2014-11-21

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Obawy niektórych naszych członków o dostawy ciepła od początku sezonu grzewczego 2014/2015 okazały się niepotrzebne. Konflikt między Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, a głównym dostawcą ciepła do naszych zasobów – Tauronem co prawda nie wygasł, ale tak poważni partnerzy wiedzą, że nie powinno się go zaostrzać. Tak więc w III dekadzie września ciepło popłynęło do naszych mieszkań. Łaskawa raczej aura w październiku sprawiła, że zużycie tego medium nie było dotąd wysokie. Logicznie więc biorąc i rachunki za ogrzewanie za ten okres nie powinny być duże.

 

Jak to wygląda w praktyce – pokazuje analiza dokonana w jednym z naszych osiedli. Rada tego osiedla porównała zużycie ciepła w sezonie 2013/2014 do sezonu poprzedniego tj. 2012/2013, jak również i jego kosztów w tych latach. Wyniki są na pewno reprezentatywne dla pozostałych osiedli Spółdzielni, zwłaszcza tych, gdzie dostawcą ciepła był Tauron.

 

Łagodna zima 2013/2014 sprawiła, że średnie zużycie ciepła w osiedlu w tym okresie, w stosunku do sezonu 2012/2013, było niższe o 17,6%. Koszt ciepła natomiast niższy tylko o 4%. Budynek o mniejszym spadku zużycia, niż ta wartość średnia, to niestety poniósł w ostatnim okresie rozliczeniowym koszt większy niż w poprzednim.

 

Jeszcze ciekawiej przedstawia się porównanie tych wielkości w dłuższym horyzoncie czasowym. W układzie jednostkowym zużycie ciepła w osiedlu w 2000 roku było na poziomie 0,54 GJ/m2/R. W owym roku bowiem żaden z budynków osiedla nie był jeszcze ocieplony. Średni jednostkowy koszt wyniósł wówczas 2,07 zł/m2/miesięcznie. W ostatnim okresie (2013/2014) te same wskaźniki wyniosły odpowiednio: 0,30 GJ/m2 i 2,09 zł/m2/miesięcznie. Tak wygląda odpowiedź dostawcy na malejące zużycie ciepła – w efekcie działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych, dokonywanych wielkimi nakładami środków KSM. Dostawca uzyskuje to poprzez systematyczne, kilkakrotne w ciągu roku podwyżki cen ciepła i malejący stale udział zużycia (GJ) w całkowitym jego koszcie.

 

Na zużycie ciepła mieszkaniec ma wpływ, na część stałą taryfy, bezpośrednio, już nie. Stąd udział części stałej taryfy, tj. przede wszystkim mocy zamawianej, rośnie znacznie szybciej niż tej obejmującej zużycie. Nic nie wskazuje na to, by ta polityka cenowa miała ulec zmianie. Możemy więc oszczędzać, nawet marznąć, a dopiero otrzymane rozliczenie roczne za zużytą energię cieplną może nas... solidnie rozgrzać. Co gorsza rozliczenie otrzymujemy nie bezpośrednio od Tauronu, a przez pośrednika, jakim jest Spółdzielnia. I to pod jej adresem kierujemy potem swoje pretensje. Nie jest to zresztą wynalazek dostawcy ciepła. Podobnie swoje interesy zabezpieczają dostawcy energii elektrycznej i gazu. To tyle ku pokrzepieniu serc, na starcie do kolejnego sezonu grzewczego.

 

Październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej tradycyjnie już rozpoczęło rozpatrywanie spraw członkowskich, tj. podejmowanie decyzji do zgłoszonych przez Zarząd wniosków o pozbawianie praw tych członków, którzy w sposób rażący uchylają się od wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego bądź użytkowego. Według informacji Zarządu zadłużenie na koniec września br. wynosiło 11,3 mln zł i było wyższe o 51 tys. zł od zadłużenia z końca sierpnia br. Jednakże kwota niedopłat za zużyte media wyniosła we wrześniu ok. 420 tys. zł. Niedopłaty te zostaną zapewne zlikwidowane na przestrzeni najbliższych miesięcy; więc można uznać, że de facto zadłużenie we wrześniu nie wzrosło a zmalało. Wynosi jednak ponad 11 milionów zł, pomniejszając o tę kwotę wielkość memoriałowo naliczonych środków będących w dyspozycji Spółdzielni. W udziale rodzajowym zadłużenie to wygląda następująco: lokale mieszkalne 7,6 mln zł, pawilony 2,3 mln zł, lokale użytkowe 1,3 mln zł i garaże 138 tys. zł.

 

Na październikowe posiedzenie Rady Zarząd skierował 13 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. Rada ostatecznie rozpatrywała 10 wniosków, gdyż troje użytkowników lokali zdążyło swoje zadłużenie zlikwidować. Z dziesiątki tylko w jednym przypadku Rada na 1 miesiąc zawiesiła rozpatrywanie wniosku Zarządu. Pozostałych 9 członków zostało z rejestru wykreślonych.

Z kolei Rada uchyliła swoje dwie poprzednie decyzje o pozbawieniu praw członkowskich. W obu przypadkach zadłużenie zostało spłacone.

 

Pierwszym tematem z tzw. spraw gospodarczych Rady była ocena wyników ekonomicznych Zakładów Celowych za I półrocze 2014 roku, prognozy realizacji planów na koniec tego roku oraz zamierzeń realizacji zadań w 2015 roku.

 

Formalnie dwa Zakłady pierwsze półrocze zakończyły na minusie, tj. koszty funkcjonowania przewyższyły sprzedaż usług. Dla Serwisu Technicznego jedną z głównych pozycji przerobowych stanowi odśnieżanie naszych osiedli. W ramach przygotowań do zimy Zakład poniósł określone koszty. Ubiegła zima była bardzo łagodna i praktycznie bezśnieżna co spowodowało, że Zakład miał śladowe zatrudnienie.

 

Dzięki temu natomiast osiedla poczyniły duże oszczędności, co potwierdziła analiza kosztów eksploatacji dokonana przez Radę we wrześniu. Siedem miesięcy tego roku osiedla zamknęły wyraźną nadwyżką wpływów nad kosztami. W ogólnym bilansie Spółdzielni ten minusowy wynik Serwisu został więc zrekompensowany znaczną nadwyżką osiągniętą w gospodarce osiedli.

 

Drugi Zakład Celowy – Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa na swojej podstawowej działalności osiągnął przewagę sprzedaży nad kosztami. Zakład ten ponosi koszty wydawania naszej spółdzielczej gazety „Wspólnych Spraw". I ta pozycja sprawiła, że Zakład ten, nie po raz pierwszy zresztą, nie zbilansował sprzedaży z kosztami funkcjonowania. Rada uznała, że koszty wydawania „Wspólnych Spraw" powinny obciążać eksploatację.

 

Do prognoz wykonania zadań do końca roku i zamierzeń na 2015 rok, Rada nie wniosła zastrzeżeń.

 

Z kolei Rada wybrała biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok. Badanie to przeprowadzi Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku. Związek ten dokonywał już oceny stanu finansów Spółdzielni.

 

W dalszej części posiedzenia Rada została zapoznana ze stanem prac nad przygotowaniem planu gospodarczego i programu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni na rok 2015. Wytyczne kierunkowe zostały dostarczone do osiedli i tam trwają już prace nad przygotowaniem projektu tego planu. Jak dotąd Rada Nadzorcza taki plan przyjmuje w grudniu i styczniu.

 

Spółdzielnia nasza docenia zaangażowanie i ponadprzeciętne wyniki w pracy i działalności społecznej, stąd rozbudowany system nagród i wyróżnień. Rada Nadzorcza rozpatrując wniosek Zarządu o nadanie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju Spółdzielni przyznała: Listy Gratulacyjne – 89 osobom, Dyplomy Honorowe – 30 osobom, Odznaki Honorowe KSM i Odznaki Honorowe z Laurem – 21 osobom, Wpis do Księgi Zasłużonych – 1 osobie. Rozpoczynające się w drugiej połowie listopada Zebrania Osiedlowe będą doskonałą okazją do ich wręczania większości wyróżnionym działaczom.

 

Na zakończenie posiedzenia Rada, jak zwykle, zajęła się korespondencją przychodzącą i wychodzącą.

 

  Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)