2018-01-11

Spółdzielczość mieszkaniowa w świetle CSR

 

Spółdzielczość jest ważnym elementem światowego systemu społeczno-gospodarczego. Stwarza szansę na wzrost aktywności zawodowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia, rozwoju demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Spółdzielnie oprócz zarządzania zasobami lokalowymi na uwadze mają także aspekty społeczne, wynikające z misyjności ich działania. O misyjności spółdzielczości mieszkaniowej i jej wpływie na gospodarkę i społeczeństwo mówi mgr Agata Kaczmarczyk – specjalista ds. pomocy członkom i wolontariatu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, miałam przyjemność przedstawić Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w kontekście ekonomii społecznej. W poszczególnych panelach wiele słyszałam o biznesie opartym na kapitale finansowym. Przy tej okazji zaobserwowałam, że w panelowych dyskusjach o przedsiębiorczości pojawiał się też temat społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w panelach, dotyczących inteligentnego miasta, miejskiego czynnika SMART oraz gospodarki opartej na wiedzy. W wypowiedziach dotyczących problematyki biznesu wrażliwego społecznie opartego na zagadnieniach, takich jak zrównoważony rozwój, ekologia, czy pragmatyzm, poruszono kwestię inwestowania w niezaspokojone potrzeby i oczekiwania odbiorców. Zatem społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga świadomego wsłuchania się i dogłębnego zdiagnozowania problemów środowiska, w którym przedsiębiorcy zawodowo funkcjonują. Spojrzenie na biznes poprzez pryzmat czynnika społecznego pomaga i przeszkadza, ponieważ rodzi konflikt między tym czy zarabiać czy pomagać.

 

Spółdzielczość należy postrzegać na wielu poziomach: jako przedsiębiorców, zarządców, inwestorów, kreatorów systemu więzi lokalnych oraz życia społeczno-kulturalnego. Funkcjonuje w oparciu o XIX-wieczne zasady, które z modyfikacjami sformułowano w 1995 roku na Kongresie Międzynarodowego Związku Spółdzielców w Manchester. Wzięto pod uwagę takie zagadnienia, jak dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczną kontrolę członkowską, ekonomiczne uczestnictwo członków, autonomię i niezależność, kształcenie, szkolenie, informację oraz troskę o społeczność lokalną.

 

"W mojej opinii Polski Kongres Przedsiębiorczości jest doskonałą okazją, nie tylko do wymiany doświadczeń, ale także pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych dziedzin gospodarczych. Daje możliwość porównania w jaki sposób funkcjonują inni przedsiębiorcy oraz inspiruje do wprowadzenia w obszar działalności własnego przedsiębiorstwa konstruktywnych przemyśleń i zmian."

 

Międzynarodowe zasady spółdzielcze ułatwiają spółdzielniom zachować harmonię między altruizmem a egoizmem. Sprawiają, że solidarność ludzka jest silniejsza i trwalsza od kapitału finansowego. Dzięki swojej specyfice spółdzielnie tworzą instytucje zaufania społecznego i stanowią część składową lokalnych społeczności i ich gospodarek. Jednocześnie w zgodzie z wymogami ekonomii społecznej, zachowując spółdzielczy charakter, aktywnie kształtują świadomość swoich członków, ich postawy obywatelskie oraz wpływają na środowisko,w którym funkcjonują.

 

„Co-operatives Europe" – główna europejska organizacja spółdzielcza w roku 2009 oszacowała liczbę spółdzielni mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej na 137 tysięcy podmiotów spółdzielczych, liczbę członków na 108 milinów, które zatrudniają 4,7 miliona pracowników. Wyniki działalności spółdzielni mają znaczący wpływ na życie milionów członków i wielu obywateli na całym świecie. Gospodarki odnoszące największe sukcesy, np. w Finlandii, Szwecji i Szwajcarii mają duży udział sektora spółdzielczego i są pozytywnie oceniane za efektywność oraz wysokie standardy społeczne. O znaczeniu spółdzielczości w gospodarce światowej świadczy fakt otrzymania w tej dziedzinie nagrody A. Nobla przez E. Ostrom w 2009 r.

 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która rozpoczęła działalność 60 lat temu, jako korporacja członkowska oraz przedsiębiorstwo realizujące zadania w obszarze inwestycyjnym oraz gospodarczym. Skutecznie odnajduje się również w sferze zaspokajania potrzeb bytowych, kulturalnych i społecznych, respektując wszystkie zasady. Poprzez świadomie prowadzoną działalność spółdzielni w świetle ekonomii społecznej należy zaznaczyć, że jako jedna z pierwszych od roku 2005 w odpowiedzi na potrzeby zmniejszenia problemów społecznych wśród mieszkańców utworzyła w swoich strukturach Stanowisko ds. Pomocy Członkom. Misją tego stanowiska jest działalność społecznie pożyteczna polegająca na inicjowaniu i udzielaniu wielostronnego wsparcia mieszkańcom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wszystkim chcącym poprawić jakość własnego życia i świadomie rozwiązywać problemy.

 

Obszary działania tego stanowiska obejmują pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych trudnych sytuacji życiowych w oparciu o współdziałanie z wewnętrznymi jednostkami, jak również z jednostkami zewnętrznymi zatrudniającymi specjalistów z różnych dziedzin. Można wymienić taką problematykę jak, promocji i organizacja działalności wolontaryjnej i samopomocy sąsiedzkiej wśród społeczności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy koordynacja działań integrujących społeczność osiedlową, jak również działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Jako pracownicy w dalszym ciągu realizujemy zagadnienia z zakresu problematyki społecznej realizowanej przez spółdzielnię mieszkaniową w ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – w szczególności z zakresu pomocy członkom i wolontariatu. Działalność, dotycząca pomocy w rozwiązywaniu, łagodzeniu i zwalczaniu przyczyn oraz skutków różnych form wykluczenia społecznego, będących podstawą problemów życiowych mieszkańców wnosi lepszą jakość życia jednostek, co korzystnie wpływa na całe spółdzielcze środowisko.

Żródło: www.forum-przedsiebiorczosci.pl/spoldzielczosc-mieszkaniowa-swietle-csr/     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)