2021-12-21

Po stale rosnących cenach materiałów i usług

tegoroczne remonty budynków
kosztowały niemal 20 milionów złotych

 


Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Listopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od analizy przewidywanej realizacja Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2021 roku oraz projektu planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2022 jako kontynuacji tejże Strategii. Przypomnieć w tym miejscu należy, że corocznie aktualizację Strategii Ekonomicznej KSM uchwala Walne Zgromadzenie członków. Tegoroczne Zgromadzenie przyjęło jej zadania na lata 2021-2030.


Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na ten temat poprzedziło omówienie i zaopiniowanie materiału przygotowanego przez Zarząd Spółdzielni na wspólnym obradach komisji RN: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Zapoznawszy się podstawowym materiałem i uwagami trzech komisji, Rada jednogłośnie postanowiła:


1) przyjąć do wiadomości informację Zarządu o prognozowanym wykonaniu planu rzeczowo-finansowego robót z funduszu remontowego część „A" na rok 2021, w którym przewiduje się wykonanie w zakresie wszystkich robót finansowanych z funduszu remontowego część „A" na poziomie ok. 19.596.570 zł, co odpowiada wykonaniu przyjętego projektu planu na 2021 rok na poziomie 85,76 %. Rada stwierdza, że powyższe wyniki są dobre i pozytywnie opiniuje tę informację.


2) przyjąć przedstawiony przez Zarząd wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2022 – część „A" w wysokości 34.887.000 zł oraz ujęte w nim planowane nakłady w rozbiciu na podane poniżej rodzaje robót:

  • kompleksowa modernizacja elewacji i ocieplenia budynków – 28.526.000 zł,
  • modernizacja infrastruktury ciepłowniczej – 1.468.000 zł,
  • wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (wraz z grzejnikami) – 2.040.000 zł,
  • dźwigi – 1.430.000 zł,
  • wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – 733.000 zł.

3) uznać, że powyższe planowane nakłady na remonty kapitalne i modernizację z funduszu remontowego część „A" na 2022 rok wynikają z aktualnych w tym zakresie potrzeb oraz uwzględniają planowany, znaczny wzrost cen materiałów i usług w sektorze budownictwa w 2022 roku. Uznać także, że przedstawiona w projekcie planu na rok 2022 część „A" „Prognoza czasowa zmniejszania zobowiązań w zakresie funduszu remontowego część „A", obejmująca zmiany stanu zobowiązań na podstawie Strategii Ekonomicznej na lata 2021-2030 oraz prognozy wykonania na rok 2021 i wstępnego projektu planu na rok 2022, realizuje założenia ujęte w przyjętym przez Radę Nadzorczą „Wieloletnim programie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni".


Następnie Rada Nadzorcza dokonała analizy „Informacji Zarządu dotyczącej sposobu realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów". Przed plenarnym posiedzeniem kwestia ta była rozpatrywana i opiniowana na posiedzeniu Komisji Samorządowo-Statutowej. Stanowisko Komisji Rada zaakceptowała i uznała jako swoje ujmując je następująco:
1) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawioną informację dotyczącą realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów.
2) Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawioną informację dotyczącą realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów.


W przyszłym roku Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie obchodziła 65-lecie swego istnienia, upamiętniając swój dorobek liczony od daty jej założycielskiego zebrania w dniu 7 lipca 1957 roku. Zbliżające się obchody jubileuszowe dały asumpt do zajęcia się przez Radę Nadzorczą kwestią honorowaniu osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju KSM. W związku z tym Rada przyjęła aneks nr 1/2021 do „Regulaminu przyznawania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej", m.in. wprowadzający postanowienie, że w roku obchodów jubileuszu powstania Spółdzielni Rada Nadzorcza może jednorazowo zwiększyć ilość przyznanych w danym roku wyróżnień honorowych.


Jednocześnie Rada Nadzorcze pozytywnie zaopiniowała propozycje wszystkich 17 Rad Osiedli oraz Zarządu w sprawie nadania 57 wyróżnień honorowych: Listów Gratulacyjnych 10 osobom, Dyplomów Uznania 16 osobom i dla 5 zespołom artystycznym Spółdzielni, Odznak Honorowych KSM 16 osobom, Odznak Honorowych KSM z Laurem 6 osobom, wpisania do Księgi Zasłużonych 10 osób. Rada ponadto pozytywnie ustosunkowała się do propozycji Zarządu w sprawie opracowania pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu 65-lecia Spółdzielni, który będzie dodatkowo wręczany uczestnikom jubileuszu.


Rada Nadzorcza zapoznała się także i udzieliła poparcia petycji Zarządu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 25 listopada 2021 roku, w której wnioskuje się o przyznanie dopłat do rachunków za energię elektryczną i paliwa do wytworzenia energii cieplnej, tj. przyznania tzw. „bonów energetycznych" spółdzielniom mieszkaniowym – jako instytucjonalnej formy pomocy ekonomicznej dla spółdzielców i mieszkańców lokali zarządzanych przez spółdzielnie. Treść merytoryczną petycji omawia w nr 370 wydania „Wspólnych Spraw" wiceprezes Zarządu Teresa Ślązkiewicz na str. 7.


„Informacja Zarządu o stanie realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2021 roku", omawiana wcześniej na posiedzeniu Komisji Samorządowo-Statutowej, została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą na zakończenie jej obrad. Sprowadza się ona do konstatacji, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia KSM w 2021 roku nie złożono żadnych pism i wniosków.


Szanowni Czytelnicy. To już ostatnia w 2021 roku moja relacja z prac Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poczynając od ubiegłorocznego marca temu samorządowemu organowi Spółdzielni – ze względu na istniejący stan epidemii Covid-19 – przychodzi pracować w nienormalnych warunkach. Staramy się sprostać im. Wielokrotnie przychodzi nam działać zdalnie. Gdy tylko pojawia się szansa na bezpośrednie i osobiste spotykanie się to wykorzystujemy ją. Ale bez względu na stosowaną w danym terminie zasadę działania, zapewniam, że w pełni wykonujemy swoje społeczne obowiązki.


W imieniu całego gremium Rady Nadzorczej przekazuję Państwu jak najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku. Niechaj przyniesie on nam wszystkim czas odnowy, bez zagrożeń sanitarnych, tak byśmy się mogli bez ograniczeń spotykać, podawać sobie ręce, chodzić bez masek, oddychać pełną piersią.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)