2014-11-06

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Trudno byłoby pominąć lub przejść obojętnie obok tak gorącego i bardzo ważkiego tematu jaki wstrząsnął dosłownie i w przenośni nie tylko Katowicami, ale i całą Polską. Oczywiście mam na myśli wybuch, który pod koniec października miał miejsce w kamienicy przy ulicy Chopina. Skutkiem wybuchu była śmierć trzyosobowej rodziny i wielu rannych oraz pozbawienie własnego dachu nad głową, a także dorobku całego życia mieszkańców zniszczonej kamienicy. Myślę, że bez mała wszystkich ogarnęło solidarne współczucie, chęć pomocy, ale i strach przed tego typu tragicznymi zdarzeniami, które w ułamku sekundy mogą odmienić ludzkie losy.

 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tej tragedii był wybuch gazu w jednym z mieszkań w zniszczonej kamienicy.

 

Już następnego dnia od poranka po tej feralnej nocy rozdzwoniły się telefony w Serwisie Technicznym, a także w Administracjach naszych Osiedli, ale myślę, że było to zjawisko powszechne w całym kraju. Dzwoniący żądali natychmiastowej kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach i budynkach – czemu w takich okolicznościach trudno się dziwić.

 

Na tym tle jednak rodzi się wiele refleksji odnoszących się do co najmniej dziwnych zachowań ludzi, którzy dopiero po takiej tragedii zaczynają rozumieć potrzebę dbałości o życie i zdrowie oraz majątek własny i współmieszkańców.


Znaczna część kontaktujących się telefonicznie to właściciele bądź użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy przez dłuższy czas utrudniali, a nawet uniemożliwiali dokonywanie przez służby Spółdzielni rutynowych kontroli okresowych w zakresie szczelności instalacji gazowych, sprawności przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) czy też sprawności instalacji elektrycznych.

 

Szanowni Państwo, zapewniam Was, że Spółdzielnia jako zarządca, ale i po części właściciel budynków, zawsze dokładała, dokłada i będzie dokładać maksymalnej  staranności w realizacji ustawowego obowiązku utrzymywania budynków w należytym stanie technicznym, zgodnie z zasadami zawartymi w Prawie budowlanym.


Warto w tym miejscu zacytować istotne fragmenty stosownych zapisów zawartych w art. 62 tego prawa. Stwierdza ono:

 

1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:


1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(…)

 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.


5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.


6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

 

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.(…)

 

Dokonywanie okresowych kontroli to realizacja zadań ustawowych, których celem jest maksymalnie skuteczna ochrona życia i zdrowia ludzi przed skutkami ewentualnych niebezpieczeństw wynikających z użytkowania instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych które z różnych przyczyn mogą być nieszczelne, niesprawne lub wadliwe. Kontrola, która ujawni takie przypadki, wymusza podejmowanie działań skutecznie likwidujących wykryte nieprawidłowości. W tym świetle zdumienie budzą niezrozumienie i utrudnianie dokonywania kontroli przez całkiem niemałą – jak na wagę problemu – liczbę użytkowników lokali. Takie przypadki traktujemy jako stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców budynków przez osoby, które nie wpuszczają kontrolujących do lokali ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z takim zachowaniem.

 

Po wyczerpaniu własnych możliwości i wielokrotnego ustalania terminów, w takich przypadkach czasem niestety konieczne staje się złożenie doniesienia w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa. Skutkiem jest grzywna dla winnego stwarzania zagrożenia i nakaz udostępnienia lokalu do przeprowadzenie kontroli lub zgoda na przymusowe wejście do lokalu, a to rodzi kolejne koszty.

 

Nie jest ważne w takich przypadkach czy przyczyną stwarzania w ten sposób zagrożenia przez takich właścicieli lub użytkowników lokali jest ich brak wyobraźni, nieodpowiedzialność, lekceważenie czy też zwykła głupota. Ze strony Spółdzielni nie było, nie ma i nie będzie tolerancji dla takich postaw i zachowań. Myślę także, że i ze strony wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczne zamieszkiwanie swoje i swoich bliskich,  nie ma co liczyć na tolerancję. We wszystkich mieszkaniach instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne, elektryczne muszą być kontrolowane!


Korzystając z okazji proszę o zrozumienie i życzliwą wyrozumiałość dla kontrolujących, którzy nie z wścibstwa lub chęci naprzykrzania się mieszkańcom, muszą z obowiązku wejść do Państwa lokali w celu dokonania czynności kontrolnych. Zapewniam, że jeśli zajdzie potrzeba macie Państwo całodobowo do dyspozycji Pogotowie Techniczne KSM, a w zwykłych godzinach pracy Serwis Techniczny oraz Administracje Osiedli zatrudniających pracowników posiadających konieczne kwalifikacje do wykonywania prac kontrolnych i naprawczych przy instalacjach, w które wyposażone są Wasze lokale.

 

Apeluję do Państwa o rozsądek i udostępnianie lokali oraz pomieszczeń przynależnych dla dokonania kontroli okresowych nakazanych prawem, ale i tych dodatkowych, doraźnych, np. po przeprowadzonych remontach, odcięciach gazu itp., których wyłącznym celem jest zapewnienia bezpiecznego zamieszkiwania dla wszystkich współmieszkańców mieszkania i budynku.

 

Ten straszliwy wybuch przy ul. Chopina w Katowicach wydarzył się 23 października. Dziesięć dni później, 3 listopada, gaz wybuchł w mieszkaniu przy ul. Dębowej. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji informował, że gaz ulatniał się ze źle podłączonego węża pomiędzy butlą i piecykiem. Ofiar nie było. Gaz jest niezmiernie użyteczny, ale śmiertelnie groźny. Również ten w butlach turystycznych, które nieopróżnione – bywa – są przechowywane w mieszkaniach, komórkach, piwnicach. Taka butla, gdy wybucha, daje skutek bomby – niszczy, podpala, zabija. Tu nie chodzi o straszenie. Tu chodzi o świadomość istnienia zagrożeń i ich eliminację.

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)