2022-02-21

Skargi mieszkańców i sposoby ich załatwienia

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

W związku z rozprzestrzeniającą się omikronową falą Covid-19, sprawiającą, że codziennie (według oficjalnych komunikatów rządowych) odnotowywanych jest w skali kraju ponad 50 tysięcy zachorowań, zgodnie z obowiązującymi w Polsce rygorami sanitarnymi, Prezydium Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowiło o przeprowadzeniu styczniowego, plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób zdalny, poza posiedzeniem w siedzibie Spółdzielni. Zbieranie głosów członków Rady Nadzorczej do poszczególnych punktów porządku obrad odbyło się drogą e-mailową i telefonicznie. Zgłoszone telefonicznie głosy członków Rady Nadzorczej zostały zarejestrowane na piśmie w formie notatek służbowych.


Przygotowane na obrady Plenum Rady Nadzorczej materiały wraz z propozycją opracowanych do nich w terminie wcześniejszym przez komisje problemowe RN stanowisk i opinii zostały w formie papierowej i elektronicznej przekazane wszystkim członkom Rady, którzy zwrotnie – po zapoznaniu się z dostarczonymi im materiałami – przekazywali swoje stanowiska do poszczególnych punktów porządku obrad do Działu Organizacji i Samorządu KSM. W zdalnych obradach uczestniczyło w pełnym składzie 22 członkiń i członków Rady.


W porządku tak przeprowadzonych obrad na wstępie znalazła się analiza skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2021 roku oraz ocena sposobu ich załatwienia. Z przygotowanym przez Zarząd Spółdzielni materiałem zapoznała się wcześniej Komisja Samorządowo-Statutowa.


Sprawozdawczy dokument zawiera omówienie treści wniesionych do Spółdzielni w roku 2021 skarg i wniosków, z podaniem sposobu ich rozpatrzenia. Ujmuje problematykę przesłanych do Spółdzielni przez członków i mieszkańców wszystkich zakwalifikowanych jako skargi i wnioski pism uzyskanych drogą pocztową lub e-mailową i jest zgodny z ewidencją zawartą w rejestrach „skarg i wniosków" oraz „skarg lokatorskich" – wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.


W roku ubiegłym wpłynęło łącznie 21 pism o charakterze skarg na działalność Spółdzielni oraz 38 skarg na niewłaściwe zachowanie sąsiadów lub innych mieszkańców jako tzw. „skargi lokatorskie". Dla porównania sytuacji odnotowanej w roku 2021 w zakresie tendencji i skali skarg w latach poprzednich za bazę odniesienia przyjęto lata 2019 i 2020. Ogółem liczba pism w kategorii „skarg" w 2021 roku wzrosła w stosunku do lat 2020 i 2019 wynosząc 21, podczas gdy w roku 2020 było ich 11, natomiast 7 w roku 2019.


Obok pism noszących znamiona skarg – na przestrzeni roku 2021 odnotowano wpływ 25 pism zawierających różnego rodzaju wnioski i postulaty. Siedem z nich miało charakter zbiorowy, w tym dwa adresowane były wprost do Rady Nadzorczej KSM.


Ilość wniosków kierowanych do organów Spółdzielni w latach poprzednich (2019 i 2020) wynosiła odpowiednio 9 i 22. Ilość tzw. „skarg lokatorskich" w stosunku do 2020 roku zwiększyła się o 14 skarg, a do roku 2019 o 25 skarg.


Wskazać w tym miejscu należy, że w minionym roku członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili dyżurów w siedzibie Zarządu Spółdzielni z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii.


Reasumująco Rada Nadzorcza przyjęła materiał Zarządu pn. „Analiza skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2021 roku".


Następnie Rada zapoznała się i przyjęła sprawozdania wszystkich komisji problemowych RN z ich działalności w 2021 roku.


Zwieńczeniem obrad plenarnych RN było zaakceptowanie planów pracy komisji problemowych Rady na 2022 rok.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)