2016-02-12

Kosztowne nawiewniki, podgrzewacze do kontroli

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Spełniły się życzenia dziatwy szkolnej i miłośników narciarstwa. W styczniu nastała wreszcie zimowa aura. Temperatura w dzień była minusowa a w nocy spadała nawet do kilkunastu kresek poniżej zera. Trwało to niespełna miesiąc i na pewno nie zaważy na odczuwalnym wzroście rachunku za ciepło w sezonie grzewczym 2015/2016. W Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązuje zasada ustalania zaliczek na koszty ciepła w oparciu o koszty z okresu podlegającego właśnie rozliczeniu, powiększone o 15%. To zwiększenie zaliczek pokrywa jak dotąd apetyty dostawców ciepła i w kolejnych rozliczeniach okresów podawania ciepła, zwroty do wniesionych zaliczek na ogół przekraczają kwoty niedopłat. Wszystko przy założeniu, że pogoda nie sprawi dużej niespodzianki i nie nastąpi taka zima - jak to drzewiej bywało. Na pewno więc nie opłaty za dostarczone ciepło w obecnie trwającym jeszcze sezonie grzewczym, będą rzutować na stan naszych portfeli w nadchodzących miesiącach.


By pozostać jeszcze przy tych optymistycznych wieściach trzeba z satysfakcją stwierdzić, że kolejny już miesiąc spada poziom zadłużenia naszych mieszkańców we wnoszeniu opłat za korzystanie z lokali. W grudniu spadek ten był wyraźny. Na 31 grudnia 2015 roku zaległości te wyniosły 9 mln 858 tys. zł. Były więc niższe od tych z końca listopada o blisko 750 tys. zł. Jeżeli jeszcze uwzględnimy, że zaksięgowane w poczet zadłużenia były niedopłaty za media w wysokości 295 tys. zł, to otrzymamy wcale pokaźną kwotę, o którą zmniejszyło się to faktyczne zadłużenie. Na koniec roku osiągnęło ono poziom 7,26% naliczeń średniorocznych, czyli poniżej jednego miesiąca.

 

W strukturze typów lokali zaległości na 31 grudnia 2015 roku kształtowały się następująco:

  • mieszkania 6 mln 147 tys. zł,
  • garaże 118 tys. zł,
  • lokale użytkowe 938 tys. zł,
  • pawilony 2 mln 654 tys. zł.

 

Największy spadek zaległości odnotowano w grupie mieszkań, bo aż o 600 tys. zł.


Na styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd skierował 9 wniosków o pozbawienie praw członkowskich z uwagi na niewnoszenie opłat za korzystanie z lokalu. I tym razem w tej ilości 7 członków zlikwidowało swoje zadłużenie przed terminem posiedzenia. Tak więc Radzie przyszło rozpatrywać tylko dwa wnioski. W obu przypadkach Rada uznała wnioski za zasadne i podjęła uchwały o wykreśleniu z rejestru członkowskiego osób ich dotyczących.


Kolejne punkty porządku posiedzenia dotyczyły spraw organizacyjnych Rady. Koniec roku w każdej instytucji to składanie sprawozdań za okres miniony i określenie kierunków pracy na kolejny rok. Rada przyjęła sprawozdania z działalności w 2015 roku wszystkich Komisji branżowych. W sprawozdaniach tych stwierdzono pełne wykonanie założonych zadań. Przyjęto również plany pracy tych Komisji na rok 2016. Oddzielną pozycję stanowiło przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. Dokument ten będzie przyjmowany przez Walne Zgromadzenie. Ukaże się drukiem wcześniej jako dodatek do „Wspólnych Spraw". Termin Walnego Zgromadzenia nie jest jeszcze ustalony. Zapewne, jak w latach ubiegłych, ta najwyższa władza Spółdzielni zbierze się w drugiej połowie czerwca. Rada Nadzorcza sprawozdanie przyjęła, jednocześnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu tego sprawozdania. Jest to wymóg statutowy.


Na zakończenie posiedzenia omówiono sporo spraw organizacyjnych oraz zapoznano się z treścią korespondencji, która wpłynęła do Rady i zaakceptowano treść pism wychodzących.


Praca Rady Nadzorczej to nie tylko udział w posiedzeniach plenarnych. Większość żmudnej pracy wykonuje się w Komisjach branżowych, w których poszczególni członkowie Rady opracowują opinie do spraw przekazanych im do rozpatrzenia.


W styczniu Komisje rozpatrywały zmiany do dwóch regulaminów wewnętrznych. Pierwsza sprawa dotyczy zmiany finansowania zakładania nawiewników w istniejącej już w mieszkaniach stolarce okiennej. Druga objęcia kontrolą przez Serwis Techniczny odbiorników gazu, tj. kuchenek i łazienkowych podgrzewaczy wody.


Od kilku już lat na rynek trafia tylko stolarka okienna z tzw. nawiewnikami. Mieszkanie musi „oddychać". Nawet wentylacja hybrydowa, prezentowana ostatnio na łamach Wspólnych Spraw nie będzie działać bez możliwości wlotu powietrza z zewnątrz. A brak wentylacji – to złe samopoczucie domowników spowodowane niską zawartością tlenu w powietrzu i wilgoć, której konsekwencją bywa pleśń i zagrzybienia na mostkach termicznych czy całych ścianach. W zimie występuje dodatkowo tzw. „cofka". Zimne powietrze jako cięższe wtłacza się do mieszkań przewodami kominowymi. Wszystko jest wynikiem złej wentylacji. Skoro nie ma możliwości dostarczania świeżego powietrza z zewnątrz to nie ma mowy o zjawisku tzw. „komina".


Stolarka energooszczędna starszego typu jest zbyt szczelna, zwłaszcza ta z PCV. Niestety, właśnie taka przeważa w naszych zasobach. Oczywiście istnieje metoda modernizacji tych okien przez założenie nawiewników w stolarce istniejącej już w mieszkaniach. Koszt takiej usługi pokrywa aktualnie w całości użytkownik. Może właśnie to jest powodem małego zainteresowania tego typu usługą. Dlatego też władze Spółdzielni chcą zmienić tę zasadę. Finansowanie zabudowy nawiewników, jako elementu okien, pokrywać ma spółdzielnia analogicznie jak w przypadku stolarki właściwej, tj. w 75% z funduszu remontowego „B", a w 25% bezpośrednio użytkownik.


Druga kwestia dotyczy objęcia kontrolą Serwisu Technicznego również gazowych urządzeń grzewczych. Aktualnie do obowiązków Spółdzielni należy coroczna kontrola szczelności instalacji gazowej wewnątrz mieszkania. Urządzenia końcowe, a więc kuchenki i łazienkowe podgrzewacze wody, stanowią własność użytkownika lokalu i to on ma dbać o ich właściwy stan techniczny. Pięknie powiedziane. Szczególnie na dużą fachowość można liczyć w przypadku osób starszych. Niemal codziennie napływają z kraju wiadomości o zatruciach tlenkiem węgla – często ze skutkiem śmiertelnym. Ten trujący gaz zwany potocznie czadem, łączy się 256 razy chętniej z hemoglobiną niż życiodajny tlen. Dla niego nie ma więc już miejsca we krwi. Nawet niewielkie stężenie tlenku węgla w powietrzu prowadzi do takich tragicznych zdarzeń.


Czad powstaje skutkiem niecałkowitego spalania. Dotyczy to więc wadliwych przewodów kominowych w piecach opalanych paliwem stałym, jak i niesprawnych urządzeń grzewczych opalanych gazem ziemnym. A tych w naszej Spółdzielni jest znacząca ilość. Dlatego uznano za niezbędne objęcie również kontrolą grzejników gazowych. Takie kontrole odbywałyby się podczas tych corocznych przeglądów szczelności wewnętrznej instalacji gazowej. W przypadku stwierdzenia poważnej niesprawności urządzenie byłoby wyłączane z użytkowania. Usunięcie takiej niesprawności wymagałoby ściągnięcia serwisanta urządzenia bądź zlecenia wykonania naprawy przez nasz Serwis Techniczny. W przypadku starych pieców typu PG, powinno się dokonywać już raczej wymiany na nowoczesne piecyki typu Junkers, posiadające już zabezpieczenia uniemożliwiające z nich korzystania w przypadku braku odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu.


Oczywiście objęcie kontrolą urządzeń grzewczych przez Serwis Techniczny wymaga dodatkowych środków. Ich pozyskanie nie wymagałoby zwiększenia opłat przez mieszkańców. Wszystkie nasze osiedla posiadają niewielkie nadwyżki wpływów nad kosztami na tzw. eksploatacji. To z tych pieniędzy przekazywane byłyby stosowne kwoty na rzecz Serwisu. Bezpieczeństwo mieszkańców nie ma zresztą ceny. Obie te propozycje aktualizacji stosowanych regulaminów uzyskały pozytywną opinię branżowych Komisji. Nie powinno więc być żadnych przeszkód przy ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą. Nastąpić to winno w trakcie lutowego posiedzenia Rady. Tak więc Spółdzielnia nasza włącza się aktywnie w nurt dobrych zmian.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)