2020-06-05


Zasady i procedury organizacyjno-sanitarne dotyczące etapowego udostępniania placówek spółdzielczych do prowadzenia działalności społecznej, oświatowej o kulturalnej.

 

W aktualnej sytuacji epidemicznej oraz w okresie luzowania ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z chorobą koronawirusa Covid-19 wprowadza się do wiadomości i stosowania stopniowe wznawianie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej dla spółdzielców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej według zasad i procedur organizacyjno-sanitarnych dotyczących etapowego udostępniania placówek spółdzielczych. Przewiduje się częściowe uruchamianie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w czterech etapach.

 

I. ETAP (ZASADY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ETATOWYCH)

W TERMINIE OD 01.06.2020 r. DO 08.06.2020 r.

1. Dopuszcza się do pracy w placówkach spółdzielczych tylko tych pracowników, którzy wyrazili zgodę na dobrowolne badanie i posiadają ujemny wynik serologiczny z badań przesiewowych przeprowadzonych przez firmę Śląskie Laboratoria Analityczne, z którą Spółdzielnia zawarła stosowną umowę.
2. Kierownicy placówek spółdzielczych są zobowiązani do przygotowania optymalnego stanu porządkowego i sanitarno-higienicznego pomieszczeń i ich wyposażenia (usuniecie przedmiotów i sprzętów, których nie można zdezynfekować czy skutecznie uprać np. pluszowych zabawek).
3. W tym okresie należy przystosować ciąg komunikacyjny od wejścia do sali zajęciowej (wyznaczyć miejsce przy wejściu z informacją graficzną o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk i pomiarem temperatury, przygotować stolik z dozownikiem wypełnionym płynem dezynfekcyjnym do rąk oraz jednorazowymi ręcznikami papierowymi). Pozostałe pomieszczenia nie wykorzystywane do zajęć muszą być zamknięte.
4. Kierownicy placówek przygotują plany merytoryczno-finansowe działalności dotyczące miesiąca czerwca br. i założenia programowe dotyczące Akcji Lato 2020 r.
5. Pracownicy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej zobowiązani są do przygotowania propozycji zajęć do publikacji w mediach społecznościowych.
6. Dział PA wyposaży pracowników placówek spółdzielczych w środki ochrony osobistej:

  • przyłbice odchylane
  • maseczki i rękawiczki ochronne
  • środki do dezynfekcji rąk
  • środki do dezynfekcji powierzchni, blatów itp.
  • termometr bezdotykowy
  • ręczniki papierowe

II. ETAP (DOTYCZY SPOSOBÓW UDOSTĘPNIANIA PLACÓWEK SPÓŁDZIELCZYCH DO UŻYTKOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA UCZESTNIKÓW)

W TERMINIE OD 08.06.2020 r. DO DNIA 15.06.2020 r.

1. Udostępnia się placówki dla uczestników na zajęcia opiekuńczo-edukacyjne w formie stacjonarnej (okres rozeznania potrzeb i zakresu uczestnictwa dla planowanych działań w kolejnych terminach)
2. Wprowadza się zasadę nie łączenia zajęć dla dzieci i dorosłych:
W godz. od 13:30 do 14:00 - przed rozpoczęciem zajęć należy przewietrzyć placówkę, zdezynfekować przedmioty i wyposażenie do użytkowania i prowadzenia działalności tj. klamki, poręcze, blaty stołów, krzesła, przyciski świateł itp.
W godz. od 14:00 do 16:30 - odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W godz. od 16:30 do 17:00 - wprowadza się przerwę w zajęciach przeznaczoną na wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję przedmiotów i sprzętów.
W godz. od 17:00 do 19:30 - odbywać się będą zajęcia z zakresu kultury i sztuki dla dorosłych.
W godz. od 19:30 do 20:00 - po zajęciach należy przewietrzyć placówkę, zdezynfekować przedmioty i wyposażenie, które były użytkowane w trakcie prowadzenia działalności tj. klamki, poręcze, blaty stołów, krzesła, przyciski świateł itp.

3. Osoby wchodzące do placówki winny poddać się pomiarowi temperatury (temperatura do 37,2oC pozwala na udział w zajęciach) oraz mieć zasłonięte usta, nos i zdezynfekowane dłonie. Podczas wykonywania pomiaru temperatury ciała należy przestrzegać odpowiednich odstępów, a pracownik wykonujący pomiar zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo dezynfekcji termometru.
4. Uczestnicy zajęć, a dla dzieci i młodzieży - rodzice lub opiekunowie prawni, zobowiązani będą złożyć oświadczenie, że nie chorują na Covid-19, nie przebywają na kwarantannie itp. oraz wyrażają zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała itp.(zał. nr 1a i 1b). W przypadku nie podpisania oświadczenia lub wystąpienia wskazań chorobowych uczestnik zajęć nie może być wpuszczony do placówki.
5. W trakcie zajęć powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami (min. 1,5 m) co będzie wyznacznikiem liczby uczestników w poszczególnych placówkach.
6. Podczas przeprowadzania zajęć pracownicy spółdzielczych placówek zobowiązani są do stosowania przyłbicy lub maseczki oraz rękawiczek ochronnych i niezbędnej dezynfekcji rąk.
7. Uczestnicy zajęć mają być wyposażeni we własne materiały ochrony osobistej, które po zakończeniu pobytu w placówce zabierają ze sobą (zabronione jest ich wyrzucane do kosza na śmieci w placówce)
8. Placówka spółdzielcza nie zabezpiecza posiłków i napoi dla uczestników zajęć. Wnoszone przez nich środki spożywcze winny być w oznakowanych pojemnikach.

 

III. ETAP (DOTYCZY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W FORMIE STACJONARNEJ ORAZ POZA PLACÓWKĄ SPÓŁDZIELCZĄ)

W TERMINIE OD 15.06.2020 r. DO 28.06.2020 r.

1. W tym terminie nadal obowiązują warunki sanitarno-higieniczne i zasady dystansu społecznego według wytycznych głównego inspektora sanitarnego oraz nakazy i zalecenia władz państwowych i samorządowych.
2. Od tego dnia dopuszcza się organizację form wyjściowych i wyjazdowych uzgodnionych z Działem Społeczno – Kulturalnym oraz udostępnia się inne pomieszczenia w placówkach na specjalistyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów etatowych lub na umowę zlecenie.
3. Kierownicy placówek przedstawiają do zatwierdzenia plany Akcji Lato 2020 r. w ujęciu miesięcznym z zakresie merytorycznym i finansowym.

 

IV. ETAP (DOTYCZY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W FORMIE STACJONALRNEJ ORAZ POZA PLACÓWKĄ SPÓŁDZIELCZĄ NA OKRES WAKACJI LETNICH )

W TERMINIE OD 29.06.2020 r. DO 31.08.2020 r.

1. Od dnia 29.06.2020 r. wprowadza się inaugurację Akcji Lato 2020 r., wraz ze zmianą godzin pracy placówek na ranne i popołudniowe według harmonogramów pracy pracowników etatowych i według zasad organizacyjno-sanitarnych przyjętych w poprzednich etapach.
2. W przypadku wystąpienia niestandardowych sytuacji lub zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz uczestników działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w formie telefonicznej, a następnie notatki służbowej.

 

Do pobrania:

 

Oświadczenie zgody dla dzieci i młodzieży


Oświadczenie zgody dla dorosłego uczestnika zajęć     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)