2017-12-18

Ważne sprawy,
ważne decyzje

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

W listopadzie odbyły się dwa plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej. Pierwsze dotyczyło między innymi oceny realizacji obowiązku informowania przez władze Spółdzielni, ściśle przez jej Zarząd, członków KSM o całokształcie działalności Spółdzielni. Była ona przedmiotem szczegółowej analizy dwu komisji Rady, a mianowicie: Samorządowo-Statutowej oraz Rewizyjnej. Wypracowane stanowiska Komisji omówili je na forum Rady przewodnicząca Komisji Samorządowo-Statutowej Danuta Podlewska, oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej jej Tadeusz Nowak. Po dyskusji oraz wysłuchaniu dodatkowych informacji, przedstawionych przez redaktora naczelnego „Wspólnych Spraw" Zbigniewa P. Szandara, o genezie czasopisma i jego celach oraz sposobach ich realizowania, Rada Nadzorcza dokonała oceny spełnianych przez gazetę, zadań, stwierdzając, że wypełnia ona statutowy obowiązek informowania członków KSM o działalności Spółdzielni poprzez realizację celów: informacyjnego, edukacyjnego i opiniotwórczego".


Pozytywnie oceniła zawarte w gazecie Wspólne Sprawy" treści prezentujące działalność organów samorządu spółdzielczego oraz omawiające ich sprawy, ekonomiczne, techniczne, prawne, społeczne i kulturalne." Ponadto Rada Nadzorcza uznała, że, zakres tematyczny gazety, jej objętość i wielkość nakładu są właściwe, a informacje zawarte w gazecie Wspólne Sprawy" ułatwiają funkcjonowanie służbom, organom samorządowym i Zarządowi Spółdzielni."


Rada przyjęła także do wiadomości, podane w materiałach Zarządu, informacje o kosztach realizacji wydawnictwa gazety Wspólne Sprawy", Internetu, profilu społecznościowego facebook.com/KatowickaSM oraz emisji w telewizji okolicznościowej audycji Informator KSM" z satysfakcją odnotowując utrzymywanie się kosztów polityki informacyjnej w założonych granicach. Stanowiska obu komisji zostały przyjęte w głosowaniu jako stanowisko Rady Nadzorczej.


W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła Przewidywaną realizację Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2017 roku" oraz Projekt planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2018 (kontynuacja Strategii Ekonomicznej KSM)". Zagadnienia te były tematem posiedzenia trzech Komisji Rady: Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Jak wiadomo, są to kwestie bliskie członkom i wszystkim mieszkańcom Spółdzielni, stanowią bowiem o poprawianiu warunków zamieszkiwania. Sumę wniosków trzech komisji omówił przewodniczący Komisji GZS Andrzej Łukasiewicz.


W dyskusji zwracano uwagę na fakt, że przyjęty do realizacji plan remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2017 jest sukcesywnie realizowany, jednocześnie prowadząc do zmniejszania nakładów na roboty wykonywane w ramach funduszu remontowego część A", zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej przyjętymi w 2015 roku w Wieloletnim programie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM". Zmniejszanie nakładów na realizację robót z funduszu remontowego część A" uwzględnia również projekt Planu Remontów Kapitalnych na rok 2018.


W podsumowaniu Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu o prognozowanym wykonaniu na koniec 2017 roku zadań Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów finansowanych z funduszu remontowego część A". Wydatki te winny zamknąć się kwotą ok. 14 milionów 414.600 zł, tj. na poziomie 96,08% planu finansowego. Rada Nadzorcza stwierdziła, że realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym Planem Rzeczowo-Finansowym Remontów Kapitalnych i Modernizacji na rok 2017 część A" oraz zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej wynikającymi z przyjętego w roku 2015 przez Radę Nadzorczą (Uchwała nr 96/2015 z dnia 17.12.2015 r.) i wskazanego już Wieloletniego programu działań."


Jednocześnie Rada zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd Wstępny Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Kapitalnych i Modernizacji na rok 2018 część A", zarówno w części dotyczącej przedstawionego zakresu rzeczowego jak i planowanych środków finansowych w wysokości 15 milionów 720.000 zł. RN uznała, że projekt ten uwzględnia zalecenia poprzedniej Rady Nadzorczej przyjęte we wspomnianym Wieloletnim programie działań".


W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do wiadomości, przygotowane przez Zarząd opracowanie o kształtowaniu się wysokości opłat za lokale mieszkalne w KSM w 2016 r. w porównaniu z opłatami w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych. Opracowanie to, przed plenarnym posiedzeniem Rady, analizowały Komisje Rewizyjna i GZS przy udziale członków Komisji Inwestycyjno-Technicznej. Obszerne fragmenty tego opracowania publikowane są w niniejszym wydaniu Wspólnych Spraw". Pozostaje mi zatem jedynie zachęcić wszystkich czytelników do zapoznania się z tą problemową analizą.


W tym miejscu pragnę zaznaczyć że, w oparciu o źródłowy i analityczny dokument, że z uiszczanych comiesięcznych opłat za lokale, na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni przekazywanych jest aż 55,83 % całości wpływów, a na koszty zależne od Spółdzielni przekazywanych jest 44,17%. Zatem w decydującej części kosztów Spółdzielnia pełni jedynie rolę pośrednika między dostawcami ciepła, wody, gazu oraz odbiorcami ścieków i śmieci, a także podatkobiorcami - a finalnymi konsumentami usług, którymi są mieszkańcy.


Podsumowując, wypełniając rolę zbiorowego płatnika KSM prowadzi (bez wynagrodzenia) inkaso opłat na pokrycie kosztów nominalnie obciążających Spółdzielnię za media i usługi zużywane faktycznie przez mieszkańców. Dotyczy to m.in. takich dostawców jak: Katowickie Wodociągi SA, Polska Grupa Energetyczna Sprzedaż, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Ciepło S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Katowice, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.


Spodziewam się, że ta sytuacja będzie przedmiotem rozmów w wielu rodzinach. Zatem dobrze mieć na uwadze, że ponad połowa tego, co przychodzi nam co miesiąc płacić za mieszkanie, trafia do innych kas, niż spółdzielcza.


Ostatnim punktem posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej było przyjęcie wniosków Komisji Samorządowo Statutowej dotyczących weryfikacji, pod względem formalnym, dokumentów złożonych przez kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu pełniącego równocześnie funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych KSM. Rada Nadzorcza przyjęła wnioski Komisji, zapraszając trzech kandydatów na posiedzenie plenarne w dniu 28.11.2017 r. i przeprowadzenie z nimi rozmów indywidualnych.


Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2017 było w całości poświęcone wyborom Zastępcy Prezesa Zarządu pełniącego równocześnie funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych KSM. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, kandydaci dokonali swojej autoprezentacji a następnie odpowiadali na pytania członków rady. Zgodnie ze Statutem KSM wybory były tajne. W ich wyniku, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu pełniącego równocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych KSM, została wybrana bezwzględną większością głosów mgr Teresa Śląskiewicz. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grażyna Kniat w imieniu swoim i wszystkich członków Rady złożyła serdeczne gratulacje z życzeniami owocnej i wytrwałej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Kończąc omawianie działań Rady Nadzorczej składam w jej imieniu członkom Spółdzielni i mieszkańcom naszych zasobów, jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech ten cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie radość i pokój każdemu, a nadchodzący Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)