2014-03-18

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Dziwną zimę 2013/2014 mamy już za sobą. Zimę z opadami śniegu, zawiejami i siarczystymi mrozami to na pewno nie. Ta zima w niczym tej prawdziwej nie przypominała. Przynajmniej u nas, na Śląsku. Z takiego przebiegu zimy nie byli zadowoleni narciarze, właściciele hoteli w miejscowościach podgórskich, właściciele wyciągów narciarskich i ci wszyscy, którzy z uroków zimy – a takie też są – korzystają.

 

Na pewno była ona korzystna dla budowlańców, kierowców, służb komunalnych i mieszkańców naszej aglomeracji. Dla mieszkańców miast – głównie za sprawą braku dużych uciążliwości, które zima niesie, a także mniejszych rachunków za ogrzewanie. Koszty ogrzewania stanowią liczącą się bardzo pozycję wydatków ogólnych za korzystanie z lokalu. O to by jednak od tego niewątpliwego sukcesu mieszkańcom „nie poprzewracało się w głowach", dbali dostawcy ciepła. Skoro ich ambitne plany sprzedaży ciepła zostały zachwiane wyraźnym spadkiem zużycia, to muszą sobie to zrekompensować podwyżkami cen ciepła. Nie próżnował więc nasz podstawowy dostawca energii cieplnej – Tauron, podnosząc poszczególne elementy taryfy za ciepło w listopadzie i grudniu minionego oraz w styczniu bieżącego roku.


Trudno już teraz określić jakie dokładnie skutki finansowe te zmiany spowodują. W rezultacie podobnych zabiegów w 2012 r. średnia cena ciepła w naszej Spółdzielni wzrosła aż o 13 %. Sezon grzewczy jeszcze trwa więc nie jest powiedziane, że na tych dotychczasowych podwyżkach musi się skończyć. Oby ten czarny scenariusz się nie spełnił. Sytuacja, że w wyniku rozliczeń mijającego sezonu grzewczego nie będą przeważać zwroty do wnoszonych zaliczek na koszty ciepła, nie wydaje się prawdopodobna. Nawet biorąc pod uwagę, że maleje stale udział zużycia ciepła w całkowitym jego koszcie. Tak łagodnej zimy nie pamiętają nawet najstarsi górale...


Po tym raczej optymistycznym wstępie przejdźmy do tego, czym zajmowała się Rada Nadzorcza w lutym br. Jak zwykle pierwszym punktem programu posiedzenia było rozpatrywanie spraw członkowskich, tj. ocena zasadności wniosków Zarządu o wykreślenie z rejestru tych członków, którzy zalegają z wnoszeniem opłat za korzystanie z lokalu. Zadłużenie na dzień 31 stycznia 2014 r. wynosiło 11,1 mln zł i było wyższe od zadłużenia na koniec ubiegłego roku o prawie 140 tys. zł. Biorąc jednak pod uwagę, że w tej całkowitej kwocie zadłużenia, aż 880 tys. zł stanowiły niedopłaty za media w 5 osiedlach i ten minus będzie szybko i w większości spłacony, można uznać, że sytuacja w segmencie odzyskiwania należności uległa poprawie.


Na posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przesłał 15 wniosków o wykreślenie z rejestru członkowskiego. I tym razem część członków zdążyła spłacić swoje zadłużenie. Ostatecznie Rada rozpatrywała 7 wniosków. Niestety Rada nie znalazła żadnych okoliczności usprawiedliwiających ów stan zadłużenia, w którym się znaleźli i cała siódemka została pozbawiona praw członkowskich. Zgodnie ze statutem Spółdzielni mają oni 6 tygodni na spłatę zadłużenia bez konsekwencji finansowych. W każdym przypadku mogą też odwołać się od decyzji Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.


W dalszej części posiedzenia Rada uchyliła swoją wcześniejszą uchwałę o pozbawieniu członkostwa jednej osoby, która spłaciła swój dług.


Część gospodarczą posiedzenia rozpoczęło rozpatrywanie przedłożonego przez Zarząd „Zbiorczego planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok". Dokument ten zawiera zamierzenia i wielkości środków niezbędnych do ich realizacji, we wszystkich dziedzinach działalności Spółdzielni w bieżącym roku.


Dyskusja koncentrowała się zasadniczo wokół dwóch tematów: celowości rozpoczęcia już w bieżącym roku realizacji 2 etapu inwestycji mieszkaniowej Rekreacyjna Dolina „Duży Staw"; zakresu remontów finansowanych z funduszu „A" głównie na tzw. modernizację ociepleń i związanych z tym nakładów.


Plan został przez Radę Nadzorczą przyjęty, z tym, że ostateczna decyzja o rozpoczęciu inwestycji „Duży Staw" zapadnie na Walnym Zgromadzeniu, które zadecyduje o wielkości maksymalnej sumy zobowiązań jakie może Spółdzielnia zaciągnąć w tym roku.


Odnośnie prowadzenia robót z funduszu remontowego „A" – Zarząd zadeklarował wprowadzenie w trakcie realizacji pewnych ograniczeń ich zakresu, co wydaje się bez tego prawdopodobne, wobec stanowiska Tauronu torpedującego skutecznie jak dotąd wykonywanie robót modernizacyjnych infrastruktury ciepłowniczej zmierzających do oszczędności w poborze ciepła z sieci, gdyż to nie leży w interesie tej firmy.


W kolejnym punkcie programu Rada zapoznała się z przebiegiem Zebrań Osiedlowych. Zainteresowanie tymi zebraniami najlepiej obrazuje frekwencja. Wynosiła ona średnio na wszystkich zebraniach 2,7 %. Najwyższą frekwencję zanotowano w Osiedlu HPR 14,3%, a najniższą 1,3% w Osiedlu im. Ściegiennego. Na zebraniach przyjęto do realizacji łącznie 26 wniosków. Tak niską frekwencję można interpretować w ten sposób, iż nasi mieszkańcy nie mają większych powodów do niezadowolenia z dotychczasowych poczynań władz spółdzielczych i organów samorządowych różnego szczebla.


W dalszej kolejności Rada przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r." Sprawozdanie to będzie oceniane i zatwierdzane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w czerwcu.


Sprawą, której Rada poświęca zawsze dużo uwagi, jest analiza skarg i wniosków wniesionych do KSM oraz ocena sposobu ich załatwienia. W roku 2013 nastąpił pewien (o 5,9%) wzrost ilości skarg w stosunku do roku poprzedniego, a wniosków i postulatów przybyło o 23,7%. O ile przyrost skarg trudno uznać za zjawisko korzystne, o tyle zwiększenie się liczby postulatów i wniosków jest przejawem wzrostu aktywności mieszkańców, zmierzającej do podniesienia bezpieczeństwa czy komfortu zamieszkiwania.


W przypadku skarg kilka okazało się bezzasadnych. Spora część z nich dotyczyła niezadowolenia z zakłócenia spokoju i uciążliwości sąsiadów. W tym przypadku działanie Spółdzielni jest mocno ograniczone. Skargi uzasadnione zostały w większości załatwione po myśli skarżących, bądź są w trakcie realizacji. Inaczej przedstawia się sprawa wniosków. Wiele z nich wiąże się z potrzebą przeznaczenia na ich realizację odpowiednich środków finansowych. Są więc wprowadzane w życie w zależności od możliwości ekonomicznych danego osiedla. Rada działania Zarządu i Administracji osiedlowych w tym zakresie obowiązków oceniła pozytywnie.


Omówiono także realizację wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej. Część z tych wniosków ma charakter długofalowy i znajdują się w fazie wprowadzania w życie. Rada nie stwierdziła przypadku braku działań, bądź nieuzasadnionych opóźnień w ich wdrażaniu.
Jak zwykle posiedzenie zakończyło rozpatrywanie spraw bieżącej korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 

Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)