganych prac projektowych fotowoltaiki dachowej w 39 budynkach zarządzanych przez KSM. W ramach funduszu remontowego zaplanowane zostały środki finansowe na ten cel, tym niemniej monitorowane są pojawiające się zewnętrzne źródła wsparcia dla odciążenia mieszkańców z części kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych. W tym zakresie podjęto działania i uzyskano już dla 12 budynków gwarancje dofinansowania z uzyskanych grantów ze środków bezzwrotnych z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.


Samorząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapewnia reprezentację wszystkim jej członkom, a ustawa spółdzielcza i Statut Spółdzielni gwarantują RÓWNE PRAWA CZŁONKOWSKIE, bez względu na posiadaną przez nich wielkość udziału we własności nieruchomości wspólnej. Dziś każdy członek Spółdzielni może kandydować w wyborach i wybierać swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. Wybrani reprezentanci są po upływie kadencji weryfikowani w kolejnych wyborach. Wybrani do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli członkowie pozostają w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami odbywając dyżury w siedzibach administracji osiedlowych i siedzibie Spółdzielni. Do dyspozycji członków pozostają też członkowie Zarządu. To mamy już dziś, a co nam chcą zaproponować Pan Waldemar Kossakowski i Pan Rafał Zdebel?


Proponowana przez obu Panów zmiana sposobu zarządzania może oznaczać dla mieszkańców to, że o ich sprawach będą decydowali nie oni sami, wszyscy na równych prawach, ale właściciele lokali mający przewagę w ilości nabytych lokali. Jeżeli mieszkańcy nie chcą, aby o ich sprawach decydowali właściciele posiadający większość udziałów i skupujący obecnie w tym celu mieszkania spółdzielcze, to powinni się zastanowić nad postulatami o „zakładanie wspólnot", w szczególności rozważyć czyje interesy mają tutaj być w rzeczywistości realizowane.


Panowie Waldemar Kossakowski i Rafał Zdebel nie dali się dotąd poznać jako uczestnicy samorządu spółdzielczego lub znawcy zagadnień zarządzania nieruchomościami, co może rodzić wątpliwości co do ich wiarygodności i znajomości tematu. WYKAZUJĄ BRAK ŚWIADOMOŚCI, że ewentualnie utworzona wspólnota startuje od zera z funduszem remontowym ponieważ spółdzielnia zgodnie z obowiązującym prawem musi go rozliczyć w całości z każdym z osobna właścicielem.


Przy zmianie sposobu zarządzania jeśli będzie stan funduszu na „plusie" spółdzielnia jest zobowiązana go zwrócić udziałowcom, ale jeśli będzie na „minusie" to właściciele muszą pozostałym spółdzielcom go spłacić. Zabezpieczeniem ewentualnego koniecznego kredytu we wspólnocie będą obciążenia poszczególnych udziałowców wspólnoty, podczas gdy w spółdzielni zabezpieczeniem ewentualnych kredytów jest mienie wspólne.


Ulotka Panów Waldemara Kossakowskiego i Rafała Zdebla dowodzi, że są osobami całkowicie niezorientowanymi oraz negatywnie nastawionymi do spółdzielni mieszkaniowych. Tymczasem powszechnie wiadomo, że na negacji i atakowaniu wszystkiego – nic dobrego nie stworzono.


Z poważaniem
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

List powyższy przekazujemy adresatom oraz publikujemy na stronie internetowej KSM www.ksm.katowice.pl – zakładka wiadomości.


UWAGA: przekazywanie przez Państwa własnych danych wrażliwych (imię, nazwisko, adres) bez określenia zasad dysponowania nimi może rodzić trudne do określenia skutki dlatego proponujemy roztropne rozważenie takich działań.     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)