2019-11-26

Wybór biegłego rewidenta, poziom opłat w KSM

i wytyczne do planu na rok 2020

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Jak Państwo pamiętacie z lat ubiegłych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta, który ma za zadanie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni. W związku ze zmianą od dnia 21.06.2017 r. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz art. 221 z ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 06.06.2017 r.) podmiot podlegający obowiązkowemu badaniu ma obowiązek zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż 2 lata.

 

Do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło 12 ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020, przy czym z województwa śląskiego zgłosiło się 7 firm. Komisja Rewizyjna RN zaproponowała, by dokonać wyboru biegłego rewidenta spośród przedstawionych oferentów w oparciu o przyjęte w KSM kryteria, z preferencją ofert firm z woj. śląskiego, posiadających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

 

Po szczegółowym rozpatrzeniu ofert, jak też biorąc pod uwagę przyjęte w tym zakresie przez Radę Nadzorczą kryteria takie jak: doświadczenie, cena usługi, ilość przebadanych bilansów spółdzielni mieszkaniowych, umiejscowienie firmy w województwie śląskim, Rada Nadzorcza większością głosów wybrała Kancelarię Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego mgr inż. Bożeny Księżopolskiej jako rewidenta sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. Jednocześnie postanowiono, że gdyby z przyczyn niezależnych od KSM nie doszło do podpisania umowy z wybraną przez Radę Nadzorczą firmą, to wówczas Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni z firmą Biuro Rachunkowe 7x7 mgr Zofia Jakubiec Biegły Rewident.

 

Kolejnym punktem obrad Rady była przygotowana przez Zarząd Spółdzielni: „Informacja o kształtowaniu się wysokości opłat za lokale mieszkalne w KSM w 2018 r. w porównaniu z opłatami w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych". Wstępną analizą dokumentu zajęły się na wspólnym posiedzeniu trzy Komisje Rady: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Opinie Komisji oraz plenarna dyskusja zaowocowały przyjęciem następujących wniosków:

 

1. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przygotowaną przez Zarząd informację o kształtowaniu się w 2018 r. średnich opłat za lokale mieszkalne w skali KSM oraz w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych regionu śląskiego. Rada Nadzorcza uznała, że porównywanie opłat za lokale mieszkalne pomiędzy KSM a innymi mieszkalnymi jednostkami organizacyjnymi regionu śląskiego, ze względu na różną strukturę techniczną zasobów mieszkalnych oraz inną strukturę składników opłat za lokale, może mieć jedynie walor orientacyjny.

 

2. Rada uznała, że porównanie średnich opłat za lokale mieszkalne pomiędzy poszczególnymi osiedlami wchodzącymi w skład KSM, przy spełnieniu przez nich określonych warunków sprowadzających do porównywalności, ma także walor poznawczy umożliwiający wyciąganie wniosków przydatnych w dalszych działaniach podejmowanych przez te osiedla jak i Zarząd KSM.

 

3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu, że w 2018 roku średnia opłata miesięczna (wraz z mediami) za użytkowanie lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 3 osoby i o powierzchni mieszkalnej 50 m2 w skali Spółdzielni kształtuje się w wysokości 718,14 zł, i była ona niższa od średniej opłaty z tego tytułu w roku poprzednim o 3,87 zł.

 

4. Rada porównując wysokości kompleksowych uśrednionych opłat miesięcznych za lokale mieszkalne w KSM jak też w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych regionu śląskiego w 2018 r. stwierdziła, że poziom opłat w KSM nadal lokuje się w grupie opłat średnich. Rada Nadzorcza podkreśliła, że w strukturze opłat miesięcznych w KSM w stosunku do innych mieszkalnych jednostek organizacyjnych, wyższy jest udział odpisów na fundusz remontowy, co zdaniem Rady jest zjawiskiem pozytywnym. Wynika to z realizowanych w KSM zadań ujętych w wieloletniej Strategii Ekonomicznej, a wydatki na ten cel m.in. przeciwdziałają dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych.

 

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Radę Nadzorczą były przedstawione przez Zarząd wytyczne do opracowania „Planu gospodarczego na 2020 rok". Wytyczne te są niezbędne dla opracowania założeń planu w zakresie dotyczącym danej jednostki organizacyjnej, a sporządzony plan będzie integralną częścią planu całej Spółdzielni. Prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarczego na 2020 rok" w osiedlach już trwają, a metodyka opracowania Planu gospodarczego na dany rok jest nie zmieniana od kilku lat. Sporządzony przez osiedla „Plan gospodarczy na 2020 rok" musi być planem spójnym, kompleksowym i zapewnić pod względem finansowym pełne zbilansowanie się kosztów i wpływów osiedli z uwzględnieniem poziomu zadłużenia. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości bez uwag informację dotyczącą wytycznych kierunkowych do przygotowania przyszłorocznego planu gospodarczego Spółdzielni.

 

Ostatnim, omawianym na posiedzeniu tematem było przyjęcie uchwały dotyczącej zgody na obciążenie prawem przejazdu nieruchomości KSM w Katowicach przy ulicach: Szafranka 3, Szeligiewicza 6 i Francuskiej 61-65. Problem ten przeanalizowała wcześniej Komisja Inwestycyjno-Techniczna. Po zapoznaniu sie z jej opinią, materiałami źródłowymi, w tym mapami własnościowymi, informacjami i wyjaśnieniami przedstawicieli Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, Rada przegłosowała uchwałę o wyrażeniu zgody na obciążenie prawem przejazdu wymienionych nieruchomości Spółdzielni.

 

I na zakończenie artykułu chcę Państwu przypomnieć, że zbliża się pora zebrań Rad Osiedlowych. Zebrania, które rozpoczną się pod koniec listopada, będą zgromadzeniami, na których wybierzemy nowe Rady Osiedlowe, posiadające wiele uprawnień, między innymi uchwalania planów działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla, dokonywania okresowych ocen stanu gospodarki zasobami Osiedla, ustalania stawek opłat w zakresie niezastrzeżonym przez ustawę lub statut, działań rozjemczych oraz innych zadań. Zapraszając do udziału w Zebraniach Osiedlowych absolutnie wszystkich członków naszej Spółdzielni, mam nadzieję, że przeprowadzone wybory pozwolą jak zawsze wyłonić dobrych gospodarzy, dbających o podstawowe interesy mieszkańców swoich osiedli.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)