2014-02-20

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Powszechnie jest wiadomo, że spółdzielnie w swoim działaniu kierują się siedmioma podstawowymi zasadami, które powstały jeszcze w XIX w., kiedy to w 1844 roku tkacze z Rochdale w Anglii powołali do życia pierwszą na świecie Spółdzielnię Sprawiedliwych Pionierów. Program tej spółdzielni zawarto w punktach, które dziś nazywane są zasadami rochdaleskimi i które stanowią trzon aktualnych zasad spółdzielczych przyjętych przez międzynarodowy ruch spółdzielczy.


Piąta zasada rochdelska dotyczy kształcenia, szkolenia i informacji, a z jej treści wynika że: „Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu, możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni".


Jednym z najbardziej potrzebnych, a do tego swoistym dla spółdzielczości zadań jest wytworzenie prawidłowych relacji pomiędzy organami samorządowymi i członkami. Dla realizacji tego obowiązku podejmowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu wymianę informacji, składanie sprawozdań i przedstawianie planów działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej osiedli i całej spółdzielni odnoszonych do konkretnych okresów i lokalizacji podczas okresowych Zebrań Osiedlowych czy też Walnego Zgromadzenia. Na bieżąco jednak istnieją potrzeby informowania członków o różnego rodzaju sprawach, podejmowanych uchwałach i innych decyzjach lub też przyjętych i obowiązujących zasadach regulaminowych, statutowych czy też innych regulacjach prawnych. Ponadto bardzo ważne jest informowanie o procedurach wymaganych dla załatwienia wielu spraw powstających w związku z użytkowaniem lokali czy też w relacjach pomiędzy spółdzielnią, członkami i użytkownikami lokali, a także tworzenie możliwości wyrażania opinii lub składania zapytań i wniosków do spółdzielni.


Jeszcze nie tak dawno możliwości wymiany informacji i komunikacji ograniczone były tylko do kontaktu bezpośredniego, ale obecnie istnieje już wiele innych sposobów. W tym celu od ponad dwudziestu lat wydawana jest i dostarczana członkom nasza comiesięczna gazeta „Wspólne Sprawy". W tym czasie pojawiły się wszakże nowe możliwości, jakie przyniósł ze sobą internet.
Nasza Spółdzielnia korzysta z tego kanału informacji i komunikacji już od 2001 roku za pośrednictwem własnej strony internetowej i poczty elektronicznej. Stworzona wówczas witryna internetowa (wyprzedzająca o 6 lat ustawowe polecenie w tej kwestii, wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14. 06. 2007 roku, stanowiące: „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni" – art. 8. pkt 3. u.s.m.) przez wiele lat dobrze służyła członkom Spółdzielni i innym osobom zainteresowanym funkcjonowaniem Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dawała wszystkim możliwość zapoznawania się z bardzo bogatą i szeroką problematyką pomieszczoną na podstronach, informującą o funkcjonowaniu Spółdzielni w różnorodnych sferach – od tematów gospodarczo-prawnych i organizacyjnych, do poświęconych działalności społeczno-kulturalnej.


W ostatnich latach członkowie sygnalizowali jednak nowe potrzeby poprzez swoje opinie i składane wnioski, a dotyczące naszej strony internetowej w zakresie jej zawartości, grafiki oraz ułatwienia jej obsługi przez użytkowników. Dynamiczny, skokowy rozwój technologii internetowej tworzy nieustannie lepsze i większe możliwości wykorzystania tego narzędzia, w celu szybkiego informowania i komunikowania się za jego pośrednictwem w coraz łatwiejszy i przyjazny sposób. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz korzystając z nowych możliwości, od początku lutego 2014 roku nasza Spółdzielnia uruchomiła – w miejsce poprzedniej – nową stronę internetową.


Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób szczegóły techniczne nie są najistotniejsze, ale warto przynajmniej w zarysie je przytoczyć. Tak więc, nowa strona została wykonana zgodnie z najnowszymi standardami World Wide Web Consortium, w skrócie W3C. Do stworzenia strony zostały wykorzystane technologie HTML5 i CSS3. Została stworzona w rozdzielczości 1200px szerokości i przygotowana już do wyświetlania na coraz częściej spotykanych i popularnych w naszych domach, wchodzących do użytku od kilku już lat monitorach, urządzeniach mobilnych i telewizorach panoramicznych. Posiada proste i przyjazne menu, jak i duże, nowoczesne kafelki nawigacyjne na stronie głównej. Jest wyposażona w wyszukiwarkę treści zawartych na stronie, a także wyszukiwarkę numerów gazety „Wspólne Sprawy".


Na nowej stronie znajdziecie Państwo formularz kontaktowy, z którego (z ochroną własnych danych osobowych) możecie wysłać bezpośrednio zapytanie do Zarządu KSM. Nowością w witrynie internetowej są mapy, wykorzystujące aktualizowany moduł Google Maps oraz adresy poszczególnych ulic wraz z numerami bloków, które po kliknięcie pokazują lokalizację na mapie miasta Katowice. Dla ułatwienia procedur załatwiania różnych spraw zamieszczono na razie podstawowe (a w przyszłości będą w coraz większym zakresie) potrzebne druki, wnioski do pobrania w popularnym formacie PDF, odtwarzane przez program Adobe Reader.


Nowa strona zawiera bardzo dużo informacji o funkcjonowaniu KSM, a w tym sprawozdania oraz plany działalności osiedli i całej Spółdzielni. Bardzo przydatne dla Państwa są zamieszczone na stronie najistotniejsze dokumenty, takie jak statut i regulaminy obowiązujące w Spółdzielni, zgodnie z którymi prowadzona jest jej działalność. Myślę, że dla ewentualnych potrzeb komunikacji z administracją, służbami i władzami Spółdzielni korzystnym jest zamieszczenie rozszerzonych danych kontaktowych, jak imienne przedstawienie osób kierujących poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi.


Zgodnie z wnioskami mieszkańców szeroko przedstawiona jest oferta usług zakładów celowych oraz działalności prowadzonej przez nasz Dział Społeczno-Kulturalny, wszystkie kluby spółdzielcze, a także przez osiedla.


Łatwiej i szybciej będzie można informować mieszkańców o różnego rodzaju pracach, awariach i utrudnieniach sygnalizowanych przez służby miejskie i inne, a z drugiej strony łatwiej będzie Państwu zgłaszać ewentualne awarie do administracji lub Pogotowia Technicznego.


W nieodległej przyszłości mamy nadzieję stworzyć dla użytkowników lokali możliwość indywidualnego, osobistego wglądu do własnego konta, co pozwoli na bieżąco kontrolować rozliczenia.


Nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić do zapoznania się i korzystania ze strony: www.ksm.katowice.pl

 

Z poważaniem 

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)