2021-04-16

Zmiana mierników - ogólne wpływy bez zmian

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Od 1 stycznia 2021 roku w naszej Spółdzielni obowiązuje znowelizowany „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej", jaki zatwierdzony został uchwałą nr 25/2019 przez Radę Nadzorczą KSM już 08.11.2019 roku. Z pełnym, jednolitym tekstem tego regulaminu Członkowie Spółdzielni i Czytelnicy „Wspólnych Spraw" zapoznać się mogli w grudniowym (w 2019 roku) wydaniu naszego miesięcznika, a nadto jest on stale udostępniany na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.katowice.pl w zakładce z aktami prawnymi.


Zgodnie ze zmienionym wówczas regulaminem wprowadzona została zmiana w przeliczeniu mierników opłat z lokalu na 1 metr kwadratowy (1 m2) powierzchni użytkowej lokalu.


Wdrożenie tej formy przeliczenia miało na celu przede wszystkim zastosowanie powszechnie obowiązujących zasad oraz wprowadzenie ładu w tym zakresie, jak również sprawiedliwości w ponoszeniu kosztów nieruchomości przez ich właścicieli.


Nowy miernik nie zmienia znacząco wielkości całościowych wpływów do Spółdzielni, skutkuje natomiast odchyleniami w opłatach miesięcznych związanymi z przejścia ilościowego na 1 m kw. przypadających na dany lokal. Różnice te występują szczególnie pomiędzy lokalami o małej i dość dużej powierzchni użytkowej lokalu. Zmiany przeliczeń mierników opłat dokonano w pozycjach:

 • „koszty zarządu ogólnego",
 • „koszty administracji",
 • „koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku i innych części wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku" (tzw. usługi gospodarzy).

Przypomnieć tutaj należy, że w naszej Spółdzielni opłaty miesięczne są zróżnicowane między poszczególnymi siedemnastoma osiedlami. Zmiana wysokości stawek w pozycji „koszty administracji" oraz „usługi gospodarzy" leży w gestii poszczególnych Rad Osiedli. Na skalę „kosztów administracji" w poszczególnych osiedlach ma istotny wpływ wielkość osiedla obsługiwanego przez daną administrację, a także sposób zarządzania i administrowania nieruchomościami.


Dotychczasowa najniższa stawka w osiedlach KSM wynosiła 22,50 zł/mieszkanie, co w przeliczeniu na nowy miernik (czyli 1 m kw.) wynosi 0,45zł/1 m kw., natomiast najwyższa stawka wynosiła 71,18 zł/mieszkanie, co w przeliczeniu na nowy miernik (czyli 1 m kw.) wynosi 1,63 zł/1 m kw.


Dla dotychczasowej najniższej stawki 22,50 zł/mieszkanie wielkość odchyleń w tej opłacie w zależności od wielkości powierzchni mieszkania wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 35 m kw. opłata niższa o 6,75 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 40 m kw. opłata niższa o 4,50 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 50 m kw. opłata bez różnicy;
 • dla mieszkania o powierzchni powyżej 50 m kw. jest wyższa od dotychczasowej wysokości opłaty i tak przykładowo wysokość odchyleń dla mieszkania o powierzchni 60 m kw. opłata wyższa o 4,50 zł.

Dla dotychczasowej najwyższej stawki 71,18 zł/mieszkanie zakres odchyleń w tej opłacie w zależności od wielkości powierzchni mieszkania wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 35 m kw. opłata niższa o 14,13 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 40 m kw. opłata niższa o 5,98 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 50 m kw. opłata wyższa o 10,32 zł.

Na wysokość opłat za koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku i innych części wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku (tzw. usługi gospodarzy) w poszczególnych osiedlach wpływ ma podział obowiązków między Spółdzielnią, a mieszkańcami w zakresie porządku, czyli funkcjonowanie systemu zleconych prac porządkowych wykonywanych przez gospodarzy budynków, bądź wykonywanie części lub całości tych czynności przez samych mieszkańców albo doraźnie lub stale przez innych usługodawców.


Dotychczasowa najniższa stawka w osiedlach Spółdzielni dla tej pozycji wynosiła 7,55 zł/mieszkanie, co w przeliczeniu na nowy miernik (czyli 1 m2) wynosi 0,16 zł/1 m kw., natomiast najwyższa stawka wynosiła 37,00 zł/mieszkanie, co w przeliczeniu na nowy miernik (czyli 1 m kw.) wynosi 0,66 zł/1 m kw.


Dla dotychczasowej najniższej stawki 7,55 zł/mieszkanie wielkość zmian w tej opłacie w zależności od wielkości powierzchni mieszkania wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 35 m kw. opłata niższa o 1,95 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 40 m kw. opłata niższa o 1,15 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 50 m kw. opłata bez różnicy;
 • dla mieszkania o powierzchni powyżej 50 m kw. jest wyższa od dotychczasowej wysokości opłaty o 0,45 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 60 m kw. jest wyższa od dotychczasowej wysokości opłaty o 2,05 zł.

Dla dotychczasowej najwyższej stawki 37,00 zł/mieszkanie wysokość odchyleń w tej opłacie w zależności od wielkości powierzchni mieszkania wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 35 m kw. opłata niższa o 13,90 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 40 m kw. opłata niższa o 10,60 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 50 m kw. opłata niższa o 4,0 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 60 m kw. jest wyższa od dotychczasowej wysokości opłaty o 2,60 zł.

Jednocześnie na podstawie Statutu KSM oraz wskazanego wyżej „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami (...)", Zarząd Spółdzielni przyjął Uchwałą nr 275/20 z dnia 21.10.2020 roku:

 • stawki opłaty na pokrycie kosztów zarządu ogólnego w miejsce dotychczasowej zryczałtowanej opłaty na „Centrum Zarządzająco-Usługowe" w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową jaką stanowi 1 m kw.;
 • wysokość stawki jednostkowej opłaty na pokrycie kosztów zarządu ogólnego na 1m kw. powierzchni użytkowej lokalu, jako wynikową przeliczenia dotychczasowej stawki ryczałtowej na 1 m kw. powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w wysokości 0,43 zł/1 m kw. powierzchni użytkowej, co oznacza, że suma wpłat pozostaje na niezmienionym poziomie.

Dla mieszkań o powierzchni do 43 m kw. opłata jest niższa lub równa dotychczasowej wysokości opłaty i tak przykładowo skala odchyleń w tej opłacie w zależności od wielkości powierzchni mieszkania wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 35 m kw. opłata niższa o 3,45 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 40 m kw. opłata niższa o 1,30 zł.

Dla mieszkań o powierzchni powyżej 44 m kw. opłata jest wyższa od dotychczasowej wysokości opłaty i (przykładowo) wysokość odchyleń wynosi:

 • dla mieszkania o powierzchni 44 m kw. opłata wyższa o 0,42 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 50 m kw. opłata wyższa o 3,00 zł;
 • dla mieszkania o powierzchni 60 m kw. opłata wyższa o 7,30 zł.

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)