2020-10-20

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że w niżej wymienionym terminie przedstawiciele firmy ista Polska, w związku z kończącym się okresem legalizacyjnym, będą dokonywać odczytu i wymiany wodomierzy w mieszkaniach.


Uprzejmie prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy tj. odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany.

 

Informujemy także, że przyłącze wodomierza nie może być zamurowane lub nadmiernie obudowane lub zapłytkowane, a otwór rewizyjny musi zapewniać możliwość wykonania prac instalacyjnych. Podczas prac powinien być obecny właściciel/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba. Montaż powinien być rozpoczęty i zakończony w podanym wyżej przedziale czasowym. Nie oznacza to jednak, że monter musi w całym tym okresie czasu przebywać w budynku.

 

Zabezpieczenia koronawirus: Pracownicy firmy ista Polska powinni być wyposażeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. W czasie wymiany prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu od pracowników dokonujących wymiany oraz w miarę możliwości pozostawienie otwartych okien. Prosimy również o przygotowanie własnego długopisu do podpisu protokołu. W przypadku gdy ktoś z Państwa obecnie przechodzi okres kwarantanny prosimy o nie udostępnienie mieszkania.

 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Firma ista Polska.

 

 

Osiedle WIERZBOWA

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

21.07.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24
22.07.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24a
23.07.2020 09:00 – 17:00 Grabowa 5,5a
23.07.2020 09:00 – 17:00 Grabowa 7,7a
24.07.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24b

27.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 30

27.07.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 26,26a

28.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 36,36a

28.07.2020

10:30 – 17:00

Brzozowa 38,38a

28.07.2020

12:00 – 17:00

Brzozowa 40,40a

29.07.2020

09:00 – 17:00 Brzozowa 44
29.07.2020 10:00 – 17:00 Brzozowa 46
29.07.2020 12:00 – 17:00 Brzozowa 42,42a

30.07.2020

09:00 – 17:00

Brzozowa 19

30.07.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 21
10.08.2020

09:00 – 17:00

Wierzbowa 26
10.08.2020 11:00 – 17:00 Wierzbowa 28
11.08.2020 09:00 – 17:00 Wierzbowa 27
11.08.2020 09:00 – 17:00 Wierzbowa 29
11.08.2020 10:30 – 17:00 Wierzbowa 31
11.08.2020 10:30 – 17:00 Wierzbowa 33
11.08.2020 12:00 – 17:00 Wierzbowa 35
11.08.2020 12:00 – 17:00 Wierzbowa 37
12.08.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24c
13.08.2020 09:00 – 17:00 Modrzewiowa 30b
14.08.2020 12:00 – 17:00 Modrzewiowa 30c

 

Termin II

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

14.09.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24

14.09.2020

09:00 – 17:00 Modrzewiowa 24a

14.09.2020

10:00 – 17:00 Modrzewiowa 24b

14.09.2020

10:00 – 17:00 Modrzewiowa 24c

14.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 26,26a

14.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 30

16.09.2020

09:00 – 17:00

Wierzbowa 19,21

16.09.2020

09:30 – 17:00

Wierzbowa 26,28

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 27,29

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 31,33

16.09.2020

11:00 – 17:00

Wierzbowa 35,37

17.09.2020

09:00 – 17:00

Grabowa 5,5a

17.09.2020

09:00 – 17:00

Grabowa 7,7a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 36,36a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 38,38a

17.09.2020

11:00 – 17:00

Brzozowa 40,40a

17.09.2020

11:00 – 17:00 Brzozowa 42,42a

17.09.2020

10:00 – 17:00 Brzozowa 44,46

 

 

Osiedle Janów

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

27.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 47, 49, 51, 53

28.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 61, 61a, 61b, 61c

29.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 63, 65, 67, 69

30.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 81, 81a, 81b, 81c

31.07.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 83, 85, 87, 89

03.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 52, 54

04.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 56, 58
05.08.2020

08:00 – 17:00

Zamkowa 45, 60

 

 

Osiedle SZOPIENICE

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

10.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 c

11-12.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 d

13-14.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 e

17.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 119 f

18-19.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 91 c

20-21.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 91 d

24.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 93 b

25.08.2020

08:00 – 17:00

Morawa 93 d

26-27.08.2020

08:00 – 17:00 Osiedlowa 13
28.08.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 5
31.08.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 7
01.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 9
02.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 11
03-04.09.2020 08:00 – 17:00 Osiedlowa 15

14.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 1, 3, 5

14.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 1a, 3a, 5a

15.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7, 9

15.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7a, 9a

16.09.2020

08:00 – 17:00 Przedwiośnie 7b, 9b

16.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 28e, 28f, 28g

17.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 32a, 32b, 32c, 32d

17.09.2020

08:00 – 17:00 Hallera 32e, 32f, 32g, 32h

18.09.2020

08:00 – 17:00 Bednorza 24, 26, 28, 30

18.09.2020

08:00 – 17:00 Bednorza 32, 34, 36, 38

21.09.2020

08:00 – 17:00 Zamenhofa 16a, 16b, 16c

21.09.2020

08:00 – 17:00 Zamenhofa 18, 18a

 

 

Osiedle HPR

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

08.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.1-50)

09.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.51-100)

10.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.101-150)

11.09.2020

08:00 – 17:00

Sokolska 33 (m.151-206)

 

 

Osiedle SUPERJEDNOSTKA

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

13.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 16, 18

13.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 0 do 4 piętra)

14.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 20, 22

14.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 5 do 8 piętra)

15.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 24, 28

15.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 9 do 12 piętra)

16.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 30, 32

16.10.2020

08:00 – 17:00

Korfantego 26 (od 13 do 15 piętra)

 

 

Osiedle CENTRUM-I

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

22.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7

22.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7a (m.1-25)

23.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 7a (m.26-45)

23.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 9

26.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 9a

26.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11 (m.1-20)

27.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11 (m.21-45)

27.10.2020

08:00 – 17:00

Grażyńskiego 11a
28.10.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 13a
03.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 13
03.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 15
04.11.2020 08:00 – 17:00 Grażyńskiego 15a
05.11.2020 08:00 – 17:00 Sokolska 46, 48
06.11.2020 08:00 – 17:00 Czerwińskiego 8

 

 

Osiedle GWIAZDY

Termin I

Data odczytu

Godziny

Adres nieruchomości

22.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 25

23.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 29

30.10.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 25 (m.1-120)

02.11.2020

08:00 – 17:00

Uniwersytecka 29 (m.1-110)

 (ul. Uniwersytecka 25,29 - wymiana wodomierzy z mieszkań zamontowanych w szachtach technicznych na korytarzach.

Podczas prac powinien być obecny właściciel/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba, aby podpisać protokół. W razie nieobecności lokatora, protokoły będą przekazywane do skrzynek odbiorczych. tel.: 733 440 213)     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)