2017-07-13

Z prac Rady Nadzorczej

Sprawy na finał kadencji

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Ostatni miesiąc pracy „starej" Rady Nadzorczej, podobnie jak w maju, podporządkowany był w głównej mierze przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia. Rada odbyła dwa posiedzenia plenarne. Pierwsze rozpoczęło rozpatrywanie spraw członkowskich, tj. wniosków Zarządu o wykreślenie z rejestru Spółdzielni osób zalegających we wnoszeniu opłat za korzystanie z lokalu. Te zaś poprzedziła informacja o ogólnym stanie zadłużenia na dzień 31 maja 2017 r.

 

Zaległości te wynosiły 10 milionów 533.750 zł, stanowiąc 7,28% naliczeń średniorocznych. W stosunku do 30 kwietnia br. zmniejszyły się o 102,6 tys. zł. Jednocześnie w poczet zadłużenia zaksięgowano niedopłaty za rozliczone zużycie mediów w kwocie 207 tys. zł, które jak sądzę zostaną niewątpliwie szybko spłacone. Tak więc zadłużenie w maju odczuwalnie zmalało, bo o 2,9%.

 

Na posiedzenie Rady Zarząd skierował 7 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. Niemal tradycyjnie już część z tych członków spłaciła swoje zadłużenie przed terminem posiedzenia. Tak więc w efekcie przyszło Radzie rozpatrywać 4 wnioski. Niestety Rada nie znalazła tu żadnych okoliczności wskazujących na rychłą spłatę zadłużenia. Cała czwórka została wykreślona z rejestru Spółdzielni.

 

Część gospodarczą posiedzenia rozpoczęło ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, a także ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach KSM w osiedlach Śródmieście i im. Ściegiennego.

 

W dalszej części posiedzenia Rada rozpatrywała przygotowane przez Zarząd materiały dotyczące propozycji kolejnego etapu działań poszukiwania oszczędności, mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni. Propozycje te, z uwagi na ich złożoność i obszerność, spływały do Rady sukcesywnie. Ostatnią partię Rada otrzymała z końcem maja br. Materiał ten zyskał wysoką ocenę Rady Nadzorczej. Wdrożenie założeń tego planu zmian organizacyjnych Spółdzielni obejmuje okres kilku lat. Rada Nadzorcza kończąca w trzeciej dekadzie czerwca 2017 roku swoją kadencję uznała, że proponowane przez Zarząd uproszczenie struktur organizacyjnych Spółdzielni w tym Centrum Zarządzająco-Usługowego, zakładów celowych i osiedli za właściwą drogę do osiągnięcia tego celu, traktując przedłożone propozycje jako materiał wyjściowy dla nowej Rady Nadzorczej, do wykorzystania i stopniowego wdrażania.

 

Z kolei Rada zapoznała się z wynikami weryfikacji zgłoszeń kandydatów do wyborów na członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2017-2020, pod kątem zgodności z wymogami Statutu. Do wyborów zgłosiło się 45 kandydatów spełniających określone kryteria. Nowa Rada liczyć będzie 22 członków, gwarantując miejsce w niej przynajmniej jednemu przedstawicielowi każdego z 17 osiedli.

 

Tak nagłe i niespodziewane odejście Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Księgowych – Głównej Księgowej mgr Urszuli Smykowskiej spowodowało potrzebę zmian w schemacie organizacyjnym KSM poprzez rozdzielenie funkcji zastępcy prezesa od stanowiska Głównej Księgowej. Wybór członka Zarządu jest procesem czasochłonnym na drodze konkursu, według ściśle określonych procedur. Obsadzenie stanowiska Głównej Księgowej leży w kompetencjach Zarządu. Rada Nadzorcza powyższą zmianę struktury organizacyjnej Spółdzielni przyjęła, stwarzając możliwość szybkiego zlikwidowania powstałego wakatu na stanowisku Głównego Księgowego.

 

Sprawozdanie z przebiegu Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz skład nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 znajdą Państwo na stronach tego wydania „Wspólnych Spraw".

 

Tak oto moja siedmioletnia, sprawozdawcza „twórczość literacka" na łamach „Wspólnych Spraw" dobiegła szczęśliwie do końca. Starałem się w przystępny sposób informować mieszkańców o pracy tego ważnego organu samorządu spółdzielczego, jakim jest Rada Nadzorcza. Mimo to uważam, że trzeba mieć dużo samozaparcia i hartu ducha, by przebrnąć przez tę niełatwą i małomedialną materię, daleką od miłej i przyjemnej. Stąd moja osobista satysfakcja, że znalazły się osoby, które poświęciły swój czas na lekturę tych artykułów.

 

Żegnając się z Państwem życzę samej tylko satysfakcji z bycia członkiem i mieszkańcem zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC

 

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)