2023-04-25

Obowiązki związane z rozliczeniem ciepła


Szanowni państwo!
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że realizując wymogi art. 45a ust. 7a-10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych – poprzez Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła – wdrożyła i dostosowała rozwiązania podziału tych kosztów, kontynuując 12-miesięczne okresy rozliczeniowe oraz wnoszenie zaliczek na pokrycie tych kosztów, w uśrednionej comiesięcznej stałej wysokości.


Dostosowanie zapisów regulaminu wykonaliśmy w terminie zakreślonym ustawą tj. do 15 grudnia 2022 r. natomiast 8 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy z 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na podstawie tej nowelizacji, na mocy jej art. 23 ust. 3, wydane zostało rozporządzenie wprowadzające obowiązek informacyjny w zakresie bieżącego uwzględnienia skutków zastosowanych ustawowych regulacji w zaliczkach już ustalonych na obecny okres rozliczeniowy, wnoszonych na poczet pokrycia kosztów zakupu ciepła i kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskazać należy, że powyżej przytoczone przepisy nie korespondują ze sobą, komplikując tym samym możliwości prawidłowego prowadzenia gospodarki opartej na racjonalnych zasadach ograniczających koszty funkcjonowania Systemu Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ogrzewania jedynie do niezbędnych.

 

W aktualnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych przyporządkowanie (oszacowania) wiarygodnej wartości obniżenia kosztu (zaliczki) dla pojedynczego gospodarstwa domowego (lokalu) wymagałoby przeprowadzenia – pełnej bardzo skomplikowanej i kosztownej procedury – dodatkowego rozliczenia całego budynku tzn. przyporządkowania kosztu do wielkości zużycia ciepła i dopiero w ślad za tym dokonanie przeliczeń zaliczek indywidualnych.

 

Wszelkiego typu działania realizowane poza terminami ustalonymi w regulaminach tj. odczyty ciepłomierzy, wykonanie rozliczenia, obliczenia – szacowania, wykonanie wydruków, wymagają poniesienia przez Spółdzielnię dodatkowych, zupełnie nieplanowanych i znacznych nakładów finansowych, na które Spółdzielnia oraz mieszkańcy i użytkownicy nie są przygotowani. W ślad za opiniami użytkowników lokali należy uznać, że poniesienie znacznych, dodatkowych nakładów rzeczowych i finansowych na ten cel nie jest konieczne i w pełni uzasadnione. Realizacja działań określonych przepisami wskazanymi we wstępie wymaga znacznie dłuższego czasu ze względów organizacyjnych, tym bardziej, że informacje przekazywane Spółdzielni przez dostawców ciepła na fakturach, a dotyczące kwoty rekompensaty lub obniżenia z tytułu stosowania maksymalnych cen ciepła, nie odnoszą się do konkretnych budynków i mieszkań, tylko globalnie do całości kwoty na fakturze. Takie stanowisko prezentuje nasz główny dostawca ciepła TAURON Ciepło sp. z o.o. w swojej odpowiedzi z dnia 12.04. br. przesłanej do KSM (data wpływu 17.04. br.) na naszą interwencję z dnia 15.03. br. Cytujemy:

 

„Przepisy ww. ustawy nie wymagają, aby sprzedawca wskazał tyle „kwot pomniejszenia", ile jest punktów. Wychodząc jednak naprzeciw Klientów, a w szczególności zarządców wielolokalowych budynków mieszkalnych, TAURON Ciepło sp. z o.o. aktualnie pracuje z dostawcą oprogramowania nad możliwością wygenerowania takiej informacji także dla poszczególnych punktów, zbiorczo za okres od 01.10.2022 do 28.02.2023 r." – koniec cytatu. Dodać należy że od 01.03. br. sposób fakturowania nadal pozostaje bez koniecznych zmian.


Spółdzielnia nasza dokłada należytej staranności i na bieżąco analizuje i weryfikuje koszty wynikające ze zmian taryfy i zastosowanych obniżek i rekompensat, co uwzględnia i wpływa na obecną zaliczkę na centralne ogrzewanie, która pozostaje na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę ustawowo dopuszczalny wzrost ceny ciepła netto do 40% w stosunku do cen z 30 września 2022 roku oraz dodatkowo przywróconą od stycznia br. stawkę VAT do 23% (wzrost o 18%), obecna zaliczka na pokrycie kosztów ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody – pomimo działań ustawodawcy – może okazać się niewystarczająca.

 

Spółdzielnia wskazuje w końcu, że pomimo iż nie przedstawia na obecny moment danych według wzoru zawiadomienia, o którym mowa w przywołanych przepisach, to dostawcy ciepła w kosztach zakupu ciepła stosują rekompensatę oraz maksymalną cenę i pomniejszają odpowiednio łączne koszty zakupu ciepła (w tym poprzez wielokrotne korekty do wcześniej wystawionych faktur), tym niemniej rozliczenie zastosowanych rekompensat i obniżek będzie zrealizowane dla indywidualnych odbiorców w terminach rozliczeń bieżącego okresu rozliczeniowego, tj. wówczas gdy będą już znane wszystkie ostateczne koszty poniesione przez Spółdzielnię na zakup ciepła w okresie rozliczeniowym 2022/2023 r.


Zarząd
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)