2016-03-17

Pochyleni nad zbiorczym planem na bieżący rok

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Lutowe posiedzenie Rady Nadzorczej, jak zwykle rozpoczęto rozpatrywaniem spraw członkowskich. Wynika to ze względów organizacyjnych. Na posiedzenia zapraszani są bowiem członkowie, których sprawy dotyczą. Mają oni sposobność złożyć wyjaśnienia, a przede wszystkim zadeklarować podjęcie kroków w celu likwidacji powstałego zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokalu. Podjęcie decyzji przez Radę poprzedza wnikliwa analiza powodów, które doprowadziły do takiej sytuacji, jak i trzeźwa ocena realności składanych deklaracji.

 

Właściwe działania Rady poprzedza informacja Zarządu o aktualnym stanie zadłużenia w Spółdzielni. Na koniec stycznia br. zadłużenie we wnoszeniu opłat wynosiło blisko 9.984 mln zł, co stanowi 7,55% naliczeń średniorocznych, a więc kształtuje się poniżej jednomiesięcznych zaległości. Zaległości te co prawda były wyższe o 125,5 tys. zł niż te na dzień 31 grudnia 2015 r., ale w poczet styczniowego zadłużenia zaksięgowano również kwotę 260 tys. zł, jaką stanowiły niedopłaty z rozliczeń zużytych mediów. Niedopłaty te zostaną w miarę szybko zlikwidowane. Tak więc realne zaległości w kolejnym miesiącu zmalały. Oby ten trend utrzymywał się nadal.

 

W układzie rodzajowym zadłużenie na 31 stycznia 2016 roku wyglądało następująco:

  • mieszkania 6,2 mln zł
  • garaże 118 tys. zł,
  • lokale użytkowe 964 tys. zł,
  • pawilony 2,7 mln zł.

Nadal wysokie, bo 48,6% zadłużenia w grupie mieszkań, stanowią zadłużenia powyżej 6 miesięcy, co w ujęciu kwotowym oznacza ponad 3 mln zł.

 

W styczniu 2016 r. w formie dodatku mieszkaniowego do kasy Spółdzielni wpłynęła kwota 80,9 tys. zł. Tą formą pomocy państwa objęte były 343 gospodarstwa domowe. Na posiedzenie Rady trafiło 5 wniosków Zarządu o wykreślenie z rejestru członkowskiego. Część członków zdołała wpłacić swoje zaległości przed terminem posiedzenia. Z tej ilości dwie sprawy odroczono, a trzech członków zostało praw członkowskich pozbawionych. Mają sześć tygodni na uregulowanie zadłużenia bez żadnych konsekwencji finansowych związanych z ewentualnym, późniejszym staraniem o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni.

 

W pierwszym poświęconym sprawom gospodarczym punkcie posiedzenia Rady, zapoznano się z informacją Zarządu o wykonaniu planu za 2015 rok w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji finansowanych z funduszu remontowego „A". Plan finansowy wykonany został w 94,2%. W większości pozycji zakres rzeczowy planu został wykonany. Dotyczy to modernizacji ociepleń w osiedlach, modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiany dźwigów osobowych, wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej i wymiany wodomierzy i podzielników kosztu ciepła. Informację tę Rada przyjęła do akceptującej wiadomości.

 

W drugiej części tego punktu posiedzenia Rada miała przyjąć „Zbiorczy plan gospodarczy oraz program działalności społecznej i kulturalnej na 2016 rok."

 

Ten zbiorczy plan gospodarczy dotyczy całości Spółdzielni, a więc zadań rzeczowych, zadań finansowych, w tym: Centrum Zarządzająco-Usługowego, inwestycji w przygotowaniu i realizacji, remontów i modernizacji finansowanych z funduszu „A", remontów wykonywanych z funduszy osiedli tzw. funduszu „B", działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej. Obejmuje też Zakłady Celowe, działalność w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlach. W poszczególnych pozycjach założono umiarkowane wzrosty rzeczowe i finansowe. Wyjątek stanowią zadania i nakłady przewidziane do realizacji z funduszu „A". Nakłady przewidziane w planie są niższe od wpływów o przeszło 11 mln zł. Wynika to z wdrożenia programu oszczędnościowego dążącego do stopniowego zmniejszania zobowiązań Spółdzielni. Powstały one głównie w latach ubiegłych, gdy prowadzono szerokim frontem prace termomodernizacyjne i energooszczędne. Prace te dawały wymierne rezultaty w postaci wyraźnego spadku zużycia ciepła i oczywiście jego kosztu, stąd istniały zdecydowane naciski mieszkańców na prowadzenie tego typu prac.

 

Program oszczędnościowy w funduszu „A" przewiduje również przeksięgowanie stosownych kwot z funduszu remontowego osiedli „B" na fundusz „A" w celu zmniejszenia istniejących na tym funduszu zobowiązań. W konsekwencji środki posiadane w funduszu „B" będą niższe w 2016 r., od tych którymi dysponowały osiedla w roku ubiegłym. Nie powinno to specjalnie negatywnie rzutować na możliwości remontowe osiedli. Głównie środki z funduszu „B" szły na finansowanie wymiany stolarki okiennej. Zainteresowanie wymianą stolarki wyraźnie zmalało. W kilku osiedlach wymiana ta przekroczyła 90%, w innych zaawansowanie jest niższe. Tak czy inaczej szczyt wymiany już za nami.

 

Opinie w sprawie planu gospodarczego uprzednio wypracowały cztery komisje branżowe Rady. W efekcie Rada przyjęła w formie uchwały „Zbiorczy plan gospodarczy oraz program działalności społecznej i kulturalnej na 2016 r."

 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył skarg i wniosków wniesionych do KSM na przestrzeni 2015 roku oraz sposobu ich załatwienia. Jest to coroczna pozycja w pracy Rady. W 2015 roku wpłynęło do Spółdzielni 18 skarg (czyli tyle samo co w 2014 r.), 28 pism o charakterze wniosków oraz 35 pism dotyczących zakłóceń spokoju przez współmieszkańców. Rada zaakceptowała przedłożoną przez Zarząd informację, jak i sposób załatwienia skarg i wniosków przez KSM.

 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył zmian w obowiązujących dotąd regulaminach wewnętrznych Spółdzielni: „Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń z użytkownikami zwalniającymi lokale" oraz „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

 

Potrzeba tych zmian została dokładnie przedstawiona w styczniowym numerze naszej spółdzielczej gazety „Wspólne Sprawy", gdy propozycje te uzyskały pozytywną opinię Komisji branżowych Rady Nadzorczej. Przypomnijmy jednak, że zmiany polegały na nowych zasadach finansowania założenia nawiewników w istniejącej już w lokalach stolarce okiennej i objęciem coroczną kontrolą przez Serwis Techniczny Spółdzielni gazowych urządzeń grzewczych kuchennych i łazienkowych. Przy okazji do regulaminu wprowadzono obowiązujące już w Spółdzielni zasady działań wynikających z wprowadzonego wcześniej obowiązku segregowania odpadów.

 

Rada zaaprobowała przedłożone opinie Komisji i stosownymi uchwałami przyjęła zmiany do powyższych regulaminów. Aneksy do tych regulaminów publikowane są na stronie www.ksm.katowice.pl oraz na str. 11 „Wspólnych Spraw" nr 300. Dotyczą one bowiem głównie kwestii bezpiecznego zamieszkiwania.

 

Rada zapoznała się także z informacją Zarządu o przebiegu Zebrań Osiedlowych, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2015 r. Zebrania te poprzedzają Walne Zgromadzenie, które prawdopodobnie, jak w latach poprzednich, odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2016 r. Zebrania Osiedlowe miały również charakter zebrań wyborczych. Wybrano nowe Rady Osiedlowe na czteroletnią kadencję. Rada informację przyjęła podkreślając, że i tym razem frekwencja na tych zebraniach była niska, bo w skali całej Spółdzielni wyniosła 4,4%.

 

Z ważniejszych spraw omawianych w tzw. „Sprawach wniesionych" Rada zapoznała się z zarysem propozycji dokonania zmian organizacyjnych w Spółdzielni w celu obniżenia kosztów jej funkcjonowania. Zmiany te miałyby polegać między innymi na komasacji osiedli w celu zmniejszenia ilości Administracji Osiedlowych, redukcji ilości Rad Osiedlowych i członków Rady Nadzorczej. Zmiany objęłyby również Centrum Zarządzająco-Usługowe. Z uwagi na złożoność problemów związanych z tym zadaniem, zakończenie tych prac przewiduje się przed upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która kończy się w czerwcu 2017 roku.

 

Posiedzenie Rady zakończyło jak zwykle rozpatrzenie korespondencji przychodzącej do Rady i odpowiedzi Rady.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)