2014-10-13

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak


Kiedy piszę ten materiał – po paru wrześniowych, zimnych i szarych dniach – zapanowała piękna, polska, złota jesień i oby trwała jak najdłużej, ale przygotowania do zimy muszą trwać w zwykłym dla tego okresu tempie i zakresie. Nieraz bowiem w naszej strefie klimatycznej przekonywaliśmy się, że zmiany aury są bardzo dynamiczne, a im bardziej długoterminowe są prognozy pogody, tym bardziej mogą okazać się błędne. Dlatego nie można koniecznych przygotowań odkładać, by nie dać się zaskoczyć.

 

Ubiegłoroczna zima była nad wyraz łagodna tak pod względem chłodu, jak i opadów śniegu, dlatego możliwe były oszczędności w zużyciu ciepła i kosztach Akcji Zima 2013/2014. Jednak jak będzie w tym sezonie – tego dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, więc nie pozostaje nam nic poza (tym jak to śpiewał Wojciech Młynarski): róbmy swoje…

 

Kluczowym zagadnieniem w przygotowaniach do zimy jest oczywiście zapewnienie dostawy ciepła i innych mediów do lokali w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię. Już blisko miesiąc temu, w okresie wrześniowego załamania pogody, podjęta została decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2014/2015. W całych zasobach wejście w okres grzewczy odbył się prawie płynnie, ale niestety nie obyło się tak zupełnie bez zakłóceń. Zdarzyły się przypadki wycieków z instalacji centralnego ogrzewania podczas napełniania zładów.

 

W ostatnich tygodniach, co prawda rzadziej ale jednak, mimo rozruchu sezonu grzewczego, mamy do czynienia z awariami sieci ciepłowniczych i chociaż są to drobne awarie i  stosunkowo szybko usuwane, to jednak dobrze, że na zewnątrz mamy jeszcze temperatury wysoko dodatnie. Zarząd Spółdzielni niezwłocznie zamieszcza posiadane informacje dotyczące przerw w dostawie ciepła i innych awarii oraz problemów z tym związanych na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl w zakładce „Aktualności”. Niezależnie od tego Administracje Osiedli KSM niezwłocznie powiadamiają mieszkańców o zapowiedzianych lub nagłych przerwach w dostawach ciepła poprzez ogłoszenia umieszczone w gablotach lub na klatkach schodowych. Niestety informacje przekazywane nam przez dystrybutorów są często opóźnione.

 

Obecnie sytuacja zdaje się być opanowana i mamy nadzieję, że podczas pracy w bardziej ekstremalnych warunkach sieci będą pracować bezawaryjnie. Bardzo dobrą wiadomością i dla Spółdzielni i dla użytkowników lokali jest informacja o tym, że po trzech składanych corocznie wystąpieniach do Tauronu Ciepło o zmniejszenie mocy zamówionej koniecznej do zasilania naszych zasobów w tym sezonie grzewczym nareszcie – co prawda z utrudnieniami – ale zostało pomyślnie przyjęte. Zmniejszenie mocy zamówionej to jeden ze skutków przeprowadzonych przez Spółdzielnię działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych. Mamy nadzieję, że wpłynie to znacząco na obniżenie kosztów zaopatrzenia lokali w ciepło bez obniżenia komfortu cieplnego.

 

Dostarczanie ciepła to tylko jeden z elementów przygotowania budynków Spółdzielni do zimy, cały proces jest natomiast bardziej złożony i wielokierunkowy. Już 12 września br. przekazano 17 podległym administracjom i zakładom celowym do wiadomości i stosowania Zarządzenie Nr 4/2014 Zastępcy Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym zostały określone działania dotyczące przygotowania zasobów do zimy oraz ustalony termin gotowości do sezonu zimowego, wyznaczony na dzień 20.10.2014 roku. Powołani zostali Pełnomocnicy ds. „Akcji Zima” ich zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy dyspozycyjni w poszczególnych Osiedlach i Zakładach Celowych.

 

Ustalony został kompleksowy tryb przewidywanych działań w okresie zimy w dwóch wariantach tj.:

  • wariant 1 obejmujący działania przy występowaniu łagodnych warunków atmosferycznych, w których temperatura i opady śniegu występują w normie,
  • wariant 2 obejmujący działania przy występowaniu trudnych warunków atmosferycznych, w których opady śniegu i temperatura kształtują się ponad przewidzianą normę.

 

W tym drugim wariancie Pełnomocnik Zarządu KSM ds. „Akcji Zima” może wprowadzić całodobowe dyżury we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółdzielni, a także dyżury ekip remontowo-konserwacyjnych w poszczególnych Osiedlach. Ustalona została kolejność odśnieżania dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów oraz dojazdów do nieruchomości.

 

W celu właściwego przygotowania zasobów mieszkaniowych i mienia Spółdzielni do sezonu zimowego 2014/2015 oraz zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji w utrudnionych warunkach zimowych, dokonano między innymi przeglądu oraz ewentualnych napraw, uzupełnień i konserwacji zasobów dotyczących np.:

– szczelności pokryć dachowych,

– drożności rynien, studzienek i geigerów,

– uzupełnienia ubytków w otworach okiennych i drzwiowych

– naprawy drzwi zewnętrznych,

– zabezpieczenia urządzeń i przewodów narażone na zamarzanie,

– zewnętrznego zabezpieczenia stacji wymienników ciepła,

– sprawności oświetlenia zewnętrznego i numerów domów (tzw. policyjnych),

– ilości i sposobu zakupu piasku, soli drogowej i środka odmrażającego, zapewnienia odzieży ochronnej oraz narzędzi do odśnieżania dla pracowników administracji itp.

 

W celu zabezpieczenia prawidłowego odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie zimy zamówiono potrzebne ilości piasku. Jednocześnie Administracje wykorzystają (w razie potrzeby) piasek z piaskownic oraz piasek pozostały z poprzedniego okresu zimowego w ilości blisko 100 m³. Piasek przeznaczony do posypywania dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych przechowywany jest w głównych komorach zsypowych, bądź w stosownych pojemnikach przeznaczonych na ten cel.

 

W Serwisie Technicznym KSM zgromadzone zostały środki rozmrażające w ilości blisko 15 ton soli drogowej oraz ok. 1,5 tony rozmrażacza. Serwis Techniczny posiada sprzęt mechaniczny i obsługę przygotowaną do prac związanych z odśnieżaniem dróg, ciągów pieszo – jezdnych parkingów i innych jak też do prac związanych z zrzuceniem śniegu z dachów, oraz usuwania nawisów śnieżnych i sopli.

 

Na koniec września br. Spółdzielnia miała ponad 100 umów z gospodarzami budynków mieszkalnych i pawilonów wolno-stojących. Osoby te jako podmioty gospodarcze w ramach świadczonych usług na rzecz Spółdzielni mają obowiązek odśnieżania, usuwania lodu, posypywania piaskiem w czasie gołoledzi terenów zgodnie z wyznaczonymi granicami. W czasie intensywnych opadów śniegu praca gospodarzy winna być wykonywana w sposób ciągły.

 

Spółdzielnia nasza z „rozdzielnika” otrzymuje komunikaty – ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, np. intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, czy też oblodzeń. Komunikaty te niezwłocznie przekazywane są drogą e-mailową do wszystkich podległych Administracji Osiedlowych i Serwisu Technicznego KSM, tak, by mogły one podjąć stosowne działania. Jednocześnie wszyscy kierownicy Administracji otrzymują te komunikaty w formie sms-ów.

 

 W oparciu o meldunki, które już złożyli kierownicy Administracji oraz Zakładów Celowych, można przyjąć, że przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego 2014/2015 prowadzone są prawidłowo. Wypada mieć nadzieję, że zima przebiegnie bez drastycznych, ekstremalnych załamań pogodowych, a ludzie i sprzęt w razie potrzeby nie zawiodą.

 

W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą o informowanie Administracji Osiedli lub Działu Eksploatacji KSM o zauważonych przez Was wszelakich usterkach lub koniecznych jeszcze do wykonania prac, mogących w warunkach zimowych zapobiec stratom lub zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)