2022-11-23

Już myślimy o zadaniach na rok przyszły

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Głównym tematem październikowego, plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej KSM była „Informacja Zarządu dotycząca wytycznych kierunkowych do przygotowania planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2023 rok". Uprzedzająco była ona już przedmiotem analizy dokonanej przez Prezydium Rady.


W swoim materiale Zarząd ustalił wytyczne niezbędne do opracowania założeń w zakresie dotyczącym danej jednostki organizacyjnej, w celu sporządzenia planu będącego integralną częścią planu dla całej Spółdzielni. Polecił, by opracowane dla jednostek organizacyjnych plany, wraz z uchwałami Rad Osiedli, zostały złożone do Działu Ekonomicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2022 roku. Dotyczyć mają one w szczególności: zatrudnienia oraz osobowego i bezosobowego funduszu płac, zbiorczego planu kosztów i przychodów dot. eksploatacji i utrzymania nieruchomości, funduszu remontowego część „B".


Plany na 2023 rok powinny być tak skonstruowane, by zapewniać pełne zbilansowanie kosztów i wpływów osiedla pod względem finansowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu występującego zadłużenia w opłatach miesięcznych za lokale.


Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu nt. wytycznych do Planu gospodarczego i programu Spółdzielni na 2023 rok.


Następnie Rada podjęła kwestię stanu realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2022 roku. Opierając się na przedstawionej przez Zarząd dokumentacji stwierdzono, że formalnych wniosków nie było, natomiast zostały złożone dwa pisma. Autorka pierwszego z nich, mieszkanka osiedla Zawodzie pani Zofia Mandla została zaproszona na posiedzenie Rady Osiedla, na którym uzyskała stosowne wyjaśnienia, a ogół mieszkańców osiedla, pismem umieszczonym w gablotach informacyjnych we wszystkich domach, został poinformowany o planowanym wprowadzeniu dozorowania miejsc parkingowych w osiedlu.


Natomiast składający drugie pismo Tadeusz Nowak, działający w imieniu Rady Osiedla im. P. Ściegiennego, sugerował uwzględnienie w planach na najbliższe lata zmiany systemu dostarczania wody ciepłej do mieszkań w osiedlu, poprzez instalację centralnie ciepłej wody. Pełnomocnik Zarządu ds. Ciepłowniczych Jerzy Rożek przedstawił Radzie pisemne wyjaśnienia i specyfikację warunków, których spełnienie jest niezbędne przy kompleksowej zmianie sposobu organizacji dostarczania energii cieplnej do poszczególnych nieruchomości oraz poinformował, że Spółdzielnia ujęła powyższe przedsięwzięcie w Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2032.


Posiedzenie Rady Nadzorczej zamknęła uchwała o przyznaniu 9 wyróżniającym się, wieloletnim pracownikom Spółdzielni, odznak Za Zasługi dla KSM i listów gratulacyjnych.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)