2021-09-21

Pandemia COVID-19
kontra spółdzielczość

 

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Walka z pandemią COVID-19 nie ograniczyła sie tylko do kwestii zdrowotno-sanitarnych. Dotknęła bardzo wielu gałęzi gospodarki i obszarów życia społecznego, ograniczając tym samym aktywność gospodarczą – czyli dotknęła nas wszystkich. Nastąpiły drastyczne ograniczenia w przemyśle, turystyce, komunikacji i transporcie, a przede wszystkim w sektorze usług. Następstwem trwającej pandemii w skali globalnej i niebezpiecznym zarazem jest spadek poczucia bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego, jak i socjalnego dotyczącego wszystkich grup społecznych i zawodowych, niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego danego państwa. Sytuacja wywołana pandemią jest więc groźniejsza od innych kryzysów ekonomicznych, z którymi borykaliśmy się w poprzednich latach.


Zwalczanie skutków obecnego, tego pandemicznego kryzysu nie jest możliwe bez ingerencji instytucji państwowych i unijnych, polegających przede wszystkim na uruchamianiu wszelkiego rodzaju pakietów stymulacyjnych gospodarkę, ratując ją przed całkowitą katastrofą.


Kapitał Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest anonimowy. Został wytworzony w konkretnym środowisku, przez tworzące Spółdzielnię osoby, jest stale pomnażany współtworząc ekonomiczny potencjał.


Utrata środków finansowych dla Spółdzielni na skutek recesji gospodarczej w znaczący sposób może wpływać negatywnie na jej funkcjonowanie i przełożyć się tym samym na wypracowane przez lata działalności standardy świadczenia usług, dotyczących zarządzania i administrowania nieruchomościami, jak również przeprowadzanymi remontami.


Tylko podmioty, dla których solidaryzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność mają szansę na skuteczne zwalczanie skutków kryzysu. Te kryteria od lat spełniają spółdzielnie. W przeszłości już nie raz spółdzielczość przeciwstawiała się skutkom zastoju gospodarczego, stąd też nie ma racjonalnych przeciwwskazań, oprócz barier ideologicznych i mentalnych, by również obecne idee i wartości spółdzielcze stały się jednym z głównych narzędzi i sposobów łagodzenia skutków kryzysu i stopniowego wychodzenia z niego.


W naszej ocenie w związku z obecną sytuacją istnieje potrzeba stworzenia specjalnych ochronnych programów osłonowych, które wspomagać będą finansowo spółdzielczość mieszkaniową, a przede wszystkim pomogą mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy wynajmują lokale użytkowe w naszych zasobach.


Spółdzielnia nasza, mając na uwadze interes ekonomiczny wszystkich członków i mieszkańców, a równocześnie zamierzając udzielić pomocy grupie spółdzielczej najbardziej poszkodowanej skutkami kryzysu, wdrożyła dotychczas sporo czasowych rozwiązań pomocowych, realizowanych w oparciu o indywidualne wnioski zainteresowanych. Dotyczyło to m.in. możliwości przejściowej zmiany zasad wnoszenia bieżących opłat, nie obciążania należnymi ustawowymi odsetkami za nieterminowe wpłaty, czasowe zmniejszenie zaliczek na media, jak również nie wszczynanie postępowań komorniczych i sądowych związanych z windykacją zadłużeń (z wyjątkiem dotychczasowych dłużników). Przekazaliśmy także na łamach „Wspólnych Spraw" kompendium wiedzy w sprawie nowych zasad w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych.


Wszakże mając na uwadze możliwość pogorszenia się sytuacji finansowej dla Spółdzielni (skutki obciążyłyby przecież wszystkich mieszkańców), KSM na bieżąco podejmowała działania doraźne, a mianowicie wystąpiła do Gminy Katowice o: zmniejszenie wysokości opłaty za wywóz nieczystości, wsparcie dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego w ten sposób, by niedopłata z tytułu opłat za zajmowany przez nich lokal mieszkalny, nie powodowała utraty świadczenia dodatku mieszkaniowego, partycypowanie przez Miasto w kosztach dezynfekcji placów zabaw, dróg, chodników, itp. miejsc.


Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła również do przedsiębiorstw komunalnych i państwowych z wnioskami o możliwość uzyskania wsparcia, np. w zakresie przedłużenia terminu płatności za media, czy udzielenia ulg w zakresie świadczeń publiczno-prawnych.


Ponieważ wprowadzone przez państwo tak zwane tarcze osłonowe praktycznie nie pomagały spółdzielczości mieszkaniowej, w tym trudnym okresie spowodowanym pandemią zwróciliśmy się również do Premiera polskiego rządu o pomoc i podjęcie działań w zakresie dotyczącym kwestii finansowych w zdobywaniu środków ochronnych oraz kwestii finansowych dotyczących mieszkańców, a związanych z ponoszeniem opłat na utrzymanie lokali, jak również o poparcie naszych wniosków i postulatów w imię szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności w sytuacji zagrożenia pandemicznego oraz jego skutków.


W obecnej sytuacji pandemicznej bezwzględnym priorytetem w działaniach organów państwa jest stworzenie możliwie szerokiego wachlarza mechanizmów wsparcia spółdzielni, co może zapewnić sektorowi spółdzielczemu znaczącą rolę w łagodzeniu kryzysu w naszej gospodarce. Poprzez te działania jest możliwe wykazanie znacznej odporności na kryzys, nawet w większej skali niż w przypadku przedsiębiorstw i korporacji.


Pomoc dla spółdzielczości jest znikoma, a pandemia koronawirusa znowu przybiera na sile – zbliża się jej czwarta fala z tzw. wariantem Delta. Z doniesień medialnych wiadomo, że zaatakował on już i spowodował wprowadzenie na nowo poważnych obostrzeń w takich krajach jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. A u nas? Podawane przez władze państwowe, zwłaszcza w konferencjach prasowych, przewidywania z dnia na dzień okazują się nie spójne ze sobą.


My w Spółdzielni na bieżąco śledzimy informacje podawane na jedynej oficjalnej, rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii: www.gov.pl/web/koronawirus. Wiemy, bo doświadczyliśmy tego, że walka z koronawirusem wymaga natychmiastowości działania, a w miarę możliwości postępowania uprzedzającego. Notowane w ostatnich letnich tygodniach złagodzenia najsurowszych restrykcji sanitarnych nie zwalniają KSM od pełnej gotowości do ewentualnego ich maksymalnego przywrócenia, zwłaszcza, że obowiązujący w Polsce, a ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemii, nie został jak dotąd odwołany.


Przypominam także wszystkim, że w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 lipca br. przywrócona została możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibach Dyrekcji, Administracji Osiedli i Zakładach Celowych (Zakład Ciepłowniczy/Zakład Zieleni, Serwis Techniczny, Zakład Usług Parkingowych). Obsługa mieszkańców odbywa się oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk i posiadanie założonej na usta i nos maseczki ochronnej). Do bezpośredniego – w razie potrzeby – przyjścia zapraszamy w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9 - do 15, we wtorki w godzinach od 12 - do 18, a w piątki w godzinach od 9 - do 14. Natomiast kasa w siedzibie Dyrekcji KSM jest dostępna w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 9 - do 15, we wtorki od godz. 11:30 do 17:30 oraz w piątki w godz. od godz. 08:30 do 13:30.


Nadal zachęcamy jednak do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Istnieje możliwość złożenia pism do skrzynek podawczych usytuowanych w oznaczonych, wyizolowanych miejscach znajdujących się w siedzibach jednostek organizacyjnych Spółdzielni. Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń we własnym oraz wspólnym interesie ogółu mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

 

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)