2023-02-20

Sprawozdania i zamiary
komisji Rady Nadzorczej

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Na pierwszym w 2023 roku posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapoznała się ze sprawozdaniami poszczególnych jej komisji za rok 2022 i z planami pracy na rok bieżący.


Materiały, które były do wglądu podczas posiedzenia Rady, przygotowały wszystkie komisje, a mianowicie: Samorządowo-Statutowa pod przewodnictwem Radosława Dosiaka, Rewizyjna pod przewodnictwem Krystyny Klaczkowskiej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni pod kierownictwem Andrzeja Łukasiewicza, Inwestycyjno-Techniczna pod kierownictwem Krzysztofa Lasonia, Społeczno-Kulturalna, której przewodniczy Stanisław Orzechowski oraz Mieszkaniowa, kierowana przez Piotra Michalskiego.


Ponieważ zarówno ze sprawozdaniami jak i nowymi planami, wyprzedzająco zapoznało się Prezydium Rady Nadzorczej, jego opinie przedstawiła sekretarz Rady – Teresa Pruchnicka. Stwierdziła, że Prezydium Rady po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami komisji problemowych Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku ocenia, że wszystkie zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Wytycznymi Prezydium Rady Nadzorczej" i wnioskuje o ich przyjęcie przez Plenum Rady Nadzorczej. Akceptującą uchwałę Rada podjęła jednomyślnie.


Podobnie sekretarz Rady – Teresa Pruchnicka przekazała stanowisko Prezydium Rady w kwestii tegorocznych planów. Prezydium Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedłożonymi planami pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej na 2023 rok stwierdza, że wszystkie zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Wytycznymi Prezydium Rady Nadzorczej" i wnioskuje o ich przyjęcie przez Plenum Rady Nadzorczej. Również w tym przypadku akceptująca uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie.


Następnie Rada Nadzorcza rozpatrywała informację Zarządu KSM prezentującą „Analizę skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2022 roku" oraz oceny sposobu ich załatwienia. Informację Zarządu przed plenarnym zebraniem Rady Nadzorczej omawiała wcześniej Komisja Samorządowo-Statutowa. Jej stanowisko i ocena dokumentacji dokonana przez ogół Rady zaowocowały podjęciem przez Radę Nadzorcza jednogłośnej uchwały akceptującej to sprawozdanie. Rada oceniła, że materiał Zarządu jest bardzo szczegółowy i dokładny. Na przestrzeni roku 2022 na działalność Spółdzielni wpłynęło łącznie 11 skarg oraz 21 skarg tzw. lokatorskich.


Ogółem liczba pism w kategorii „skarg" w 2022 roku zmalała w stosunku do roku 2021 i utrzymała się na tym samym poziomie, co w roku 2020 wynosząc 11, podczas gdy w roku 2021 było ich 21. Obok pism noszących znamiona skarg – na przestrzeni roku 2022 odnotowano wpływ 28 pism zawierających różnego rodzaju wnioski i postulaty. 15 z nich miało charakter zbiorowy. Ilość wniosków kierowanych do organów Spółdzielni – w porównywalnym przedziale czasowym w latach poprzednich wynosiła odpowiednio: rok 2020 – 22 wnioski, rok 2021 – 25 wniosków. Ilość tzw. „skarg lokatorskich" w stosunku do lat 2021-2020 zmniejszyła się – odpowiednio: w stosunku do 2021 r. o 17 skarg – 45% a do roku 2020 o 3 skargi – 13%.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)