2022-07-18

Gwarancje inwestycji i modernizacji oraz dobór najlepszych wykonawców

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

Czerwcowe plenarne posiedzenie Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęła od analizy materiału przygotowanego przez Zarząd, a stanowiącego „Informację na temat stopnia usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, jak też ujawnionych w czasie użytkowania, dotycząca robót modernizacyjnych finansowanych z funduszu remontowego część „A". Kwestia ta była tematem wcześniejszego, wspólnego posiedzenia dwóch komisji RN: Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Opinię wówczas wydaną Rada Nadzorcza zaakceptowała i przyjęła jako swoją.


Głosi ona, że dokonując oceny stanu usuwania ujawnionych wad i usterek w robotach dociepleniowych i na nowych inwestycjach zakończonych w zasobach KSM, w objętym analizą okresie od 7 lipca 2021 roku do 16 maja 2022 roku, stwierdza się, że w okresie gwarancji pozostają 32 budynki, a równocześnie dla czterech budynków upłynął czas gwarancji. Liczba wad i usterek ujawnionych w czasie przeglądów ma tendencje zmniejszania się, co może świadczyć o lepszej jakości stosowanych materiałów. Ocena ta wynika również ze skutecznego nadzoru inwestorskiego pracowników Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji Spółdzielni oraz uczestniczących w odbiorach przedstawicieli Rad Osiedli i administracji.


Następnie Rada Nadzorcza podjęła kwestię „Oceny ekonomicznej efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2021 roku oraz informacji o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2022 roku". Uprzedzająco materiał przygotowany przez Zarząd analizowała i opiniowała Komisji Rewizyjna RN. Konkludując debatę na ten temat Rada Nadzorcza stwierdziła, że wybór wykonawców odbywał się z zastosowaniem procedur przetargowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu – Dyrektora KSM nr 12/2020 z dnia 31.07.2020 r. z późniejszymi zmianami.


Dla 40 zadań o wartości 19 milionów 958.586 zł, zapytania ofertowe skierowano do 233 firm wykonawczych znanych i sprawdzonych pod względem jakości wykonywanych robót, gdzie w odpowiedzi otrzymano 90 ofert. Na prace te składało się: 19 remontów budowlanych, 13 modernizacji dźwigów, 3 zadania instalacyjne oraz 5 robót dociepleniowych. Dla każdego z tych zadań wyboru wykonawców dokonywała komisja powołana przez Kierownika Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji, w skład komisji wchodził również inspektor nadzoru o wymaganej specjalizacji, kierownik osiedla i przedstawiciel Rady Osiedla, kierownik zakładu celowego bądź członek Zarządu KSM.


Podkreślono szczególnie osiągnięte korzystne efekty negocjacji w trakcie zawierania umów, czyli na różnicę pomiędzy wartością złożonych ofert o najwyższej cenie, a łączną wartością wybranych ofert, która wyniosła 1 milion 797.107 zł, co stanowi 8,26% wartości robót remontowych (w roku 2020 wskaźnik ten wynosił 9,25%).


Warunkiem uruchomienia procedury wyboru wykonawców z funduszu remontowego w części „B" było ujęcie robót w planie na 2021 rok. 13 osiedli zleciło wybór wykonawcy do Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji, a dwa osiedla skorzystały z możliwości samodzielnego wyboru wykonawcy. Administracje osiedli łącznie skierowały 37 zapytań ofertowych dla czterech rodzajów robót (elewacyjnych, brukarskich, dachowych i związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej), na które wpłynęło 20 ofert. Wybrano z nich 6 wykonawców. Oferty cenowe w wyniku przeprowadzonych negocjacji uległy obniżeniu o łączną wartość 8.919 zł, natomiast różnica pomiędzy wartością złożonych ofert o najwyższej cenie, a łączną wartością wybranych ofert wyniosła 180.612 zł.


Rada oceniła pozytywnie działalność Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji oraz administracji osiedli w zakresie efektywności wyboru wykonawców robót remontowych i przyjęła materiał oceniający ekonomiczne efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2021 roku oraz informację o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2022 roku.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)