2019-05-21

Przestrzeń zamieszkiwana
to nie tylko własne „M"

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Jedną z refleksji wyniesionych z tegorocznych Zebrań Osiedlowych zakończonych w pierwszej połowie kwietnia jest uwidaczniająca się coraz bardziej potrzeba innego, świeżego spojrzenia na naszą przestrzeń zamieszkiwania. Priorytetowe nadal oczywiście pozostaje własne „M", urządzone według swoich potrzeb i według osobistego gustu oraz na miarę posiadanych możliwości, które usytuowane jest w wyremontowanym i zadbanym budynku. Priorytetowymi nadal pozostają w związku z tym prace modernizacyjne zabezpieczające stałą dostawę niezbędnych mediów oraz bezawaryjne i energooszczędne funkcjonowanie wielomieszkaniowych budynków dające poczucie bezpieczeństwa i względnego komfortu zamieszkiwania. Tego typu prace i ponoszone na nie nakłady finansowe co do zasady znajdowały i znajdują zrozumienie tak właścicieli, jak i użytkowników lokali i części wspólnych nieruchomości budynkowych jako konieczne ponieważ dają widoczne i wymierne efekty materialne i funkcjonalne.

 

Wartość techniczna, użytkowa i rynkowa atrakcyjność oraz poczucie komfortu zamieszkiwania zależy jeszcze jednak w znacznym stopniu od otoczenia budynku, jego wyposażenia w infrastrukturę towarzyszącą niejako obsługującą ten budynek i jego mieszkańców. Składają się na nią różne elementy od dróg osiedlowych, parkingów, garaży, placów zabaw, urządzeń rekreacyjnych i boisk po różnego rodzaju zieleń mniej lub bardziej urządzoną. W dalszej kolejności ważne są skomunikowanie oraz bliskość placówek handlowych, usługowych, oświatowych i medycznych itd. Tych kilka powyższych zdań co do swojej treści i znaczenia nie jest ani niczym odkrywczym, ani nowym ale wręcz są w tym sensie oczywiste. Czasem jednak to co oczywiste i powszechne umyka naszej uwadze jako zwykła codzienność do której przywykliśmy.

 

Wracając do pozebraniowych refleksji, cieszę się że na większości Zebrań Osiedlowych oprócz stałych i dominujących tematów remontowo-eksploatacyjnych oraz dotyczących wysokości kosztów zamieszkiwania, w szerszym niż zwykle zakresie tematem dyskusji, uwag, spostrzeżeń i wniosków były otoczenie budynków oraz jego standard i estetyka. Spółdzielcze budynki i osiedla budowane były zwykle w zgodzie z założeniami urbanistycznymi rekompensującymi powstawanie monotonnych architektonicznie budynków i ich zespołów poprzez nasycenie przestrzenią zieloną i infrastrukturą towarzyszącą.

 

W dawnych założeniach budowlanych (postępując zgodnie z obowiązującymi wówczas normami) nie przewidziano wielkiej ilości miejsc parkingowych dla zaspokojenia potrzeb wynikających w lawinowego wzrostu ilości samochodów. Nie przewidziano również wielkopowierzchniowych super i hipermarketów do których trzeba dojechać i które pozbawiły racji bytu małe, bliskie, osiedlowe placówki handlowe i usługowe do których docierało się na piechotę.

 

Nie doceniono także tego, że lokale mieszkalne – o ograniczonej powierzchni – będą lokum co do zasady tylko dla jedno- czasem dwu pokoleniowych rodzin, których użytkownicy tylko na okres wychowywania dzieci, będą potrzebować placów zabaw i rekreacji, by później stać się orędownikami ich likwidacji jako uciążliwych dla ludzi w podeszłym wieku. W ten sposób to, co kiedyś było potrzebne i funkcjonalne, traciło i zmieniało swój charakter i przeznaczenie. Wiele powierzchni zielonych, rekreacyjnych i placów zabaw pod presją czasu i potrzeb mieszkańców stało się miejscami do parkowania samochodów. Wiele też przestrzeni o takim charakterze nawet pomimo starannego utrzymania nie przystaje do oczekiwań obecnych użytkowników zamieszkałych wskutek postępującej zmiany pokoleniowej.

 

To naturalne, że tak jak w każdym obszarze życia, tak i wobec otoczenia miejsca zamieszkania, zmieniają się standardy funkcjonalne, użytkowe i estetyczne. Nie bez znaczenia jest też powszechniejsza i stale rosnąca świadomość roli estetycznego, zadbanego, przyjaznego, zielonego otoczenia w miejskiej przestrzeni zamieszkiwania, w której można odetchnąć i odpocząć od śródmiejskiego zgiełku. Nasze budynki i osiedla (choć w różnym stopniu) dają taką szansę i może w tym miejscu warto przypomnieć, że na terenach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię obecnie znajduje się 71 ha terenów zielonych, w większości zadrzewionych i obsadzonych krzewami, 46 urządzonych placów zabaw, 10 urządzonych boisk, „3 siłownie zewnętrzne" oraz wiele piaskownic, kilkaset ławek, a także urządzonych ogródków, gazonów kwietników itp. Aby zieleń mogła spełniać swoje funkcje, ważny jest jej wygląd i jakość. Dlatego istotne jest odpowiednie dbanie o tereny zielone przez jej użytkowników oraz właścicieli i zarządców.

 

W Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wygląd i stan zieleni i innej infrastruktury (tj. koszenie trawy, nasady na klombach, gazonach itp., odchwaszczanie, malowanie krawężników, ławek itp.) dba 80 gospodarzy budynków, konserwatorzy zatrudnieni w administracjach osiedlowych oraz nasz Zakład Zieleni (funkcjonujący w strukturze Zakładu Ciepłowniczego) oraz zewnętrzni wykonawcy pielęgnacji zieleni, a także dokonujący napraw, remontów i budowy elementów tzw. małej architektury. Z inicjatywy Spółdzielni organizowane są konkursy np. na najpiękniejszy balkon, ogródek przed budynkiem (w osiedlach im. Ścigały i w Janowie).

 

Szanowni Państwo! – przypomnę tylko, że drzewa w osiedlach pełnią ważna rolę, kształtują bowiem krajobraz, nadając charakter określonym miejscom, produkują tlen, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody, obniżają temperaturę w czasie upałów. Ważne jest dbanie o stary drzewostan, gdyż to duże drzewa oddziałują na środowisko w zdecydowanie większy stopniu niż nowo nasadzone. Np. duży buk produkuje tyle tlenu, ile 1700 małych buków, duże drzewo o wys. ok. 25 m usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla ile emitują dwa domy jednorodzinne. Nie zawsze jednak da się uratować stare drzewa, dlatego też konieczne są stale prowadzone nowe nasadzenia. W 2019 r. KSM nasadzi 67 drzew i krzewów, pozyskanych z zewnątrz bez ponoszenia kosztów.

 

Spółdzielnia z dużym uznaniem wspiera i popularyzuje inicjatywy mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni zamieszkiwania. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości w tym zakresie poprzez możliwość zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego którego inicjatorem stał się prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Od 2014 do 2018 roku Spółdzielnia wyraziła gotowość udostępnienia swoich terenów i chęć przejęcia do eksploatacji na swój koszt 39 ze zgłoszonych i przegłosowanych przez mieszkańców wniosków dotyczących budowy, modernizacji lub doposażenia placów zabaw, skwerów, boisk wielofunkcyjnych, nowych miejsc parkingowych czy też naprawy schodów i chodników. Przyjętych do realizacji zostało 11 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego (z tego 3 są jeszcze w trakcie realizacji).

 

Wracając raz jeszcze do pozebraniowych refleksji pozwolę sobie wyrazić raz jeszcze zadowolenie ze wzrostu zainteresowania stanem, standardem i wyrażaniem oczekiwań wobec zewnętrznej przestrzeni zamieszkiwania i liczę na zrozumienie, że dla samorządu spółdzielczego, zarządzających i służb Spółdzielni bardzo ważna jest dbałość o jej stan oraz jej rewitalizacja. Wszyscy musimy jednak mieć świadomość, że istotne znaczenie dla zwiększenia dynamiki tych działań ma wielkość środków pozyskanych i posiadanych na ten cel oraz duży nakład pracy a także czas niezbędny dla uzyskania oczekiwanych efektów.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)