2014-01-25

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

W bieżącym numerze „Wspólnych Spraw” otrzymują Państwo w formie specjalnej wkładki nowy „Regulamin Funduszu Remontowego” obowiązujący w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od początku 2014 roku. Oczywiście nie jest tak, że do tej pory takiego regulaminu nie było, zaszła jednak potrzeba jego dostosowania do obecnych unormowań prawnych i także do rozstrzygnięcia zależności pomiędzy źródłami zasilania Funduszu Remontowego oraz rodzajem i zakresem prac realizowanych w ramach poszczególnych jego części.

 

Przypomnę, że Fundusz Remontowy w KSM istnieje jako fundusz celowy, co oznacza, że uchwałę o jego utworzeniu podjęło w Spółdzielni Walne Zgromadzenie, określając jednocześnie również w drodze uchwały zasady jego tworzenia i dysponowania nim. Dla porównawczego zrozumienia informuję, że inaczej rzecz się ma np. z Funduszem Zasobowym i Funduszem Udziałowym, które jako obowiązkowe, istnieją w każdej spółdzielni z mocy ustawy sejmowej „Prawo Spółdzielcze”. Poprzednia wersja Regulaminu Funduszu Remontowego, funkcjonująca do dnia podjęcia uchwały nr 92/2013 tj. do 17.12.2013 r., została uchwalona przez Walne Zgromadzenie KSM 12 czerwca 2003 roku.


Już choćby to, że poprzednio uchwalanie tego regulaminu statutowo było zapisane w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, a pod rządami obecnego Statutu KSM jest to właściwość Rady Nadzorczej, stanowiło podstawę do dokonania zmian. Nie był to jednak powód jedyny. Długo, bo prawie dwa lata, nowe zasady regulaminu konsultowane były z organami samorządowymi oraz służbami remontowymi, finansowymi i prawnymi Spółdzielni, ale w końcu udało się uchwalić nowy regulamin wraz z nowym katalogiem robót realizowanych ze środków Funduszu Remontowego.


Zasadniczy trzon regulaminu pozostał i co do swojej istoty oraz podstawowych zasad jest powtórzony w nowym regulaminie. Nadal nasz jeden, wspólny Fundusz Remontowy, składa się z dwu części: „A” – wspólnej dla całej Spółdzielni oraz części „B” – wspólnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tj. osiedli i Zakładu Usług Parkingowych. Części te różnią się m. in. źródłami pozyskiwania wpływów środków finansowych, zakresem robót finansowanych lub współfinansowanych z nich oraz określeniem kompetencji w zakresie uchwalania planów remontów przewidzianych do realizacji, a także wskazaniem odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami zgromadzonymi w ramach poszczególnych części Funduszu.


Można przyjąć, że źródła wpływów dla poszczególnych części Funduszu nie zmieniły się, podobnie jak to, że Zarząd prowadzi nadal gospodarkę częścią „A”, natomiast częścią „B” poszczególne jednostki organizacyjne, tj. 17 osiedli oraz – co jest nowością – Zakład Usług Parkingowych w odniesieniu do wolnostojących zespołów garażowych i lokali z nowych inwestycji do czasu ich zasiedlenia i przekazania do zarządzania właściwym Radom i Administracjom Osiedli.


W paragrafie 3 Regulaminu wymienione zostały zakresy prac finansowanych w ramach środków zgromadzonych w części „A”, natomiast w paragrafie 7 wymieniono zakresy prac finansowanych ze środków zgromadzonych w części „B” Funduszu. Najkrócej mówiąc: z części „A” finansowane są remonty kapitalne i modernizacyjne (zdefiniowane w paragrafie 4 regulaminu) wykonywane w budynkach mieszkalnych, pawilonach, kotłowniach, hydroforniach, sieciach, instalacjach i innych elementach mienia Spółdzielni.


Ważną informacją jest to, że nie wszystkie, a tylko te prace finansowane są w ramach części „A” Funduszu, które ujęte są w katalogu prac remontowych, będącym załącznikiem do regulaminu. Pozostałe prace remontowe finansowane są ze środków zgromadzonych, natomiast źródłem finansowania pozostałych remontów jest część „B” Funduszu.


Największe zmiany wprowadzone zostały w szczegółowym katalogu robót finansowanych ze środków części „A” Funduszu Remontowego, wraz z określeniem wysokości partycypacji środków Funduszu. Rada Nadzorcza już 16 kwietnia ubiegłego roku jednomyślnie zaakceptowała przedłożoną przez Zarząd propozycję nowego katalogu robót realizowanych w ramach Funduszu z jego części „A”, stanowiącego podstawę do określania zakresów rzeczowych robót ujmowanych w Strategii Ekonomicznej KSM.


Rada uznała wówczas, że nowy katalog będzie wprowadzony od 2014 roku wraz z nowym Regulaminem Funduszu Remontowego KSM. Rada przyjęła m. in. propozycję kontynuowania finansowania modernizacji elewacji budynków oraz modernizacji infrastruktury związanej z centralnym ogrzewaniem. Kontynuowane ma być również 50% dofinansowanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach. Nadal utrzymane będzie dotychczasowe finansowanie wodomierzy i podzielników kosztów ciepła, ale tylko do czasu rozliczenia już zainstalowanych urządzeń. Później koszty tego typu finansowane mają być w ramach kosztów eksploatacji.


Pojawiły się też nowe rodzaje i zakresy prac finansowanych w ramach części „A” Funduszu. Do katalogu włączono:
- koszty wymiany instalacji wewnętrznej c. o. w budynkach w zakresie obejmującym piony wraz z rozprowadzeniem w lokalach, bowiem instalacja ta stanowi element wspólny każdej nieruchomości,
- koszty zmiany systemu lokalowych gazowych podgrzewaczy wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych na rzecz instalacji centralnej dostawy ciepłej wody, przy czym o wymianie decydować powinny względy poprawy bezpieczeństwa oraz względy techniczne i ekonomiczne,
- koszty modernizacji instalacji elektrycznej, polegającej na zastąpieniu przewodów aluminiowych przewodami z miedzi, w zakresie obejmującym piony i rozprowadzenia do liczników lokalowych,

 

Rada Nadzorcza przyjęła, że nowy katalog robót finansowanych z części „A” Funduszu nie będzie już obejmował dofinansowania wymiany stolarki okiennej, co oznacza finansowanie jej pierwszej wymiany z części „B” Funduszu w 75%, z utrzymaniem zasady uiszczania przez właścicieli lokali 25% jej kosztów, przed przystąpieniem do realizacji wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu. Nie zostały objęte katalogiem prac finansowanych z części „A” Funduszu prace, których koszty pozostaną w zakresie prac finansowanych z części „B” Funduszu – są to: 
- likwidacja gazomierzy zbiorczych,
- roboty dotyczące instalacji przeciwpożarowych w budynkach,
- wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
- przebudowa naddachowych przewodów wentylacyjnych,
- prace dotyczące wyłącznie remontów balkonów w budynkach,
- inne prace remontowe nie obciążające części „A” Funduszu Remontowego oraz realizowane przez użytkowników lokali w zakresie ich dotyczącym.


Mam nadzieję, że dzięki powyższym informacjom i wyjaśnieniom trudny i złożony problem – finansowania kosztów prac remontowych realizowanych przez Spółdzielnię – choć trochę udało mi się Państwu przybliżyć i ułatwić jego zrozumienia. Zachęcam do lektury „Regulaminu Funduszu Remontowego”.

Z poważaniem 

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)