Klub Spółdzielczy KSM "Centrum"

ul. Grażyńskiego 9a

40-126 Katowice 

Telefon:

(32) 258-75-58

kom. 660-416-968

 

Kierownik Klubu: 

Irena Borówka

 

Klub czynny:

Poniedziałek     

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

- godz. 14:00 - 19:00

- godz. 14:00 - 20:00

- godz. 14:00 - 19:00

- godz. 14:00 - 20:00

- godz. 14:00 - 20:00

 

Uwaga! W czasie ferii zimowych klub czynny zgodnie z harmonogramem.

 


 

HARMONOGRAM IMPREZ - KLUB "CENTRUM"

Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

LUTY 2019

DATA, GODZINA NAZWA (TYTUŁ) IMPREZY, INFORMACJE DODATKOWE FORMA, ODPŁATNOŚĆ, ZAPISY

01.02.2019

piątek, godz. 11:00

Szlakiem zimowej aury - wędrówka leśnymi ścieżkami po Parku Leśnym na Muchowcu dla sympatyków spacerów i kijków nordic walking.

forma otwarta, bez odpłatności

prosimy o zabranie biletów KZK GOP

i kijków nordic walkink

03.02.2019

niedziela, godz. 17:00

Muzyka-Moja Miłość - wyjście na koncert do MDK „Koszutka".

forma otwarta, bez odpłatności
06.02.2019

13.02.2019

środa, godz. 14:00

Zimowy Pass - rozgrywki w brydża dla dorosłych. forma otwarta, odpłatność 17 zł/os.
08.02.2019

piątek, godz. 15:00

Na tropach zimowej komedii - wyjście do kina dla seniorów. forma otwarta

koszt biletu we wł. zakresie

09.02.2019

sobota, godz. 17:00

Pieśni miłosne - wyjście na koncert Walentynkowy do MDK „Dąb". forma otwarta, bez odpłatności
11-22.02.2019  Ferie zimowe z klubem. forma otwarta
14.02.2019

czwartek, godz. 17:00

Piosenki o miłości śpiewa Kamil Franczak- wyjście na koncert do MDK „Koszutka". forma otwarta, bez odpłatności
15.02.2019

piątek, godz. 11:00

Różni - równi – wyjście do Pałacu Młodzieży na wystawę twórczości plastycznej uczniów oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. forma otwarta, bez odpłatności

prosimy o zabranie biletów KZK GOP

18.02.2019

poniedziałek, godz. 11:00

Śnieżne kule - rozgrywki w kręgle dla seniorów na Kręgielni „Gravitacja" przy ul.Gliwickiej.

forma otwarta, odpłatność 8 zł/os.
prosimy o zabranie biletów KZK GOP

zapisy do wyczerpania miejsc
20.02.2019

27.02.2019

środa, godz. 14:00

Zimowy Pass - rozgrywki w brydża dla dorosłych.

forma otwarta,

odpłatność 1,80 zł/os.

25.02.2019

poniedziałek, godz. 17:00

Ostatki - spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych narządu ruchu. forma otwarta, bez odpłatności
28.02.2019

czwartek, godz. 14:00

Tłusty czwartek - spotkanie z tradycją i na wesoło członków i sympatyków zespołu „Alle Babki". forma zamknięta, bez odpłatności

 

Powyższy harmonogram jest ramowy.

 


 

FERIE ZIMOWE - KLUB "CENTRUM"

 

LUTY 2019

DATA, GODZINA NAZWA (TYTUŁ) IMPREZY, INFORMACJE DODATKOWE FORMA, ODPŁATNOŚĆ, ZAPISY

11.02.2019

poniedziałek, godz. 11:00

Zima na wesoło - rozpoczecie ferii, zabawy integracyjne, gry zręcznościowe.

forma otwarta, bez odpłatności

12.02.2019

wtorek, godz. 10:00

zbiórka w klubie godz. 09:30

W strefie kinomana - wyjście dla dzieci do kina Kosmos na seans: "Wielki, zły lis i inne opowieści" oraz prelekcja o lisach.

forma otwarta, odpłatność 15 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

13.02.2019

środa, godz. 11:00

W krainie zimy - zajęcia plastyczne dla dzieci w klubie.

forma otwarta, bez odpłatności

14.02.2019

czwartek,

godz. 08:00

godz. 11:00

Wycieczka autokarowa - 08:00 do Zagrody Edukacyjnej „Niezapominajka" w Garnku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zajęcia kulinarne (pieczenie pizzy i degustacja). Zamiennie:

Zimowe igranie na śniegu - 11:00 lepienie bałwana, bitwa na śnieżki, zjazdy z górki w Parku Budnioka. Przynosimy sanki.

forma otwarta, odpłatność 25 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

 

forma otwarta, bez odpłatności

 

15.02.2019

piątek,

godz. 10:00

godz. 11:00

W strefie kinomana - (zbiórka w klubie godz. 09:30) wyjście dla dzieci do kina Kosmos na seans: "ZOO" połączony z prelekcją na temat ZOO i jego tajemnic. Zamiennie:

Różni-Równi - 11:00 wyjście do Pałacu Młodzieży na wystawę twórczości plastycznej uczniów oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

forma otwarta, odpłatność 15 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

 

forma otwarta, bez odpłatności

prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

18.02.2019

poniedziałek, godz. 11:00

Śnieżne kule - rozgrywki w kręgle dla dzieci na Kręgielni „Gravitacja" przy ul. Gliwickiej.

forma otwarta, odpłatność 8 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

19.02.2019

wtorek, godz. 11:00

Na ślizgawce - zajęcia na lodowisku dla dzieci na Rynku w Katowicach. Wypożyczenie łyżew we własnym zakresie.

forma otwarta, bez odpłatności

zapisy do wyczerpania miejsc

prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

20.02.2019

środa, godz. 11:00

Celne oko bałwanka - konkursy i gry zręcznościowe dla dzieci w klubie.

forma otwarta, bez odpłatności

21.02.2019

czwartek, godz.w uzgodn.

godz. 11:00

Wycieczka autokarowa - do Zagrody Edukacyjnej „U Gazdy" w Brennej dla dzieci. Kulig, ciepły posiłek i zajęcia plastyczne (dekorowanie figurek zwierząt). Zamiennie:

Z górki na pazurki - 11:00 zabawy na śniegu dla dzieci w Parku Budnioka. Przynosimy sanki, jabłuszka.

forma otwarta, odpłatność 30 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

 

forma otwarta, bez odpłatności

 

22.02.2019

piątek, godz. 10:00

zbiórka w klubie godz. 09:30

W strefie kinomana - wyjście dla dzieci 10+ do kina Kosmos na seans: "Storm. Opowieść o odwadze" z prelekcją o zwierzętach w opuszczonych zamkach.

forma zamknięta

odpłatność 15 zł/os.

zapisy do wyczerpania miejsc

 

Powyższy harmonogram jest ramowy.
Udział dzieci w zajęciach jest możliwy po wypełnieniu stosownych Oświadczeń przez rodziców / opiekunów prawnych.

 


  

 

SEKCJE STAŁE 2019

 KLUB "CENTRUM" zaprasza do korzystania z zajęć w sekcjach, klubach, kołach zainteresowań, zespołach itp.


ZAJĘCIA

TERMINY

INFORMACJE

Zespół muzyczny Retro"

poniedziałki, godz. 13:00

dla seniorów

forma zamknięta

bez odpłatności dla członków mieszkańców Centrum-I

odpłatność 1,80 zł/spotkanie lub 6,50/m-c

Zespół Śpiewaczy „Wesołe Kumoszki”

poniedziałki, godz. 14:30 dla seniorów

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności dla członków mieszkańców Centrum-I

odpłatność 1,80 zł/spotkanie lub 6,50/m-c

W kąciku gier (piłkarzyki, rummi, gry, zabawy zręcznościowe itp.)

poniedziałki, godz. 16:00 - 18:00 dla dzieci w wieku szkolnym

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności

Klub Seniora "Aktywni 60+"

wtorki, godz. 14:00

dla seniorów

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności dla członków mieszkańców Centrum-I

odpłatność 1,80 zł/spotkanie lub 6,50/m-c

Koło sympatyków aktywności fizycznej z formą gimnastyki wzmacniającej gr. I

wtorki, czwartki, godz. 17:00

dla seniorów

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

odpłatność 2 zł/spotkanie

Gimnastyka ogólnousprawniająca gr. II

wtorki, czwartki, godz. 18:00

dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

odpłatność 55 zł/karnet/m-c

Gimnastyka ogólnousprawniająca gr. III

wtorki, czwartki, godz. 19:00

dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

odpłatność 55 zł/karnet/m-c

Koło brydżysty, kanasty, skata

środy, godz. 14:00

dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

odpłatność 1,80 zł/spotkanie

Koło miłośników gry w karty remik

środy, godz. 15:00 dla seniorów

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

odpłatność 1,80 zł/spotkanie

Koło szachisty

środy, godz. 16:00

dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności dla członków mieszkańców Centrum-I

odpłatność 1,80 zł/spotkanie

Zespół Śpiewaczy „Alle Babki”

czwartki, godz. 14:00

dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności dla członków mieszkańców Centrum-I

odpłatność 1,80 zł/spotkanie lub 6,50/m-c

Koło sympatyków nordic walking (marsze z kijkami)

termin do uzgodnienie dla dorosłych

forma otwarta, przyjmujemy zapisy

bez odpłatności

Ponadto w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 17:00 odbywają się spotkania dla osób niepełnosprawnych w ramach Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Forma otwarta.

 

Uwaga:

Imprezy i zajęcia to formy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej organizowane dla członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ich domowników (bez względu na miejsce zamieszkania w zasobach Spółdzielni). Osoby te mają pierwszeństwo korzystania z ww. form.

Podane odpłatności dotyczą członków Spółdzielni i ich domowników oraz mieszkańców nieczłonków, którzy partycypują w kosztach tej działalności (po podpisaniu umowy).

 


 

 

Klub Spółdzielczy KSM "Centrum" oferuje:

 

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA DO 50 OSÓB – DLA CZŁONKÓW KSM I ICH RODZIN
na spotkania rodzinne i okolicznościowe

 

Do Państwa dyspozycji jest:
- zaplecze kuchenne (lodówka, kuchenka elektryczna)
- zaplecze sanitarne
- rzutnik z ekranem
- sprzęt nagłaśniający
- pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)