2014-06-11

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

W tzw. „okresie słusznie minionym" sezon grzewczy w naszym kraju rozpoczynał się 15 października, a kończył 15 kwietnia. Trwał więc 6 miesięcy. Może, na skutek innych  uciążliwości dnia powszechnego w tych latach, nikomu specjalnie to nie przeszkadzało. Owszem lud czasem wychodził na ulice, ale nie z tego powodu. Dodać tu wypada, że zimy wtedy były jednak surowsze. Ocieplenie klimatu jest faktem, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Miniona zima w szczególności jest tego dowodem. Z drugiej zaś strony podniosła nam się stopa życiowa (tak twierdzą statystyki) i wymagania odnośnie komfortu życia, a także możliwości głośnego wyrażania swoich pragnień czy wręcz żądań. To naciski naszych mieszkańców spowodowały, że sezon grzewczy w naszych zasobach w ostatnich latach rozpoczynał się już w pierwszej połowie września, a kończył w ostatnich dniach kwietnia. Trwał więc pewne 7 i pół miesiąca. Jak rzekło się wcześniej, widocznie stać nas na to.

 

W roku bieżącym decyzja o zakończeniu podawania ciepła zapadła 8 maja. Decyzję tę poprzedziła fala interwencji mieszkańców, dla których płacenie wysokich rachunków za ciepło nie stanowi priorytetu. Niestety aura lubi płatać figle. Po fali ciepłych dni nastąpiło kilkudniowe, wyraźne ochłodzenie. Cytując klasyka w tym przedmiocie: „sorry, taki mamy klimat". Ruszyła więc z kolei fala żądań wznowienia podawania ciepła. Wznowienie ogrzewania to dodatkowo byłby wydatek w skali Spółdzielni w wysokości 340.000,00 zł. To po pierwsze, po drugie ciepło do mieszkań dotarłoby po 48 godzinach od momentu wznowienia jego podawania. Według prognoz meteorologicznych ciepło mogłoby być podawane jeszcze tylko przez dwa dni. Kto przy zdrowych zmysłach zafunduje mieszkańcom tak drogie ciepło ?

 

Trzeba tu jeszcze posiłkować się informacją, że stosowny przepis zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nakłada na zarządcę nieruchomości obowiązek zapewnienia w lokalu mieszkalnym temperatury nie niższej niż +16o C. Czy przez tych kilka dni temperatura w jakimś mieszkaniu spadła poniżej tej wielkości ? No chyba, że ktoś intensywnie wietrzył je przez całą noc. Tak więc decyzja Zarządu o niewznawianiu podawania ciepła była ze wszech miar słuszna.

 

O tym jaki był koszt odpowiedniego komfortu cieplnego dowiadujemy się po otrzymaniu rozliczenia rocznego. Wtedy to zaczyna się płacz i zgrzytanie zębami. Winni wysokiego rachunku są wszyscy inni, tylko nie my sami. Ale teraz przed nami kilka miesięcy, gdy sprawy ciepła zejdą na dalszy plan. W końcu to nie jedyny problem, który absorbuje uwagę władz i mieszkańców Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza w maju spotkała się dwukrotnie. Zacznijmy od spraw członkowskich. Zaległości w opłatach na 30 kwietnia 2014 r. wyniosły 10,8 mln zł i były mniejsze od zadłużenia na 31 marca br. o blisko 50 tys. zł. W tej sumie całkowitych zaległości niedopłaty za media stanowiły kwotę 300 tys. zł. Tak więc zaległości w opłatach za kwiecień nieco zmalały w stosunku do marca. Struktura zaległości w rozbiciu na poszczególne rodzaje lokali wyglądała następująco:

 • mieszkania – 7 mln 320 tys. zł
 • garaże – 130 tys. zł,
 • lokale użytkowe – 1 mln 194 tys. zł,
 • pawilony – 2 mln 179 tys. zł.

Na majowe posiedzenie Rady Zarząd skierował 15 wniosków o pozbawienie dłużników praw członkowskich. Rada Nadzorcza rozpatrywała już tylko 8 wniosków. Siedmiu członków zdążyło bowiem zlikwidować swoje zadłużenie przed posiedzeniem Rady. Z kolei w tych 8 rozpatrywanych wnioskach, za wiarygodną deklarację spłaty zadłużenia Rada uznała tylko jeden. Pozostałych 7 członków Spółdzielni zostało decyzją Rady wykreślonych z rejestru.

 

Jak co roku Rada zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok ubiegły. W tym obszernym raporcie liczącym 33 strony maszynopisu plus załączniki w postaci tabel, padło wiele istotnych stwierdzeń, a pośród nich:

 

 • zbadane sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok jest rzetelne i jasno informuje o sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Jest zgodne z zasadami rachunkowości, przepisami prawa i Statutu Spółdzielni,
 • nastąpiło zwiększenie tak istotnych czynników, charakteryzujących stan finansów Spółdzielni jak wskaźniki płynności finansowej (bieżącej, szybkiej i natychmiastowej) i wskaźnik handlowej zdolności kredytowej,
 • poprawiły się wskaźniki rotacji, szczególnie stopnia spłaty zobowiązań,
 • „w badanej jednostce nie występują trudności finansowe ograniczające jej działalność oraz zdolność kredytową w roku następnym po badaniu",
 • „... nie istnieje ryzyko zagrożenia upadłością lub bankructwem",
 • sporządzone sprawozdanie finansowe zaopiniowano „bez zastrzeżeń".

Rada Nadzorcza opinię wraz z raportem z badania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2013 roku przyjęła.

 

W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia Rada najwięcej czasu poświęciła przygotowaniu dokumentów, które zostaną przedłożone Członkom. I tak Rada zaopiniowała projekty uchwał, które ma przyjąć Walne Zgromadzenie, tj.:

 • zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.",
 • zatwierdzić „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2014 rok",
 • udzielić absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 roku,
 • rozpatrzyć odwołania członków od uchwał Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa,
 • zatwierdzić zbycie nieruchomości,
 • oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2014 roku.

Wszystkie te projekty Rada zaopiniowała pozytywnie. Rada podjęła również uchwałę o ustanowieniu służebności gruntowej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości Spółdzielni położonej w rejonie ul. Józefowskiej w Katowicach.

 

Z kolei Rada udzieliła rekomendacji 2 członkom Spółdzielni, którzy chcą startować w wyborach na członków nowej Rady Nadzorczej kadencji 2014-2017.

 

Na zakończenie posiedzeń Rada rozpatrywała korespondencję przychodzącą i wychodzącą.

 

Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)