2015-12-17

Pomoc Funduszu Ochrony Środowiska warunkuje skalę przyszłorocznych dociepleń

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

We wrześniowym numerze „Wspólnych Spraw", w podobnym felietonie, padło stwierdzenie, że wyjątkowo ciepła aura, jak na tę porę roku, na pewno nie jest w smak dostawcom energii cieplnej do naszych mieszkań. Ponadto i to, że tęgie głowy w tych firmach intensywnie myślą jak tu jednak „wyjść na swoje". Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie tego przypuszczenia.

 

Również początek listopada był wyjątkowo ciepły. W godzinach południowych temperatura zewnętrzna wahała się w granicach 13-14 stopni Celsjusza, a piony grzewcze w budynku osiedla Centrum-I były nadmiernie gorące. Co z automatyką pogodową? Co z właściwą temperaturą zasilania i powrotu wynikającą z tabeli zależności temperatury od aktualnej temperatury zewnętrznej?

 

Rychło okazało się, że Tauron postanowił wymienić dotychczasowe regulatory na nowe – swoje. Dotąd odcięcie instalacji wewnętrznej od napływu niepotrzebnego ciepła zapewniały regulatory założone przed laty przez naszą Spółdzielnię. Mimo ciążącego na dostawcy ciepła obowiązku wyposażenia budynków w te, ze wszech miar pożyteczne, urządzenia, poprzednik Tauronu – PEC Katowice, tego nie uczynił, tłumacząc się brakiem środków. Działając więc w interesie mieszkańców, urządzenia te zakupiła z własnych pieniędzy Spółdzielnia.

 

Obecnie Tauron, widocznie mając gotówki w nadmiarze, postanowił te sprawne technicznie urządzenia automatyki, wymienić na swoje. Kto bogatemu zabroni? Problem w tym, że te nowe zostały założone z nastawą fabryczną, a więc na temperaturę odcięcia dopływu ciepła dopiero przy temperaturze +200C. Przy takich nastawach trudno liczyć, że regulatory będą pełniły swoją rolę w trakcie całego sezonu grzewczego. Ciepło, mimo miłościwej aury, było wtłaczane do mieszkań. Za ten niechciany i niepotrzebny komfort cieplny przyjdzie jednak zapłacić. Tak więc za wysokie wyniki ekonomiczne dostawcy ciepła zapłacą Bogu ducha winni mieszkańcy. Na szczęście interwencje służb technicznych Spółdzielni doprowadziły do tego, że po kilku dniach starań, nastawy nowych regulatorów, zostały sprowadzone do takich wartości jak poprzednio i jednolitych w całej Spółdzielni, w której wszystkie już budynki zostały dawno ocieplone, co oczywiście znacząco zmniejszyło zapotrzebowanie na energię cieplną.

 

Jesteśmy na początku sezonu grzewczego. Jakich przykrych niespodzianek możemy się jeszcze spodziewać? Chyba na grudniowej, szóstej w tym roku, podwyżce cen składników taryfy na ciepło się nie skończy. Oczywiście to nie życzenie, tylko obawa.

 

A tak na marginesie – czy tak ma wyglądać wkład Polski w dzieło obniżenia emisji dwutlenku węgla? Wymóg ten nakłada na nasz kraj Pakiet Klimatyczny UE. Ponadto, a właściwie przede wszystkim, elementarna zasada gospodarności powinna wykluczyć podobne marnotrawstwo energii i szkodzenie środowisku.

 

A jak pracowała Rada Nadzorcza w listopadzie? Posiedzenie Rady tradycyjnie rozpoczęło rozpatrywanie spraw członkowskich. Te z kolei poprzedziła informacja Zarządu o aktualnym stanie zadłużenia we wnoszeniu opłat za korzystanie z lokalu. 31 października 2015 roku zaległości w opłatach wynosiły 10 mln 888 tys. zł, co stanowi 7,99% naliczeń średniorocznych, a więc poniżej kwoty miesięcznych wpływów. Zaległości te w stosunku do zaległości z września zmalały o 344 tys. zł. Do tego w całkowitej kwocie zaległości zaksięgowane zostały niedopłaty z rozliczeń mediów w wysokości 715 tys. zł. Te zaległości zostaną wkrótce zlikwidowane. Zatem faktyczne zadłużenie w październiku było niższe niż to księgowe. Oby ta tendencja się utrzymała. W układzie rodzajowym zadłużenie kształtowało się następująco:

  • mieszkania 6.899.365 zł,
  • garaże 123.521 zł,
  • lokale użytkowe 1.239.953 zł,
  • pawilony 2.625.179 zł.

Na listopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd skierował 10 wniosków o pozbawienie członkostwa. Jak w każdym niemal miesiącu i w tym z tej ilości 4 członków zdążyło spłacić swoje należności. Radzie przyszło więc rozpatrywać ostatecznie 6. Tylko jedna deklaracja spłaty zadłużenia wydała się Radzie wiarygodna i sprawę odroczono. Pozostałych 5 członków zostało wykreślonych z rejestru Spółdzielni. Mają 6 tygodni na uregulowanie zadłużenia bez konsekwencji finansowych przy przywróceniu tych praw. Rada uchyliła też swoją poprzednią uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków jednej osoby, bowiem zadłużenie zostało zlikwidowane.

 

Część gospodarczą posiedzenia rozpoczęło rozpatrywanie realizacji Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów z prognozą ich wykonania na koniec 2015 roku oraz projektu planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok przyszły. Tegoroczny plan remontów i modernizacji ujęty w Aktualizacji Strategii na lata 2015-2024 zostanie wykonany w 100%.

 

Mocno skomplikowana sytuacja jest natomiast w przygotowaniu projektu planu na rok 2016. W przypadku uzyskania na preferencyjnych warunkach kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wprowadzona zostanie do planu modernizacja ocieplenia wieloklatkowego budynku w osiedlu im. Ściegiennego, przy jednoczesnym przesunięciu na rok 2017 modernizacji ocieplania budynku w osiedlu Ligota. W przypadku nieuzyskania tego kredytu, plan roku 2016 zmniejszony zostanie do kwoty ok. 8 mln zł, a całkowity plan w robotach finansowanych z funduszu „A" do wielkości 13 mln 850 tys. zł. Ta wielkość nakładów byłaby zgodna z przyjętym przez Radę w lipcu br. programem zmniejszania salda ujemnego na funduszu „A". Program zadań na 2016 r. Rada zaakceptowała.

 

Z kolei Rada przystąpiła do omawiania bardzo nośnego tematu, a mianowicie: „kształtowanie się wysokości opłat za lokale w KSM w 2014 roku w porównaniu z opłatami w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych." Wśród naszych mieszkańców pokutuje opinia o tym, iż Spółdzielnia jest „droga". Z przedłożonego Radzie materiału porównawczego wynika jednak, że nasza Spółdzielnia znajduje się w grupie spółdzielni o średnich kosztach zamieszkiwania. Ponadto spółdzielnie mieszkaniowe nie są wcale najdroższą formą zabezpieczania „dachu nad głową". Wyższe od przeciętnego kosztu są u nas co prawda pozycje funduszu remontowego, co równoważą niższe wydatki na tzw. „eksploatację" i media, w tym przede wszystkim za ciepło. Mając do dyspozycji odpowiednią do potrzeb ilość środków proces termomodernizacji wszystkich budynków naszej Spółdzielni został zakończony w 2011 roku.

 

Niestety ocieplenia budynków z pierwszych lat prowadzenia tego procesu, dalekie są od ideału, stąd potrzeba modernizacji ociepleń niektórych budynków. To cena jaką przychodzi płacić pionierom tego tak obecnie powszechnego procesu zwiększania izolacyjności budynków. Dlatego też odpisy na fundusz remontowy są jeszcze relatywnie wysokie. Z danych rozpatrywanych przez Radę (temat ten rozpatrywany jest corocznie) wynika, że wyraźnie maleje różnica w wielkości funduszu remontowego w naszej Spółdzielni w stosunku do funduszu w innych organizacjach mieszkaniowych. Pozostali zarządcy doszli również do wniosku, że modernizacja zasobów jest opłacalna, a odwlekanie remontów może doprowadzić do fatalnych skutków. Trzeba być wyjątkowo zacietrzewionym, by nie zauważyć stanu naszych zasobów mieszkalnych na tle innych, zwłaszcza wspólnot i komunalnych. Efekty działań modernizacyjnych naszych zasobów są widoczne gołym okiem.

 

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Rada zapoznała się z informacją Zarządu o sposobie realizowania przez Spółdzielnię obowiązku informowania członków o działalności i związanymi z tym kosztami. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek informowania członków o najważniejszych wydarzeniach w życiu spółdzielni, planach na przyszłość i innych mających głównie za zadanie zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa i odpowiedniego komfortu zamieszkiwania. Dla wywiązania się z tego obowiązku Spółdzielnia nasza od lat wydaje gazetę „Wspólne Sprawy", która dociera co miesiąc do rąk naszych mieszkańców. Ponadto z pewnym wyprzedzeniem ukazuje się jej internetowa prezentacja. W witrynie internetowej KSM (www.ksm.katowice.pl) można też znaleźć poprzednie wydania. Strony internetowe Spółdzielni zapewniają szeroką i bieżącą informację. Zauważono wyraźny wzrost zainteresowania tą witryną. W 2014 roku odnotowano 202.304 wejść na nią, a do 31.10.2015 r. było ich już kolejne 248.682.

 

Rada Nadzorcza uznała, że te środki komunikacji z członkami są wystarczające i powinny być kontynuowane. Porównując koszty wydawania „Wspólnych Spraw" to w analogicznym okresie 1.01.-31.10., to w 2015 roku w stosunku do roku wcześniejszego koszt ten wzrósł o 7.000 zł.

 

W części tzw. „sprawy wniesione i wolne wnioski" przeważało omówienie korespondencji. Szczególnie dużo podziękowań wpłynęło od Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, pod auspicjami którego odbyła się w Katowicach, w październiku br. ogólnopolska konferencja pt.: „Spółdzielnie mieszkaniowe w organizmie miasta". Nasza spółdzielnia, będąca gospodarzem i głównym organizatorem (jak i osoby zabierające głos w dyskusji), otrzymała podziękowania za wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)