Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza

nieograniczony przetarg ofertowy

na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego

 

(I przetarg)

 

 Lp.   Adres lokalu 

 Pow. uż. 

 m

Cena wywoławcza

wraz z ceną udziału w prawie

wieczystego użytkowania gruntu

Wadium zł

 (ca 5 % ceny po zaokrągleniu) 

1

Katowice, al. Korfantego 30

Osiedle Superjednostka

Lokal użytkowy nr VII położony na wysokim parterze w budynku przy

al. Korfantego 30 w Katowicach (w zasobach KSM)

41,20 115.660,00 6.000,00
2

Katowice, al. Korfantego 30

Osiedle Superjednostka

Lokal użytkowy nr XIV położony na wysokim parterze w budynku przy

al. Korfantego 30 w Katowicach (w zasobach KSM)

31,87

89.536,00

4.500,00

 

 

Opis lokalu:

 

1. Lokal użytkowy nr VII

Lokal znajduje się na wysokim parterze budynku, jest w dobrym stanie technicznym. Wejście do lokalu prowadzi z klatki schodowej budynku poprzez mały korytarz wspólny dla dwóch lokali, z których prowadzą wejścia do dwóch pomieszczeń WC – każde z nich jest przypisane do sąsiadującego z nim lokalu. Lokal obejmuje duże pomieszczenie z oknem, z którego wchodzi się do małego pomieszczenia gospodarczego bez okna. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania.

 

2. Lokal użytkowy nr XIV

Lokal znajduje się na wysokim parterze budynku, jest w dobrym stanie technicznym. Wejście do lokalu prowadzi z klatki schodowej budynku poprzez mały korytarz wspólny dla dwóch lokali, z których prowadzą wejścia do dwóch pomieszczeń WC – każde z nich jest przypisane do sąsiadującego z nim lokalu. Lokal obejmuje duże pomieszczenie z małą wnęką i oknem na całą ścianę, z którego wchodzi się do dwóch małych pomieszczeń. Jednego z oknem i drzwiami harmonijkowymi, drugiego socjalnego z umywalką, bez okna. Lokal wyposażony jest w instalację wodna, elektryczną, centralnego ogrzewania.

 

 

Warunki przetargu !

 

Przetarg ma na celu wyłonienie ofert najkorzystniejszych z punktu widzenia Spółdzielni (tzn. termin, gotówka, przelew itp.) oferujących najwyższe ceny i najkorzystniejsze warunki ich zapłaty.

 

Oferowany w przetargu ofertowym lokal użytkowy będzie zainteresowanym udostępniany do oględzin w dniach od 25.10.2017 r. do 13.11.2017 r., po uprzednim skontaktowaniu się z Mieszkaniowym Biurem Pośrednictwa KSM ul. Klonowa 35c w Katowicach - pokój nr 1 tel: (32) 208-47-40 i 39.

 

Oferty osób zainteresowanych udziałem w niniejszym przetargu przyjmuje Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Klonowa 35c, pok. nr 1 w Katowicach w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godz 15:00.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie pisemnej oferty ze wskazaniem konkretnego lokalu tj. podaniem nazwy ulicy, numeru budynku, numeru lokalu, zawierającej proponowaną cenę jego nabycia oraz sugerowane terminy zapłaty ceny w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Przetarg" i adresem lokalu, którego oferta dotyczy,
 • wpłacenie do dnia 13.11.2017 r. do godz. 15:00 w kasie Spółdzielni wymaganego dla wskazanego lokalu wadium w wysokości: ca 5 % ceny.

Oferta dla swej ważności powinna ponadto zawierać:

 • zobowiązanie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych,
 • zobowiązanie do poniesienia dodatkowych kosztów (opłata rejestracyjna i opłata Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa KSM),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z rzutem kondygnacji obejmującym lokal wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami oraz złożenie oświadczenia o dokonaniu względnie odstąpieniu od oględzin lokalu i akceptacji jego stanu technicznego.

Informacje dodatkowe dot. składających oferty:

 • wskazania oferty wygrywającej przetarg dokonuje Komisja Przetargowa,
 • wygrywa oferta zawierającą najkorzystniejszą dla Spółdzielni ofertę tj. najwyższą cenę a także odpowiednio korzystne z punktu widzenia Spółdzielni warunki zapłaty tej ceny (np. krótsze terminy lub tp.) z tym że pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego mają Członkowie oczekujący KSM którzy uczestniczyli w przetargu i zaakceptowali realizację warunków sformułowanych w najlepszej ofercie,
 • oferent wygrywający przetarg obowiązany jest w terminie określonym w swojej ofercie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu wpłacić oferowaną cenę nabycia lokalu na konto Spółdzielni w całości łącznie z opłatami na koszty przeprowadzenia przetargu i koszty przygotowania dokumentacji dla umowy notarialnej (zał. nr 2 do ogłoszenia),
 • wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu i wymaganych opłat,
 • zwrot wadium uczestnikowi, którego oferta nie została wybrana nastąpi w terminie 3 dni roboczych po przetargu w wysokości nominalnej,
 • uczestnik, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, w tym poprzez niespełnienie czynności warunkujących zawarcie umowy w terminach wskazanych przez Spółdzielnię,
 • wyniki przetargu zostaną przekazane uczestnikom przetargu w formie pisemnej w następnym dniu roboczym – licząc od daty zakończenia przetargu,
 • zawarcie umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz osoby, której oferta została wybrana nastąpi w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty spełnienia przez uczestnika przetargu wszystkich warunków związanych z nabyciem prawa i dostarczeniu niezbędnych dokumentów warunkujących zawarcie aktu notarialnego.

Spółdzielnia jest uprawniona do odwołania przetargu lub zmiany ołoszenia o przetargu jak i jego warunków - bez podania przyczyn, a także unieważnienia przetargu, np. w przypadku zagrożenia naruszenia interesu Spółdzielni lub jej członków.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35c w Katowicach w dniu 14.11.2017 r. o godz. 10:00.

 

Informacji szczegółowych udziela Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa KSM ul. Klonowa 35c w Katowicach – pokój nr 1 tel: (32) 208-47-40 i 39.

 
 


 

 

 

  

 


 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji w naszej Polityce bezpieczeństa - cookies