2018-05-21

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w dniach 25-26 czerwca 2018 r. o godz. 16:30
w Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy pl. Sejmu Śląskiego 2.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).

3. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2017 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

9. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na rok 2018.

10. Informacja o wynikach przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2017 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok,

      b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2017 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2017 rok,

      c) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2018 rok,

      d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2017 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018 – 2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

15. Zapoznanie z projektem zmian statutu KSM – podjęcie uchwały.

16. Zapoznanie z projektem zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zebrań Osiedlowych – podjęcie uchwał.

17. Zamknięcie obrad.

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)